อยากถามจำนวนสมาชิกของสหภาพแรงงานที่มีอยู่ในขณะที่สหภาพยื่นขอเรียกร้อง


กรณีที่สหภาพแรงงานได้ยื่นข้อเรียกร้องแทนลูกจ้าง โดยขณะที่สหภาพฯได้ยื่นข้อเรียกร้องนั้น สหภาพแรงงานมีสมาชิกเกินกว่าหนึ่งในห้าของลูกจ้างทั้งหมดตามมาตรา 15 วรรค 3 แล้ว แต่ต่อมาปรากฎว่าภายหลังยื่นข้อเรียกร้องแล้ว จำนวนสมาชิกของสหภาพได้ลดลงจนเหลือไม่ถึงหนึ่งในห้าของลูกจ้างทั้งหมดแล้ว ดังนี้ ข้อตกลงที่สหภาพยื่นไปดังกล่าวนั้น จะตกไปด้วยหรือไม่ ?


ผู้ตั้งกระทู้ นิรนาม :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-31 11:52:26


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2990291)
ในการยื่นข้อเรียกร้องตามมาตรา 13 ในขณะที่ยื่นข้อเรียกร้องมีลูกจ้างที่เกี่ยวข้องครบถ้วนตามกฎหมายแล้ว ถือว่าใช้ได้และมีผลทางกฎหมาย ถึงแม้ว่าในเวลาต่อมาจะมีสมาชิกลดลงเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ก็ไม่สามารถทำให้ข้อเรียกร้องนั้นตกไป ไม่ต้องยื่นใหม่
ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-03-31 14:18:14[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.