ถูกเลิกจ้าง


นายจ้างแจ้งเลิกจ้างวันที่ 11มี.ค52 แล้วให้มีผลบังคับวันที่ 11 เม.ย52 คือพ้นสภาพพนักงาน เงินเดือนตัดวันที่ 25 ของทุกเดือน แล้วคำนวณค่าบอกกล่าวล่วหน้าจะได้หรือไม่รวมเงินเดือนด้วยจาคิดได้ยังงัยค่ะ


ผู้ตั้งกระทู้ ฟ้า :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-16 10:30:45


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2983721)

นายจ้างมีกำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ 25 ของเดือน การแจ้งเลิกจ้างในวันที่ 11 มี.ค. 52 ถือว่านายจ้างบอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อก่อนถึงงวดการจ่ายค่าจ้าง 25 มี.ค. 52 จะมีผลเลิกสัญญาเมื่อถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างคราวถัดไป คือ ต้องให้ลูกจ้างอยู่ทำงานจนถึงวันที่ 25 เม.ย. 52 ไม่ใช่ 11 เม.ย. 52 หากนายจ้างเลิกจ้างเลิกจ้างลูกจ้างทันทีจะต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าให้แก่ลูกจ้างเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับหากอยู่ทำงานจนถึงวันที่ 25 เม.ย. 52

อย่างไรก็ดี นายจ้างอาจเลิกจ้างโดยให้มีผลทันทีและจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างที่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับหากมีการบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมายก็ได้ เช่น เมื่อถึงวันที่ 25 มี.ค. 52 นายจ้างจ่ายค่าจ้างของเดือนมีนาคมและเมษายนและเลิกจ้างทันทีโดยจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเท่ากับค่าจ้างในเดือนเมษายนอีกหนึ่งเดือนก็สามารถทำได้

ผู้แสดงความคิดเห็น + วันที่ตอบ 2009-03-16 14:41:03


ความคิดเห็นที่ 2 (2983890)
จ่ายเงินเดือนวันสุดท้ายถึงวันที่ 11 เมษายน ค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตั้งแต่วันที่ 12 เมษายน ถึงวันที่ 25 เมษายน ซึ่งนายจ้างเลิกจ้างวันใดก็ต้องพ้นสภาพในวันนั้น
ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-03-16 20:34:05


ความคิดเห็นที่ 3 (2984048)

นายจ้างบอกว่าจะจ่ายค่าจ้างให้ถึงวันที่ 11 เม.ยและจาได้รับค่าชดเชยอีก 10 เ ดือน(ทำงานมา 12 ปี) เริ่มนับค่าชดเชยงวดแรกสิ้นเดือนเม.ยแล้วอย่างนี้เรียกว่าเด้ค่าบอกกล่าวหรือเปล่าค่ ยังไม่เข้าใจคิดว่าน่าจาได้ 11 เดือนนับจากสิ้นเดือนเม.ย ขอความกระจ่างด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ฟ้า วันที่ตอบ 2009-03-17 09:07:07[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.