เงินชดเชยจากบริษัทต่างชาติที่โดน Take Over


ข้อมูลเบื้องต้น
1. บริษัทต่างชาติ A ได้เข้ามา Take Over บริษัทต่างชาติ B
2. พนักงานของบริษัท B ได้รับแจ้งเมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2553 ว่าสถานะการเป็นพนักงานสิ้นสุดตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2553
3. บริษัท A ไม่มีสาขาอยู่ที่ประเทศไทย
4. บริษัท A ได้ส่งสัญญาการจ้าง โดยสัญญาการจ้างระบุว่า วันเริ่มต้นงานของบริษัท A ให้นับต่อจากวันเริ่มต้นงานของบริษัท B เช่น พนักงาน ก. เริ่มงานที่บริษัท B เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2550 ในสัญญาจะระบุว่าวันเริ่มต้นงาน ณ บริษัท A  ณ วันที่ 1 มกราคม 2550
5. ในสัญญาการจ้างระบุจำนวนเงินเดือนของพนักงานคงเดิม จากการสอบถามฝ่ายบุคคลจะยังคงรักษาสวัสดิการไว้คงเดิม (ปากเปล่า) แต่ไม่ได้มีการระบุรายละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร
6. ในสัญญาการจ้างที่บริษัท A ส่งมาให้ มีการระบุว่า บริษัท A ซึ่งเดิมคือบริษัท B สถานที่ตั้ง ณ บริษัท B ในสาขากรุงเทพ
7. เจ้าของบริษัท B ได้หนีหายไป แต่ญาติเจ้าของบริษัท B อีกคนเป็นหนึ่งในพนักงานระดับสูงของบริษัท A
8. บริษัท B ค้างจ่ายโบนัสพนักงาน ซึ่งมีกำหนดจ่าย 50% ของเงินเดือนวันที่ 31 ธันวาคม 2553 ซึ่งในเอกสารมีการระบุไว้ว่าหากมีการไล่ออก ลาออกของพนักงาน จะถือเป็นโมฆะ
 
คำถาม
1. พนักงานมีสิทธิ์เรียกรองค่าชดเชยจากบริษัทต่างชาติ B ได้หรือไม่
2. พนักงานสามารถเรียกร้องโบนัสค้างจ่าย จากบริษัท B ได้หรือไม่
3. พนักงานจะต้องทำการเรียกร้องค่าชดเชยจากผู้ใด ซึ่งเจ้าของบริษัท B เป็นชาวต่างชาติที่ได้หนึไปแล้ว
4. ระยะเวลาในการฟ้องร้อง เพื่อจะได้รับค่าชดเชยแรงงานตามกฎหมายไทยนานเท่าไหร่
5. หากพนักงานของบริษัท B ทำการเซ็นสัญญาจ้างกับบริษัท A จะมีผลทางกฎหมายที่จะทำให้พนักงานไม่ได้รับค่าชดเชยจากบริษัท B หรือไม่
6. หากพนักงานของบริษัท B ไม่ทำการเซ็นสัญญาจ้างกับบริษัท A จะมีผลทำให้ได้รับเงินค่าชดเชยเร็วกว่าการเซ็นสัญญาจ้างของบริษัท A หรือไม่
7. ในสัญญาการจ้างของบริษัท A ควรมีการระบุข้อมูลใดเป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นการสร้างความมั่นใจได้ว่าบริษัทจะไม่ทำการปิดสาขาที่ประเทศไทยในช่วงระยะเวลาหนึ่ง
8. หากเราเซ็นสัญญาการจ้างจากบริษัท A ซึ่งนับอายุงานต่อจากบริษัท B และสวัสดิการไว้เหมือนเดิม (ยกเว้นไม่รับผิดชอบในส่วนของโบนัสที่บริษัท B ค้างจ่าย) แล้วเราจะได้รับเงินชดเชยจากบริษัท B
9. ในความเข้าใจ (ของพนักงาน) คือ บริษัท A และ B เป็นคนละนิติบุคคลกัน
แต่ในสัญญาการจ้างมีการระบุไว้ว่า บริษัท A เดิมคือบริษัท B สถานที่ตั้ง ณ บริษัท B ในสาขากรุงเทพ 
ซึ่งความเป็นจริงแล้วนิติบุคคลที่จดทะเบียนไว้ที่ประเทศไทยยังคงเป็นบริษัท B อยู่ จะทำให้สัญญาไม่มีผลทางกฎหมายหรือไม่ และส่งผลให้พนักงานไม่สามารถเรียกร้องค่าชดเชยหรือไม่
 


ผู้ตั้งกระทู้ ดาว :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-22 22:05:21


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3216188)

1 ไม่ได้ 2 ได้ 3 ไม่มีการเลิกจ้าง เนื่องจากลูกจ้างยอมโอนไปทำงานกับนายจ้างใหม่

4 อายุความ 10 ปี 5 ใช่ 6 ฟ้อง B เรียกค่าชดเชยได้ 7 ไม่จำเป็น

8 ไม่ได้ 9 สัญญาจ้างมีผลโดยชอบ

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2010-10-05 16:19:18[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.