จะประท้วงบริษัท


เนื่องจากทางบริษัทไม่ขึ้นเงินเดือน ไม่จ่ายโบนัส ขอตัดเงินเดือน พนักงาน

แต่ล่าสุดจะขอยกเลิกสวัสดิการเงินพิเศษหนึ่งเท่าของเดือนธันวา คราวนี้พนักงานไม่ยอม

จึงจะประท้วง โดยจะพ่วงเอาผู้บริหารออกด้วย โดยการมาทำงานแต่หยุดงานช่วงสายและมอบซองขอคุยกับผู้บริหารแล้วไปนั่งรอคำตอบในโรงอาหารอย่างสงบ

ไม่ทราบเป็นวิธีที่ถูกต้องและดีที่สุดรึปล่าวครับผู้ตั้งกระทู้ ประธานสวัสดิการ :: วันที่ลงประกาศ 2009-08-14 12:05:13


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3040237)

คุณประธานสวัสดิการ ครับ

สิ่งที่คุณคิดจะทำ นั้น ผิดทั้งในแง่กฎหมายและในแง่ของภาพพจน์ และ ผิดด้วยประการทั้งปวง  วิธีที่คุณกำลังจะทำ เป็นวิธีที่ปัจจุบันมีบ้างบางบริษัทฯ ทำกัน เป็นแฟชั่น และ คิดว่าได้ผลเสมอ เลยทำกันใหญ่  ดังนั้นสิ่งที่คุณคิดจะทำผิดครับ ถ้านายจ้างแข็ง รับรอง ตกงานกันหมด อย่าคิดว่าจะบีบนายจ้างได้เสมอไป ระวังจะเจอนายจ้างที่พังเป็นพัง ถึงตอนนั้น คุณรับผิดชอบ ความเป็นอยู่ของพนักงานที่ร่วมกระทำผิดกับคุณและครอบครัวของเขาได้หรือไม่

ส่วนกรณีที่นายจ้างกระทำตามทีคุณเล่ามา กรณีที่ นายจ้างไม่ขึ้นเงินเดือน ไม่จ่ายโบนัส นั้นต้องมาดูว่า บริษัทฯ คุณมีระเบียบข้อบังคับ หรือ ข้อตกลงสภาพการจ้าง ไว้อย่างไร มีการระบุหรือไม่ว่า ต้องจ่ายหรือไม่จ่ายอย่างไร แต่ถ้าไม่มีระบุ การที่นายจ้างไม่จ่ายก็เป็นสิทธิของนายจ้าง แต่ต้องทำความเข้าใจกับพนักงานให้ดีและแสดงเหตุและผลของการที่ไม่ขึ้นอย่างตรงไปตรงมาและเป็นเหตุผลที่จริง เน้นว่าแท้จริง

การขอตัดเงินเดือนพนักงาน ไม่สามารถกระทำได้ หากพนักงานไม่ยินยอม เพราะถือเป็นข้อตกลงสภาพการจ้างระหว่างบริษัทฯ กับ พนักงานคนนั้นๆ ทั้งนี้ ก็คงขึ้นอยู่กับเหตุและผลที่แท้จริง เน้นว่า แท้จริง และสือสารกับพนักงานให้ดีๆ

ส่วนสวัสดิการพิเศษ ผมไม่รุ้ว่าอะไร เป็นข้อตกลงสภาพการจ้างหรือไม่ ปกติสวัสดิการที่ให้แล้วและไม่มีกำหนดว่าจะให้เฉพาะเวลาช่วงหนึงช่วงใด เป็นสวัสดิการที่ให้มาโดยตลอดและเป้นระยะเวลานาน ไม่สามารถตัดได้ หากพนักงานที่มีส่วนเกียวข้องกับสวัสดิการนี้ยินยอม

การให้ผู้บริหารออกนั้น โดยทั่วไป ไม่มีบริษัทฯ ไหนยอม เพราะถือเป็นอำนาจบริหารของบริษัทฯ ฝ่ายเดียว

แทนที่จะประท้วง ผมแนะนให้ตั้งตัวแทนขอคุยกับบริษัทฯ และ ขอให้บริษัทฯ ชึ้แจงกับพนักงานถึงเหตุผลที่แท้จริง ถ้ามีเหตุผล ผมก็คิดว่าพนักงานก็จะน่าจะเข้าใจและยอมรับได้ในส่วนหนึ่ง อาจเจรจาว่าอย่าตัดหมดให้มีบ้าง ยกเว้น เหตุผลของบริษั่ทฯ ไม่เพียงพอและไม่จริง ผมก็ยังไม่แนะนำให้ประท้วง ควรแจ้ง เจ้าหน้าที่คุ้มครองแรงงานก่อน อย่างน้อยก็พิสูจน์ว่าเราก็พยายามทำทุกอย่างถูกต้องตามกฎหมายแล้ว หากเกิดอะไรที่ร้ายแรงตั้งแต่เริ่มแรก ท้ายสุดก็ไม่ดีกับบริษัท ซึ่งก็เป็นที่ทำมาหากินของเรา  และ ตัวเราก็ต้องถูกบริษัท หมายหัวอยู่ดี

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์ วันที่ตอบ 2009-08-14 12:34:49


ความคิดเห็นที่ 2 (3040253)

การที่มีสภาพการจ้างอยู่ ก็คือระเบียบข้อบังคับในการทำงานอยู่แล้ว หากนายจ้างไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับดังกล่าว ลูกจ้างสามารถดำเนินการได้ทั้งทางศาล และเจ้าหน้าที่แรงงาน ที่จะบังคับให้นายจ้างปฏิบัติตาม แต่ไม่มีสิทธิหยุดงานประท้วง แม้กระทั่งไม่เข้าทำงานหรือนั่งประท้วงในโรงอาหารก็ตาม

ตั้งตัวแทนไปพูดคุยกับนายจ้าง และให้ทำงานตามปกติ จนกว่าจะได้ผลการพบปะพูดคุยน่าจะเป็นวิธีที่ดีที่สุด

การเรียกร้องให้นายจ้างปลดผู้บริหารออกนั้น ปกติแล้ว นายจ้างคงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ เนื่องจากจะเป็นการทำให้ขวัญและกำลังใจฝ่ายจัดการลดลง ซึ่งส่วนใหญ่ ก็จะไม่คุยเรื่องนี้ หากมีปัญหากับผู้บริหาร น่าจะทำหนังสือร้องทุกข์ส่งให้ผู้บริหารระดับสูงกว่า เป็นผู้พิจารณา น่าจะดีกว่า

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-08-14 12:58:28


ความคิดเห็นที่ 3 (3040268)

ขอบคุณครับ

แล้วถ้าผมรอวันให้ CEO มา  แล้วนำพนักงานยื่นซองขอให้ GM ออก จะผิดมั๊ยครับ คือหยุดงานสิบยี่สิบนาทีมายื่นเรื่อง

ผู้แสดงความคิดเห็น ประธานสวัสดิการ (wanchai_d-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-08-14 13:47:43


ความคิดเห็นที่ 4 (3040275)

ประเด็นที่ 1 หยุดงาน 10-20 นาที่ ผิดหรือไม่ หากเป็นเวลางาน แล้ว ระเบียบของคุณไม่ได้กำหนดไว้ว่า คณะกรรมการสวัสดิการสามารถใช้เวลางานมาติดต่อธุระกับบริษัทได้ อันนี้ถ้าตอบในแง่กฎหมายและระเบียบของบริษัทฯ ก็ต้องผิดแน่นอน โดยเฉพาะหน้าที่ของคณะกรรมการสวัสดิการนั้น กฎหมายกำหนดชัดเจนว่ามีหน้าที่อย่างไร บวกกับ หน้าที่ที่บริษัทกำหนดและได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการสวัสดิการ ก็ว่ากันไป แต่ในแง่ปฏิบัติ หากเกิดกรณีที่ ประธานคณะกรรมการสวัสดิการและกรรมการบางคนไม่มาก 2-3 คน ใช้เวลางานเล็กน้อยขออนุญาติ หัวหน้างานมา ถึงแม้นจะผิด แต่ก็พอพูดกันได้ อันนี้ผมแสดงความคิดเห็นเฉพาะการใช้เวลางาน  10-20 นาที และ มีกรรมการ 2-3 คน มายื่น น๊ะครับ

ประเด็นที่ 2 คุณยืนหนังสือต่อ CEO ขอให้ GM ออก อันนี้ ณ ขณะนั้น ไม่มีบริษัทฯ ไหน ยอมทำตามคำเรียกร้องของพนักงานหรอกครับ แต่ก็ไม่ได้หมายความว่า ไม่มีความหมายเลยซะทีเดียวเพราะอยางน้อย บริษัท ก็ต้องสอบสวนถึงข้อเรียกรอ้งว่าจะมีมูลและเหตุแห่งความผิดตามข้อกล่าวอ้างหรือไม่ หากข้อสรุปว่าผิดจริง ก็ต้องว่าไปตามกฎระเบียบและกฎหมาย แต่คึงไม่ทำตามข้อเรียกร้องซะแต่แรกเลย เผอๆ การที่ GM คนนั้นทำในสิ่งที่พนักงานไม่พอใจ ก็อาจจะทำไปตามคำสั้งก็ได้ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พงษ์ วันที่ตอบ 2009-08-14 14:21:24


ความคิดเห็นที่ 5 (3040282)

คณะกรรมการสวัสดิการ ในสถานประกอบการ สามารถเชิญทาง นายจ้างประชุม อันเป้นการฉุกเฉิน เร่งด่วนและเหมาะสม ได้อยู่แล้ว น่าจะใช้ช่องทางนั้น เป็นเวทีในการนำเสนอ ในเรื่องของสวัสดิการต่างๆ ที่มีปัญหา และในที่ประชุมอาจจะพ่วงเรื่อง หัวหน้างานเข้าเป็นวาระจรก็ย่อมได้

การยื่นเอกสารให้นายจ้างนั้น ไม่ต้องนำคนออกมาทั้งหมดน่าจะดีกว่า การนำคนออกมานั้น จะหมายถึงการแสดงพลังให้อีกฝ่ายหนึ่งเห็น ซึ่งในแนวทางการเจรจา ก็ไม่น่าชื่นชมนัก เหมือนเอาพลังมาบีบผู้บริหาร ซึ่งคนเราไม่ชอบให้ใครมาบีบเราอยู่แล้วใช่หรือไม่ หากนำคนออกมาแทนที่จะดี นายจ้างอาจมองตรงข้ามได้

ทางที่ดี เพียงให้พนักงานลลายมือชื่อมาแล้วมายื่นก็น่าจะพอ และจะดูดีกว่ามาแสดงพลังกันภายนอก

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-08-14 15:02:45[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.