การฟ้องคดีกรณีลูกจ้างก่อสร้าง


ในกรณีที่ลูกจ้างทำงานก่อสร้าง  จำนวนหลายคน  การฟ้องคดีต่อศาลแรงงาน  ต้องทำฟ้องเป็นรายบุคคล ต่อ 1 คำฟ้อง หรือสามารถตั้งตัวแทน  ฟ้องเป็นคดีเดียวกันได้ครับ

หากทำคำฟ้องเป็นรายบุคคล   ต้องแนบคำร้องขอรวมสำนวน ไปด้วยหรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ ลูกจ้าง :: วันที่ลงประกาศ 2008-11-10 09:00:58