เงินชดเชยการลาคลอดบุตรจ่ายตอนไหน(ของบริษัท)ใช้สิทธิการลาคลอดล่วงหน้าก่อนที่จะคลอด ตั้งแต่วันที่ 11 พฤษภาคม 52 - 8 สิงหาคม 52 (กำหนดคลอดประมาณ ก.ค.)
อยากจะทราบว่าบริษัทจะต้องจ่ายชดเชยอย่างไร มีหลักเกณฑ์อย่างไรในการจ่ายเงินชดเชยบ้าง
ฝ่ายบุคคลของบริษัทได้แจ้งมาว่า เราต้องกลับไปทำงานก่อนถึงจะจ่ายเงินชดเชยลาคลอดให้
ข้อเท็จจริงเป็นอย่างไร ใครทราบช่วยอธิบายที
เงินชดเชยต้องจ่ายระหว่างที่หยุดลาคลอดหรือไม่ หรือเราต้องกลับไปทำงานก่อน บริษัทถึงจะจ่ายเงินให้ค่ะ
ข้อกฎหมายระบุไว้อย่างไร หรือขึ้นอยู่กับบริษัทกำหนดค่ะ  ช่วยตอบทีคะ เพราะกลัวว่าบริษัทจะไม่จ่ายเงินค่ะ
...
ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ มลฤดี :: วันที่ลงประกาศ 2009-06-11 19:40:19


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3020230)

ไม่เรียกว่าค่าชดเชย ยังเป็นค่าจ้างอยู่ แต่ได้รับ 45 วัน ภายใน 90 วันที่มีสิทธิ์ลาได้ หลักเกณฑ์การจ่ายเงิน ขึ้นอยู่กับทางบริษัท อาจจะจ่ายให้ระหว่างลา หรือหลังจากมาทำงานแล้ว ตามตกลง แต่ต้องจ่ายให้ (ดูตามข้อกฎหมายที่ยกมา) นอกจากนี้ยังมีสิทธิประโยชน์ที่จะได้รับจากกองทุนประกันสังคม กรณีคลอดบุตร หากส่งเงินสมทบมาแล้วไม่น้อยกว่า 7 เดือน ภายในระยะเวลา 15 เดือนก่อนวันรับบริการทางการแพทย์ และมีสิทธิ์ได้รับเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรเหมาจ่ายในอัตราร้อยละ 50 ของค่าจ้าง(ที่นำส่งเงินสมทบ)เฉลี่ยเป็นระยะเวลา 90 วัน ได้สิทธิ์ทั้ง 2 ทาง ใช้ให้คุ้มค่า

การลาคลอดบุตร
 
ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ม.41 ให้ลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงมีครรภ์มีสิทธิลาเพื่อการคลอดบุตรครรภ์หนึ่งไม่เกินเก้าสิบวัน
                วันลาตามวรรคหนึ่ง ให้นับรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลาด้วย
 
v      ลูกจ้างหญิงที่มีครรภ์ทุกประเภทไม่ว่า จะเป็นลูกจ้างรายเดือน รายวัน รายสัปดาห์ รายชั่วโมง หรือรายอื่นๆ หรือลูกจ้างที่อยู่ในระหว่างการทดลองงาน มีสิทธิลาคลอดบุตรได้
v      สิทธิในการลาคลอดของลูกจ้างหญิง คือ ตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาทำงานเป็นพนักงาน
v      สิทธิในการลาเพื่อการคลอด คือก่อนและหรือหลังคลอดรวมกันแล้วครรภ์หนึ่งไม่เกิน 90 วันรวมวันหยุดที่มีในระหว่างวันลา
v      จะได้รับค่าจ้างตลอดระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน 45 วัน(ม.59)
v      กรณีที่หญิงมีครรภ์มีใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่งมาแสดงว่าไม่อาจทำงานในหน้าที่เดิมได้ ลูกจ้างมีสิทธิขอให้นายจ้างเปลี่ยนงานในหน้าที่เดิมเป็นการชั่วคราวก่อนหรือหลังคลอดได้ โดยให้นายจ้างพิจารณาเปลี่ยนงานให้เหมาะสมกับลูกจ้างนั้น(ม.42)
v      ห้ามนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งเป็นหญิงเพราะเหตุมีครรภ์(ม.43)
v      ห้ามหญิงมีครรภ์ทำงานในระหว่างเวลา 22.00 น. ถึงเวลา 06.00 น และห้ามทำงานล่วงเวลา ทำงานในวันหยุด หรือทำงานอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
Ø      งานเกี่ยวกับเครื่องจักรหรือเครื่องยนต์ที่มีความสั่นสะเทือน
Ø      งานขับเคลื่อนหรือติดไปกับยานพาหนะ
Ø      งานยก แบก หาม ทูน ลาก หรือเข็นของหนักเกินสิบห้ากิโลกรัม
Ø      งานทีทำในเรือ
                เว้นแต่งานในตำแหน่งบริหาร งานวิชาการ งานธุรการ รวมทั้งงานเกี่ยวกับการเงินหรือ                บัญชีซึ่งสามารถทำได้โดยได้รับความยินยอมของลูกจ้างหญิง(กฎกระทรวงฉบับที่ 7)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น espresso_29@HR วันที่ตอบ 2009-06-12 18:26:53


ความคิดเห็นที่ 2 (3020383)

เป็นเงินค่าจ้างระหว่างลาคลอด จ่ายตามกำหนดค่าจ้างปกติพร้อมพนักงานทุกคน ตามระยะเวลาที่ลา แต่ไม่เกิน๔๕วัน คุณลา ๑๑พค ค่าจ้างเดือน พคถึงกำหนดจ่ายเมื่อใดก็รับไปตามปกติ เงินสำหรับวันที่๑-๑๐พค เป็นค่าจ้างปกติ เงินวันที่๑๑-๓๑พคเป็นค่าจ้างในวันลาคลอด และเดือนมิย จะได้ค่าจ้างในวันที่เหลือ๔๕ลบออกจากเดือนพค จ่ายเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างเดือนมิย กค ยังไม่กลับเข้าทำงานค่าจ้างไม่ได้ สค กลับเข้าทำงานเมื่อใด นับค่าจ้างให้ตั้งแต่วันกลับเข้าทำงาน จ่ายให้เมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างเดือน สค เหมือนพนักงานอื่น

ผู้แสดงความคิดเห็น แอ วันที่ตอบ 2009-06-13 08:50:58


ความคิดเห็นที่ 3 (3244130)

ขอสอบถามเพิ่มเติมคะ คือว่าบริษัทฯบอกเลิกจ้างวันที่ 20 พฤษภาคม 2554 เนื่องจากเศรษฐกิจประสบปัญหา เรายังจะได้รับสิทธิ 50% หมายถึง ค่าจ้าง 45 วันจากทางประกันสังคมหรือไม่คะ ค่าคลอดบุตรได้แน่ๆ อยู่แล้ว 13000 บาท แต่ค่าจ้างในช่วงที่เราไม่ได้ส่งประกันสังคมเรายังจะได้รับอยู่อีกหรือไม่

ขอข้อมูลด่วนนะค่ะ และขอขอบคุณคนที่จะตอบล่วงหน้าคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น kul (kulnichaya-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-05-04 09:52:01


ความคิดเห็นที่ 4 (3245494)

      ขอสอบถามหน่อยค่ะ  คือว่าดิฉันกำลังตั้งครรภ์ได้ประมาณ 5 เดือน แล้วทางบริษัทหนึ่งเรียกดิฉันให้ไปทำงาน และเซ็นสัญญาทำงานกันแล้วตอนนี้ดิฉันทำงานได้ยังไม่ถึงอาทิตย์เลย ทางฝ่ายบุคคลยังไม่ทราบว่าดิฉันตั้งครรภ์ค่ะ เพราะตอนที่เรียกดิฉันมาสัมภาษณ์ดิฉันเองก็ไม่ทราบว่ากำลังตั้งครรภ์เพิ่งมาทราบจริงๆ ดิฉันเพิ่งมาทราบก่อนหน้าบริษัทเรียกมาทำงานแค่ 2 สัปดาห์ว่าตั้งครรภ์ จึงไม่ได้แจ้งทางบริษัท และคิดว่าดิฉันก็ทำงานได้เหมือนคนปกติทั่วไป ดิฉันอยากทราบว่าดิฉันมีความผิดหรือไม่ที่ไม่แจ้งให้ทางฝ่ายบุคคลทราบ และดิฉันมีสิทธิ์ที่จะโดนไล่ออกได้รึเปล่าคะ กรุณาตอบด้วยนะคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงานใหม่ วันที่ตอบ 2011-05-19 11:44:24


ความคิดเห็นที่ 5 (3290849)

ขอสอบถามหน่อยค่ะกรณีที่เราลาคลอดทางบริษัท จะจ่ายเงินเดือนให้เราตามปกติหมัยค่ะ และก็ให้เบิกได้อีก 45 วันใช่หมัย

ผู้แสดงความคิดเห็น อั้ม (ladaporn-at-superpac-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2012-06-27 16:23:14


ความคิดเห็นที่ 6 (3306553)

 ขอทราบว่าว่าถ้าบริษัทนายจ้างไม่จ่ายเงินสงเคราะห์การหยุดงานเพื่อการคลอดบุตรให้กับเราแล้วจะมีความผิดอย่างไรและเราสามารถเรียกร้องสิทะะธธิ

ธิได้จากที่ไหนทำอย่างไรบ้างค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น 5051 วันที่ตอบ 2013-01-21 14:38:14


ความคิดเห็นที่ 7 (3654069)

ขอถามค่ะ เราลางานตั้งแต่ 17 มีนาคม แล้วเราทำเรื่องลาคลอดไว้แล้วตั้งแต่เดือน เมษายน ทางบริษัทบอกว่าจะจ่ายเงินชดเชิยค่าลาคลอดหนึ่งเดือนครึ่งให้เป็นเงินสดแต่พอโทรถามบอกว่าจะเขาบัญชีให้ตอนสิ้นเดือน พฤษภาคม แต่ก็ไม่เข้าให้พอโทรถามบอกว่าจะดูให้จะให้ได้อย่างใจเรามันไม่ได้หรอก อยากทราบว่ากรณีนี้เราจะได้เงินจากบริษัทเมื่อไหร่ค่ะมีกำหนดเวลาไมค่ะว่าจะได้เงินลาคลอดไม่เกินกี่วันค่ะ เพราะเขาทำทาจะไม่จ่ายให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เกด วันที่ตอบ 2014-06-11 15:05:37


ความคิดเห็นที่ 8 (3654070)

ขอถามค่ะ เราลางานตั้งแต่ 17 มีนาคม แล้วเราทำเรื่องลาคลอดไว้แล้วตั้งแต่เดือน เมษายน ทางบริษัทบอกว่าจะจ่ายเงินชดเชิยค่าลาคลอดหนึ่งเดือนครึ่งให้เป็นเงินสดแต่พอโทรถามบอกว่าจะเขาบัญชีให้ตอนสิ้นเดือน พฤษภาคม แต่ก็ไม่เข้าให้พอโทรถามบอกว่าจะดูให้จะให้ได้อย่างใจเรามันไม่ได้หรอก อยากทราบว่ากรณีนี้เราจะได้เงินจากบริษัทเมื่อไหร่ค่ะมีกำหนดเวลาไมค่ะว่าจะได้เงินลาคลอดไม่เกินกี่วันค่ะ เพราะเขาทำทาจะไม่จ่ายให้ค่ะ ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เกด วันที่ตอบ 2014-06-11 15:06:18


ความคิดเห็นที่ 9 (3664185)

 กรณีนายจ้างจ่ายค่าจ้างแล้วลูกจ้างไม่กลับมาทำงานหละคะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น bbc วันที่ตอบ 2014-07-02 18:23:24


ความคิดเห็นที่ 10 (3679394)

ลาไม่ครบเก้าสิบวันมีเหตุให่กลับมาทำงานก่อนนายจ้างต้องจ่ายค่าแรงหรือไม่ รับเงิน45วันแรกจากนายจ้างมาแล้ว......และประกันสังคมจ่ายเงินค่าสงเคราะห์การคลอดบุตรมาแล้ว  แต่วันที่กลับมาทำงานนายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าแรง...(ทำงานฟรี)..

อ้างว่ารับ45วันหลังมาจากประกันสังคมแล้ว

.

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกจ้างรัฐ วันที่ตอบ 2014-07-31 11:34:44


ความคิดเห็นที่ 11 (3686259)

 อยากทราบว่าในกรณีที่ส่งประกันสังคมไม่ถึงตามเงื่อนไขสามารถเบิกอะไรได้บ้างค่

ผู้แสดงความคิดเห็น aui (nudxy-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-08-14 01:31:40


ความคิดเห็นที่ 12 (3752299)

 ขอถามหน่อยค่ะ  เราลาคลอด ทางบริษัทยังจ่ายเงินเดือนเราอยู่ไม  แล้ว45วันเราเบิกได้หลังเรากับไปทำงานใช่ไมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เปิ้ล วันที่ตอบ 2014-12-24 22:47:51


ความคิดเห็นที่ 13 (3760061)

 ขอสอบถามค่ะ กรณีลาออกจากงานแต่จ่ายค่าประกันสังคมนานกว่า 12 เดือนแล้ว เราสามารถเบิกค่าลาคลอด 45วัน จากประกันสังคมได้หรือไม่คะ ?

ผู้แสดงความคิดเห็น ธัญรัศม์ (tsaengmart-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-01-14 19:52:35


ความคิดเห็นที่ 14 (3906317)

 อยากสอบถามว่า กำหนดคลอดเดือนธันวาคมแต่ลาตั้งแต่ต้นเดือน พ.ย. ทางบริษีทจะจ่ายค่าลาคลอกแบบไหนค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุพัตรา วันที่ตอบ 2015-11-27 10:22:43


ความคิดเห็นที่ 15 (3907621)
กรณีตั้งท้องบุตรคนที่ 3 1. ก่อนนี้คุณแม่เคยเบิกเงินประกันสังคม ไปแล้วจำนวน 2 ครั้ง ดังนี้ 1.1 เบิกค่าคลอดบุตร = 2 ครั้ง 1.2 เงินสงเคาระห์บุตร = 2 ครั้ง 1.3 เงินชดเชยลาหยุดงาน = 2 ครั้ง ตอนนี้ท้องคนที่ 3 ยังได้รับสิทธิเหมือนเดิม หรือไม่ อย่างไรค่ะ ***ปล. ปัจจุบันทั้งคุณแม่และคุณพ่อมีประกันสังคมเหมือนกันค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น มลวิภา (monvipa-dot-u-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-30 11:27:49


ความคิดเห็นที่ 16 (4046970)

 แล้วกรณีนายจ้างไม่จ่ายเงินชดเชย45วันให้ ต้องทำอย่างไงดีค่ะ โดยทางบริษัทอ้างว่าทำงานยังไม่ถึงปีแล้วตั้งครรอ่ะค่ะ ดิฉันทำงานได้2แล้วตั้งครรค่ะ แต่จะออกทางนายจ้างไม่ให้ออกบอกไม่เป็นไร อยากทราบว่ามีสิทธิได้เงินตรงนี้ไหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น mailwan sawatdee (maliwan_sawatdee-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-07-19 20:46:51


ความคิดเห็นที่ 17 (4079852)

 ถ้าบริษัทไม่ยอมจ่าย 45 วันที่ต้องจ่ายเราจะทำงัยได้บ้างค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น คนดีดี วันที่ตอบ 2016-10-06 14:58:56


ความคิดเห็นที่ 18 (4088802)

 กรณีเปลี่ยนงานใหม่แร้วเราทำงานยังไม่ผ่าานการทดลองงานของบริษัทนั้นๆๆแล้วเราขอลาคลอดจะได้เงินทดแทนจ่กบนิษัทไหมค่ะคือทำงานได้ประมาณ1เดือนแล้วเพิ่งตรวจรูว่าตัวเองท้องได้ประมาณ3เดือนแล้วค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงานใหม่ วันที่ตอบ 2016-11-02 22:54:08


ความคิดเห็นที่ 19 (4205176)

 ครอกำหนดคลอดเดือนหน้าแต่ลางานตั้งแต่วันนี้จะได้รับค่าจ้างตามปกติไม่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงาน วันที่ตอบ 2017-08-08 13:01:37


ความคิดเห็นที่ 20 (4205177)

 ครอกำหนดคลอดเดือนหน้าแต่ลางานตั้งแต่วันนี้จะได้รับค่าจ้างตามปกติไม่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงาน วันที่ตอบ 2017-08-08 13:01:37


ความคิดเห็นที่ 21 (4206330)

 อยากรู้ว่าเราลาคลอด31ก.คแล้วบริษัทจะจ่ายเราวันไหนคะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงาน วันที่ตอบ 2017-08-16 09:59:41


ความคิดเห็นที่ 22 (4213432)

 อยากสอบถามว่า กรณีที่เราลาคลอด ตั้งแต่7 เดือน คือเราไม่สมารถไปทำงานได้ เพราะไม่มีรถรับส่ง ต้องขับมอไซไปเอง ไปไม่ไหว เราเลยลาคลอด เราได้รับเงินเดือนเดือนสุดท้ายคือสิ้นเดือนกันยายน แล้วทางบริษัทจ่ายให้ 45 วัน แต่แบ่งจ่าย 15 วัน เงินออกสิ้นเดือน จนครบ 45 วัน แล้วอยากทราบว่าทางประกันสังคมคิดเงินให้ยังไง ระยะเวลา 45 วันไม่รวมค่าเบิกคลอดนะ คิดให้เราเงินเดือน เดือนสุดท้ายก่อนาคลอดหรือว่าคิดตอนเราลาคลอดรึป่าว

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรินทร์ เพ็งแจ่มแจ้ง วันที่ตอบ 2017-09-19 12:11:02


ความคิดเห็นที่ 23 (4218987)

อยากถามว่าตอนนี้ตั้งทอ้งคนที่สาม...แต่พึ้งเคยเบิกเงินไปตอนคลอดคนที่สอง...แล้วตอนคลอดคนที่สามนี้ยังจะได้รับสิทธิเหมื่อนคลอดคนที่สองไมค่ะ(เพราะคนแลกไม่ได้ใช้สิทธิเบิกประกันสังคมค่ะ)..ป.ล...ทั้งคุณแม่และคุณพ่อมีประกันสังคมทั้วคู่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วรรณภาภรณ์....ภูมมิใชย วันที่ตอบ 2017-10-15 18:35:57


ความคิดเห็นที่ 24 (4221675)

 - ขอสอบถามค่ะการทำจ่ายพนักงานที่ลาคลอดต้องจ่ายครั้งเดียวหรือทำจ่ายตามรอบเงินเดือนปกติค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น จิราพร ดวนใหญ่ (aomamduanyai-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2017-10-28 11:37:03


ความคิดเห็นที่ 25 (4232556)

สอบถามคะ ตอนเราลาคลอดแล้วนายจ้างได้รับพนักงานมาทำแทนแล้วสุดท้ายนายจ้างปลดเราออกโดยเราไม่ได้กระทำผิดอะไร เราจะต้องทำยังไงได้บ้างค้ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พัชรินทร์ วันที่ตอบ 2017-12-22 11:42:55


ความคิดเห็นที่ 26 (4247524)

 ขอสอบถามค่ะ ถ้าในกรณีการลาออกจากงานก่อนคลอดบุตร ขึ้นคนว่างงาน แต่ถ้าติดต่อส่งประกันสังคมต่อ จะได้รับเงินค่าคลอดและเงินชดเชยไหมค่ะ และถ้าได้จะคิดยังไงค่ะ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐาปณี แห้วเพ็ชร วันที่ตอบ 2018-04-03 22:12:33


ความคิดเห็นที่ 27 (4276055)

 อยากทราบว่าเราทำโรงงานแต่เราดันคลอดช่วงที่โรงงานหยุดการทำงานแต่พอเราจะขอลาอีกโรงงานไม่ให้ลาโรงงานจะจ่ายเงินให้เรามั้ยค่ะ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น มด วันที่ตอบ 2018-10-11 16:29:57[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.