ด่วนมากครับ เรื่องชั่วโมงการทำงาน ช่วยที


ดังนี้ครับ

ตอนนี้ที่ทำงานใช้ตารางเวลาทำงานแบบ ทำงาน 4 วัน หยุด 3 วัน แล้ว ทำ 3 วัน หยุด 4 วันสลับกันไปเรื่อย ( วันทำงานตายตัวครับ คือ เริ่มวันอาทิตย์-พุธ ถัดไปก็ อาทิตย์ - อังคาร ) ทำงานวันละ 12 ชั่วโมง ที่ทำงานเขา

คิดจำนวนชั่วโมงแบบทั้งเดือน แล้วสรุปว่าไม่เกินกฏหมายกำหนด ( อันนี้ไม่เป็นไรจไป )

ปัยหาคือ วันนี้ จะมีการแจ้งและ (บังคับ)ให้พนักงานลงชื่อยินยอมให้เปลี่ยนตารางงานใหม่

เป็นดีงนี้

ให้ทำงาน 5 วัน หยุด 2 วัน

แต่..  จำนวนชั่วโมงการทำงานต่อวัน ( อาจจะ )เป็นดังนี้ครับ

(เรียงตามลำดับวันนะครับ)

12 - 12 - 10 - 8 - 8

หรือ

12 - 10 -10 - 8 - 8 ...... ในวันที่ทำงาน 12 ชั่วโมง บริษัทจะกำหนดให้เป็นเวลาพัก 2 ชั่วโมง โดยกำหนดเวลาพักให้ตายตัว (แต่ละคนไม่ซ้ำกัน) แล้วเขาก็จะนับแค่ชั่วโมงทำงานให้พนักงานแค่ 10 ชั่วโมง มันก็จะเกิน 8 มา 2 ชั่วโมง จะจ่ายเป็นโอที

อยากทราบครับว่า

-มันถูกต้องตามกฏหมายไหม

-การนับชั่วโมงแบบนี้ขัดกับกฏหมายไหม

-ถ้าสามารถทำได้พนักงานจะต้องได้นับเวลางานยังไง และรับดอทียังไงครับ

 

ช่วยทีนะครับก่อนที่ผมจะโดนบังคับเซนต์(วันนี้ครับ)ผู้ตั้งกระทู้ กุล (nikool_w-at-advanceagro-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-03 09:19:14


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3016375)

เพิ่มเติมครับ

แล้วถ้า บริษัทให้ทำงานวันละ 12 ชั่วโมง ทั้งห้าวัน แต่กำหนดให้เป็นเวลาพัก 2 ชั่วโมงต่อวัน (ให้ออกไปไหนก้ได้ตามเวลาที่กำหนดให้พักโดยมีการประทับเวลาเข้าออกจากบริษัท)อยากทราบว่าจะนับเวลาทำงานยังไงครับวันละ 12 ชั่วโมง หรือว่าวันละ 10 ชั่วโมง(ไม่นับเวลาพัก)

ผู้แสดงความคิดเห็น กุล (nikool_w-at-advanceagro-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-03 10:10:40


ความคิดเห็นที่ 2 (3016494)

เวลาทำงานของงานปกติที่มิใช่งานอันตราย กกหมายกหนดให้ทำได้สัปดาห์ละไม่เกิน๔๘ ชม หรือวันละไม่เกิน๘ชม ทำงานวันละ๑๐ ชม เท่ากับเป็นการทำot ๒ชม นายจ้างต้องจ่ายเป็นค่าล่วงเวลา กรณีลูกจ้างรายวันทำงานไม่เกินสัปดาห์ละ๔๘ ชม แต่วันหนึ่งๆทำงานเกิน๘ชม การจ่ายค่าจ้างสำหรับชั่วโมงที่เกิน๘ นายจ้างต้องจ่าย๑.๕เท่าของค่าจ้างปกติ     กำหนดเวลาทำงานเป็นตามสภาพของงานแต่เวลาทำงานต้องไม่เกินสัปดาห์ละ๔๘ชม

ผู้แสดงความคิดเห็น แอ วันที่ตอบ 2009-06-03 14:40:00


ความคิดเห็นที่ 3 (3016500)

แล้วอย่างที่แสดงตัวอย่างมาล่ะครับเขากำหนดเป็นชั่วโมงเวลางานต่อวันมาเลย วันละ 12 ชั่วโมง แต่บริษัทจะจัดเวลาพักให้อีกสองชั่วโมง โดยที่สามารถออกไปไหนก้ได้ในระหว่างเวลาพัก โดยการบันทึกเวลาออก แล้วก็บันทึกเวลาเข้าในช่วงเวลาที่กำหนด อยากทราบว่า เวลาทำงานต่อวันจะเป็น กี่ชั่วโมงต่อวัน

12 หรือ 10 หรือ 8 หรือ 8+4 หรือ 8+2 ครับ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กุล (nikool_w-at-advanceagro-dot-com)วันที่ตอบ 2009-06-03 14:47:39


ความคิดเห็นที่ 4 (3016761)

10 ชั่วโมงทำงาน/วัน

ผู้แสดงความคิดเห็น espresso_29@HR วันที่ตอบ 2009-06-04 07:46:02


ความคิดเห็นที่ 5 (3021795)

 มาตรา 27  ในวันที่มีการทำงาน ให้นายจ้างจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักระหว่างการทำงานวันหนึ่งไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงหลังจากที่ลูกจ้างทำงานมาแล้วไม่เกินห้าชั่วโมงติดต่อกัน นายจ้างและลูกจ้างอาจตกลงกันล่วงหน้าให้มีเวลาพักครั้งหนึ่งน้อยกว่าหนึ่งชั่วโมงได้ แต่เมื่อรวมกันแล้ววันหนึ่งต้องไม่น้อยกว่าหนึ่งชั่วโมง
          ในกรณีที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันกำหนดเวลาพักระหว่างการทำงานตามวรรคหนึ่งเป็นอย่างอื่น ถ้าข้อตกลงนั้นเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างให้ข้อตกลงนั้นใช้บังคับได้
          เวลาพักระหว่างการทำงานไม่ให้นับรวมเป็นเวลาทำงาน เว้นแต่เวลาพักที่รวมกันแล้วในวันหนึ่งเกินสองชั่วโมง ให้นับเวลาที่เกินสองชั่วโมงนั้นเป็นเวลาทำงานปกติ
          ในกรณีที่มีการทำงานล่วงเวลาต่อจากเวลาทำงานปกติไม่น้อยกว่าสองชั่วโมง นายจ้างต้องจัดให้ลูกจ้างมีเวลาพักไม่น้อยกว่ายี่สิบนาทีก่อนที่ลูกจ้างเริ่มทำงานล่วงเวลา
          ความในวรรคหนึ่งและวรรคสี่มิให้ใช้บังคับแก่กรณีที่ลูกจ้างทำงานที่มีลักษณะ หรือสภาพของงานต้องทำติดต่อกันไปโดยได้รับความยินยอมจากลูกจ้างหรือเป็นงานฉุกเฉิน

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ww วันที่ตอบ 2009-06-17 07:51:21[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.