ขอเพิกถอนคำสั่ง/หนังสือเตือน


เรียน คุณทนายที่เคารพ

         ข้าพเจ้าอยู่ในองค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งที่ถูกเพื่อนพนักงานด้วยกันกระทำอนาจารและดำเนินคดีถึงที่สุดทั้งคดีอาญา และวินัยพนักงาน แต่ผลปรากฎว่าในองค์กรถูกอิทธิพลฝ่ายชายเล่นงาน จนตนเองกลายเป็นคนผิด โดนหนังสือเตือนให้ลงลายมือชื่อจากองค์กรทำนองให้ท่าประพฤติตนทำให้องค์กรเสื่อมเสีย(เพื่อให้เข้าทางจำเลยจะได้นำไปต่อสู่ในคดีอาญา)

     ข้าพเจ้าลงลายมือชื่อในหนังสือเตือน แต่หมายเหตุไม่เห็นด้วย และทำหนังสือคัดค้านคำวินิจฉัย ต่อกรรมการผู้จัดการ  แต่ได้รับการตอบกลับจากฝ่ายวินัยฯว่า หนังสือเตือนมิใช่การลงโทษทางวินัยอุทธรณ์ไม่ได้

    สุดจะทนแล้ว คุณทนายค่ะ เช่นนี้ ฟ้องศาลแรงงานกลาง เพื่อ

1. เพิกถอนคำสั่งหนังสือเตือน ที่ไม่เป็นธรรม ผิดข้อบังคับการทำงานเรื่องวินัยและโทษ การร้องทุกข์ และกลั่นแกล้งได้หรือ ไม่ (เราก็ยังคงทำงานอยู่นี้แหละ แต่เราต้องการความเป็นธรรม)

2. เรียกค่าเสียหายจากองค์กรที่ละเมิดเรา ทำให้เราได้เสื่อมเสียสุขภาพจิต ร่างกาย เสื่อมเสียชื่อเสียงเกียรติยศ ทั้งๆ ที่เรายังอยู่ ยังทำงานให้เขาอยู่นี้แหละ ได้หรือไม่ค่ะ

จึงเรียนมาเพื่อขอความอนุเคราะห์ให้คำปรึกษาด้วย ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ ขอคืนความเป็นธรรม :: วันที่ลงประกาศ 2009-01-29 11:22:29


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2966400)

เมื่อหนังสือเตือนมิใช่โทษทางวินัย จึงไม่เป็นเหตุให้ลูกจ้างได้รับความเสียหาย ถือไม่ได้ว่ามีเหตุโต้แย้งสิทธิ จึงไม่อาจฟ้องคดีต่อศาลได้

การออกหนังสือเตือนเป็นอำนาจบริหารของนายจ้าง หากไม่ถูกต้องก็เป็นเรื่องของการผิดสัญญา มิใช่ละเมิด จึงไม่ถือว่าลูกจ้างเสียหาย

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2009-01-30 16:08:13


ความคิดเห็นที่ 2 (2967137)

หนังสือเตือนไม่ใช่โทษทางวินัยก็จริง แต่เป็นผิดข้อบังคับการทำงานในข้อระเบียบวินัย  การร้องทุกข์ ที่ไม่เป็นธรรม และกฎหมาย คือไม่ชอบธรรม โดยลูกจ้างถูกกลั่นแกล้ง ทำให้เสื่อมเสียชื่อเสียง ศักดิ์ศรี เสียหายอย่างที่สุดมิได้เลยเชียวละ แล้วลูกจ้างจะต้องรับผิดตามที่นายจ้างกล่าวหาได้อย่างไร ถ้าเซ็นลงลายมือชื่อรับก็แสดงว่าได้กระทำผิดจริง ที่นายจ้างกล่าวหาก็จริงนะซิ ข้าพเจ้าจึงคิดว่า ฟ้องศาลแรงงานให้เพิกถอนได้ ถามเองตอบเองก็ได้ หรือคุณคิดว่าไง?

     เรียนผู้แสดงความคิดเห็น ทุกท่านสามารถให้ความเห็นได้นะคะ อยากให้ webmaster ช่วงลงความเห็นด้วยค่ะ ในฐานะเจ้าของเว็บ (ทนาย) ผิดถูกไม่ว่ากันค่ะ โปรดแนะนำด้วย

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอคืนความเป็นธรรม วันที่ตอบ 2009-02-02 08:41:59


ความคิดเห็นที่ 3 (2967348)

ลองอ่านกฎระเบียบข้อบังคับของรัฐวิสาหกิจ นั้นดู ว่า มีข้อบังคับเรื่องการเตือน หรือการลงโทษทางวินัย อย่างไรบ้าง เพราะระเบียบข้อบงัคับของรัฐวิสาหกิจนั้น ออกโดยพรบ แรงงานรัฐวิสาหกิจสัมพันธ์ 2534 หากเขียนว่าหนังสือเตือนไม่ใช่การลงโทษทางวินัย ก็ไม่ถือว่าคุณถูกลงโทษทางวินัย แต่หนังสือเตือนฉบับนั้น สามารถเอาไปทำอะไรต่อได้ เช่นหากทำผิดซ้ำคำเตือนสามารถเลิกจ้างได้ เช่นเดียวกับพรบ คุ้มครองแรงงาน ก็ต้องถือว่าเป็นโทษทางวินัย คุณก็มีสิทธิร้องทุกข์เพื่อขอให้มีการเพิกถอนหนังสือฉบับดังกล่าวได้ แม้แต่เพียงคุณไม่เห็นด้วยกับการเตือนนั้น ก็เป็นสิทธิของคุณที่จะใช้มาตรการทางศาล เพื่อขอเพิกถอนได้ เพราะจะเป็นสิ่งที่เก็บไว้ในประวัติของคุณเอง ซึ่งอาจมีผลในอนาคตได้

การฟ้องศาลแรงงานทุกคนมีสิทธิฟ้องได้ หากเห็นว่าตนเองไม่ได้รับความเป็นธรรม ส่วนกระบวนการวินิจฉัยนั้นเป็นเรื่องของศาล   

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-02-02 14:31:51


ความคิดเห็นที่ 4 (2967405)

ขอบคุณสำหรับคุณที่ปรึกษาค่ะ ทำให้ข้าพเจ้าได้หลากหลายความคิดเห็นดี  ถ้าวันหนึ่งคนที่คุณรู้จัก คนที่คุณรัก หรือครอบครัวของคุณ ถูกกระทำอนาจารระหว่างปฏิบัติงานต่างจังหวัด แต่องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งหนึ่งกลับใช้ระบบสุนัขหมู่ รุมแทะเหยื่อเยี่ยงข้าพเจ้าให้มีความผิดทั้งที่ถูกกระทำ หนำซ้ำยังโดนปองร้าย ใช้ระบบมาเฟียสั่งทำหนังสือเตือน โดยมีใจความว่า " น.ส....ในระหว่างปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้เที่ยวผับ หลังจากออกจากผับที่มีคนเห็น น.ส...ได้กระโดดขี่คอนาย...ตั้งแต่หน้าผับไปถึงที่จอดรถเป็นระยะทาง 100 เมตร หลังจากกลับจากปฏิบัติงานต่างจังหวัด น.ส....ได้ยกขาขึ้นวางพาดตักนาย...เพื่อทาโลชั่น ซึ่งเป็นพฤติกรรมไม่เหมาะสม อันจะเป็นเหตุให้องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ได้รับความเสียหาย" ถ้าเป็นคุณ  คนที่คุณรัก ครอบครัวถูกเขากระทำ กลับโดนพวกใจทราม ปรักปรำ ซ้ำเติมที่ออกมาแฉความชั่ว เราจะสู้ต่อ หรือรอให้มันทำต่อไป แล้วเซ็นต์รับทราบแต่โดยดี ในเครื่องหมาย "......" คำเตือนนี้ ยังฝังใจข้าพเจ้าอยู่ มิมีวันเลือนหายไป และจะขอสู้ จะกี่หยดน้ำตาที่รินไหล ความแค้นจะสั่งสมให้เป็นพลังเพื่อสู้กับพวกเดรัจฉาน ไม่ว่ามันจะมีกี่ตัว กี่ตำแหน่งแม้ต้องแลกด้วยหน้าที่การงาน และชีวิต และผลลัพธ์มันจะเป็นอย่างไร จะขอรับไว้แต่เพียงผู้เดียว

ขอบคุณสำหรับ webmaster และที่ปรึกษาค่ะ ข้าพเจ้ายังคงรอคิดเห็นของทุกๆความคิด (ความรู้เราเรียนรู้ตลอดชีวิตไม่มีวันจบอยู่แล้ว เรียนกันจนตายฯ แม้ข้าพเจ้าจะจบปริญญาโทมากว่า 10 ปี ก็ยังคงสู้ความรู้ที่ได้มาจากประสบการณ์จริงและความรู้รอบตัวไม่ได้)

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอคืนความเป็นธรรม วันที่ตอบ 2009-02-02 16:38:29


ความคิดเห็นที่ 5 (2967619)
เท่าที่คุณบรรยายมา ตามความเห็นส่วนตัวแล้ว ไม่น่าจะเป็นไปได้ เพราะเราเป็นคนไทย เราคงไม่ทำอะไรที่ประเจิดประเจ้อเช่นนั้น และหากมีการสอบสวน ก็ต้องมีผู้รู้เห็นและต้องมีพยาน ซึ่งไม่คิดว่าจะมีพยานรู้เห็น และคุณเองการศึกษาก็สูง ก็คงไม่ทำตามที่ถูกกล่าวหา ผมว่าน่าจะต้องสู้ต่อไปครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-02-03 08:49:27


ความคิดเห็นที่ 6 (2967629)

ขอบพระคุณท่านที่ปรึกษาที่เชื่อใจข้าพเจ้าค่ะ ข้าพเจ้าไม่เคยมีพฤติกรรมดังกล่าว ความเจ็บปวดและความแค้นนี้ต้องได้รับการสะสางแน่ ข้าพเจ้าถูกเพื่อนสนิทของฝ่ายชาย 2 คน ร่วมลงนามเป็นพยาน เพราะเขากินเหล้าเที่ยวผู้หญิงด้วยกัน ทั้งๆที่ข้าพเจ้าเพิ่งย้ายมาจากหน่วยงานอื่น เพิ่งทำงานร่วมกับพวกเขาได้เพียง 6 เดือน และเป็นครั้งแรกที่ออกต่างจังหวัดก็มีเหตุร้ายนี้ขึ้น ทำให้ทราบว่าเข้าเที่ยวทุกคืนระหว่างที่ปฏิบัติงานตจว. จะกี่หลักฐานที่ข้าพเจ้างัดมาใช้ก็ลงโทษทางวินัยเขาไม่ได้ กลับโดนซะเอง เจ็บและแค้น แทบฆ่าตัวตาย แล้วบรรยายความชั่ว เหตุการณ์ของข้าพเจ้าจะออกรายการ "เปิดปม"ในไม่ช้า  ถ้าศาลแรงงานกลางเพิกถอนหนังสือเตือน ข้าพเจ้าจะกลับมาล้างบาง องค์กรรัฐวิสาหกิจแห่งนี้ ด้วยมือสองมือของข้าพเจ้า ถึงแม้จะเป็นเพียงไม้ซีก จะต้องไปงัดไม้ซุงก็ตาม ขอขอบคุณท่านที่ปรึกษามากค่ะ ศาลแรงงานนัดวันที่ 2 มี.ค 52 นี้ แต่สำหรับคดีอาญา เพราะศาลต่างจ้งหวัดรอนานต้องรอปี 53  ข้าพเจ้าต้องใช้ความอดทนมากกับการรอคอย แต่ก็ต้องทน

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอคืนความเป็นธรรม วันที่ตอบ 2009-02-03 09:07:30


ความคิดเห็นที่ 7 (3908222)

 ผม ลืมสแกนนิ้ว หรือบันทำเวลาออก ไปหนึ่งวัน ครั้งแรก ไม่มีการว่ากล่าวตักเตือน แต่เรียกผมอีกที คือไห้ไปเซ็นเลย ผมว่าครั้งแรกไม่น่าจะทำร้ายแรงขนาดนี้เลยน้อ ได้รับแล้วเฉาเลยกับการทำงาน ใบแรก ในสามปีกว่ที่ทำงานให้เขามา  คือแบบนี้ผมได้รับความเป็นธรรมไหมคับ บอกผมที หมดแรง กะโดนหักกะตังส่วนหนึ่ง 

ผู้แสดงความคิดเห็น วรวิช (iydgvoot1-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-12-01 08:59:43[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.