ภาษีเงินฝากพ่อกับแม่


พ่ออายุ73แม่อายุ59ไม่มีรายได้อะไร แต่มีเงินฝากประจำในธนาคาร   เมื่อถึงเวลาได้ดอกเบี้ย

1.ธนาคารจะหักภาษี15%ได้ไหมคะ 

2.สามารถเคลมคืนภาษีได้อย่างไรคะ

ขอบคุณคะผู้ตั้งกระทู้ wis :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-05 11:19:52


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2984829)

1. ดอกเบี้ยเงินฝาก ถือว่าเป็นเงินได้พึงประเมิน ธนาคารจึงมีสิทธฺหักภาษีได้ตามกฎหมาย เพื่อนำส่งรัฐบาลได้

2. ผู้มีเงินได้บุคคลธรรมดา สามารถใช้สิทธิหักลดหย่อนภาษีในกรณีต่าง ๆ ได้ตามกฎหมาย เช่น

2.1  เบี้ยประกันภัย ที่ผู้มีเงินได้จ่ายไปในปีภาษี สำหรับการประกันชีวิตของผู้มีเงินได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง โดยส่วนแรกหักได้ 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท หักได้ไม่เกินเงินได้หลังจากหักค่าใช้จ่าย แต่ไม่เกิน 90,000 บาท ทั้งนี้ เฉพาะในกรณีที่กรมธรรม์ประกันชีวิตมีกำหนดเวลาตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไป และการประกันชีวิตนั้นได้เอาประกันไว้กับผู้รับประกันภัยที่ประกอบกิจการประกันชีวิตในราชอาณาจักร

ในกรณีสามีหรือภริยาของผู้มีเงินได้มีการประกันชีวิตและความเป็นสามีภริยาได้มีอยู่ตลอดปีภาษีให้หักลดหย่อนได้ด้วยสำหรับเบี้ยประกันที่จ่ายสำหรับการประกันชีวิตของสามีหรือภริยานั้นตามเกณฑ์ข้างต้น

การฝากเงินออมสินประเภทสงเคราะห์ชีวิตและครอบครัว ก็อยู่ในข่ายที่จะขอหักลดหย่อนตามเกณฑ์นี้ได้

2.2 เงินสะสม ที่จ่ายเข้ากองทุนสำรองเลี้ยงชีพ หักลดหย่อนได้ตามจำนวนที่จ่ายจริง แต่ไม่เกิน 10,000 บาท ส่วนที่เกิน 10,000 บาท แต่ไม่เกิน 490,000 บาท เป็นเงินที่ได้รับยกเว้นภาษี โดยนำจำนวนเงินส่วนที่เกินดังกล่าวหักจากเงินได้พึงประเมิน ก่อนหักค่าใช้จ่ายตามจำนวนที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน 490,000 บาท

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ หักได้ไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้ และเมื่อรวมกับเงินสะสมกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ แล้วไม่เกิน 500,000 บาท โดยต้องจ่ายเป็นค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมเพื่อการเลี้ยงชีพ ตามกฎหมายว่าด้วยหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ที่จะได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา ทั้งนี้ ต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีกรมสรรพากรกำหนด

ค่าซื้อหน่วยลงทุนในกองทุนรวมหุ้นระยะยาว ในอัตราไม่เกินร้อยละ 15 ของเงินได้เฉพาะที่ไม่เกิน 500,000 บาท เป็นต้น

ผู้แสดงความคิดเห็น + วันที่ตอบ 2009-03-18 14:12:56


ความคิดเห็นที่ 2 (4039626)

ดิชั้นทำประกันชีวิตให้ลูกค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องแคท วันที่ตอบ 2016-07-01 09:40:23[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.