จะเรียกค่าชดเชยเพราะเกษียณอายุ


พ่อของหนูเป็นพนักงานบริษัท ได้เขียนใบลาออก โดยแจ้งเหตุผลว่าเกษียรอายุ เพราะคิดว่าตนอายุ 55 ปีแล้ว ครบกำหนดเกษียณอายุได้ตามกฎหมาย จึงอยากทราบว่าในกรณีนี้จะเรียกให้นายจ้างจ่ายชดเชยให้ได้รึเปล่า


ผู้ตั้งกระทู้ ลูกของพ่อ :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-30 20:54:45


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2930278)

1. การเกษีนณอายุต้องเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับในการทำงานของนายจ้าง บางบริษัทอาจจะมีระเบียบเขียนไว้ว่า เกษียณอายุเมื่ออายุตัวได้ 55 ปี หือ 60 ปี หือยางบริษัทก็ไม่ได้กำหนดอายุเกษียณไว้ ก็ไม่สามารถเกษียณอายุได้ ต้องดูว่าที่ทำงานของคุณพ่อคุณกำหนดอายุเกษียณไว้หรือไม่ ไม่มีกำหนดไว้ในกฎหมาย

2. การเกษียณอายุถือว่าเป็นการเลิกจ้างเนื่องจากขาดคุณสมบัติการเป็นลุกจ้าง เพราอายุเกินที่บริษัทกำหนดไว้ กรณีนี้ นายจ้างต้องแจ้งให้ลูกจ้างทราบ โดยลูกจ้างไม่ต้องยื่นใบลาออก ในกรณีนี้ก็จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย

3 หากคุณพ่อคุณเขียนใบลาออก ถือได้ว่าสมัครใจลาออกเอง นายจ้างไม่ได้เลิกจ้าง ก็ไม่มีสิทธิที่จะได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย นายจ้างไมจำเป็นต้องจ่ายค่าชดเชยให้ กรณีจองคุณพ่อคุณหากเขียนใบลาออกแล้วคงไม่ได้รับค่าชดเชย 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2008-10-30 21:49:04


ความคิดเห็นที่ 2 (2930423)

จากคำตอบข้อที่ 2  ถ้าบริษัทฯ จะขอให้ลูกจ้างทำงานต่อไปได้หรือไม่   ถ้าลูกจ้างไม่ทำต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายใช่หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น บุคคล วันที่ตอบ 2008-10-31 11:04:40


ความคิดเห็นที่ 3 (2930533)
ข้อบังคับระบุว่าอายุ๕๕ เกษียณอายุ แต่บริษัทขอให้ทำงานต่อ หมายความว่าบริษัทขอเปลี่ยนข้อตกลงเดิม(ข้อบังคับ) อยู่ที่ลูกจ้างว่ายอมหรือไม่  ถ้าลูกจ้างไม่ยอมเปลี่ยนก็ต้องเป็นไปตามข้อตกลงเดิม
ผู้แสดงความคิดเห็น แอ วันที่ตอบ 2008-10-31 15:02:52


ความคิดเห็นที่ 4 (2930727)

หากลูกจ้างยินยอมทำงานต่อไป และนายจ้างมีการจ่ายค่าจ้างให้ตามปกติ ก็ถือว่าทั้งสองฝ่ายตกลงเปลี่ยนสภาพการจ้างใหม่ โดยไม่ถือเรื่องของการเกษีนณอายุแล้ว ก็ทำงานกันต่อไป แต่ต่อมาหากลูกจ้างไม่ต้องการทำงานต่อไปแล้ว การลาออกย่อเป้นผลให้ไม่ได้รับค่าชดเชยตามกฎหมาย ต้องให้นายจ้างเลิกจ้างอีกเหมือนกัน ก็เป็นเรื่องยุ่งยากทั้งนายจ้างและลูกจ้าง หากไม่ต้องการเรื่องยุ่งยาก ให้นายจ้างเลิกจ้างด้วยเหตุเกษียณอายุก่อนแล้วทำสัญญาว่าจ้างกันเป็นระยะเวลาไป จะสะดวกด้วยกันทั้งสองฝ่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2008-10-31 22:18:19


ความคิดเห็นที่ 5 (2933273)

จากคำตอบข้อ 3(ความเห็นที่ 1) ถ้าให้เหตุผลในใบลาออกว่า เนื่องจากเกษียณอายุการทำงาน หากมีการฟ้องร้องขอค่าชดเชยตามกฎหมายจะมีโอกาสหรือไม่ค๊ะ? เพราะในข้อบังคับก็ไม่มีระบุไว้  บริษัทเห็นว่าทำงานไม่ไหวและอายุมากแล้วแต่ไม่มีความผิด ก็เลยจะให้ลาออกและให้เงินก้นถุงมาส่วนหนึ่ง(แม่ทำงานโรงงานทอผ้า) 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลกสาวของแม่ วันที่ตอบ 2008-11-07 16:31:35


ความคิดเห็นที่ 6 (2937577)

การเกษียนอายุนั้น คือ การเลิกจ้าง โดยนายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้างลูกจ้างโดยอ้างเหตุอายุครบตามระเบียบ ลูกจ้างไม่ต้องยื่นใบลาออก หากยื่นใบลาออกเอง ไม่ว่าด้วยเหตุใดก็ตาม ถือว่าเป็นการลาออกโดยสมัครใจ ไม่ใช่การเลิกจ้าง จึงไม่มีสิทธิได้รับเงินชดเชย ตามกฎหมาย การที่นายจ้างไม่ระบุอายุเกษียนไว้ในระเบียบ หมายความว่าคุณแม่คุณต้องทำงานต่อไปเรื่อยๆ จนกว่าจะทำไม่ไหวแล้วลาออกไปเอง ซึ่งเป็นการเอาเปรียบลูกจ้าง เนื่องจากไม่ต้องการจ่ายเงินชดเชย แต่การที่ให้ลาออกแล้วให้เงินก้นถุงมา ก็นับว่ายังมีน้ำใจอยู่บ้าง ฟ้องร้องสามารถทำได้แต่โอกาสชนะมีน้อยครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2008-11-17 12:06:49


ความคิดเห็นที่ 7 (3152837)

ที่พูดถึงการเกษียนอายุของบริษัทเอกชนแล้วได้รับเงินชดเชยเราจะรู้ได้อย่างไรว่ามีการชดเชยตามกฎหมายแรงงานว่าควรได้รับเท่าไร

ผู้แสดงความคิดเห็น ประทีป (hirakawa1-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-02-08 10:56:31


ความคิดเห็นที่ 8 (3152839)

การเกษียนอายุของบริษัทเอกชนเมืออายุ 55ปี แล้วได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายแรงงาน อยากทราบว่ากฎหมายแรงงานชดเชยให้เท่าไรค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ประทีป วันที่ตอบ 2010-02-08 11:02:54


ความคิดเห็นที่ 9 (3292861)

 หากลุกจ้างอายุ 60 ปีแล้วแต่ขอมาทำงานด้วย ไม่ทราบว่า ต้องนำส่งเงินสมทบประกันสังคมหรือไม่คะ 

หรือต้องทำอย่าไร รบกวนช่วยตอบด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที วันที่ตอบ 2012-07-17 10:07:00


ความคิดเห็นที่ 10 (3303499)

 

ลูกจ้างทำงานตำแหน่งแม่บ้าน เข้างานเมื่ออายุ 58 ปี ตั้งแต่ 20 กย.50  จนปัจจุบัน 5 ปี 2 เดือน   หากบริษัท  ต้องการเลิกจ้าง (ในกฏของบริษัทฯ ไม่ได้ระบุเรื่องการเกษียณอายุงาน)  โดยให้เหตุผลว่าอายุเกิน 60 ปี สมควรเกษียณ  โดยจะให้หยุดการทำงานทันที อยากทราบว่า บริษัทจะต้องจ่ายเงินชดเชย ตามกฎหมายแรงงาน 5 เดือนใช่หรือไม่  และมีเงินที่ต้องชดเชยอื่นใดอีกที่พนักงานสามารถเรียกร้องจากบริษัท บ้างคะ รบกวนด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ดา วันที่ตอบ 2012-11-22 17:04:13


ความคิดเห็นที่ 11 (3304068)

 ขอรบกวนสอบถามครับ

บริษัทที่ผมทำงานอยู่เป็นบริษัทเล็กๆบริษัทหนึ่ง และระเบียบของบริษัทได้ระบุไว้ว่ากำหนดเกษียณอายุอยู่ที่ 55 ปี

แต่มีพนักงานที่ทำงานมายาวนานท่านหนึ่งซึ่งทางฝ่ายบุคคลไม่ได้ดำเนินการเรื่องเกษียณอายุเมื่อตอนที่พนักงานท่านนั้นอายุ 55 ปี

จนปัจจุบันพนักงานดังกล่าวอายุ 58 ปีแล้ว เพิ่งมาทราบเรื่องว่ามีการตกหล่นการดำเนินการเรื่องการเกษียณอายุไป

ทางบริษัทควรดำเนินอย่างไรครับ

 

หากมีการจ่ายค่าชดเชยต้องมีการคำนวนอย่างไรครับ

300 เท่าของค่าจ้างรายวันในปัจจุบันที่อายุ 58 ปี

หรือต้องดำเนินการเรื่องเกษียณย้อนหลังโดยจ่ายเป็น 300 เท่าของค่าจ้างรายวัน ณ เมื่อมีอายุ 55 ปี และเพิ่มเติมอีก 150 วันจากอายุงานใหม่นับจากเกษียณ   

ขอบพระคุณสำหรับคำตอบไว้ล่วงหน้า ณ ที่นี้ครับ

ปล. เพื่อเป็นข้อมูลครับ ทางเจ้าของบริษัทเคยเปรยว่าอยากให้พนักงานท่านนี้ทำงานถึงอายุ 60 ปี

ผู้แสดงความคิดเห็น มือใหม่ HR วันที่ตอบ 2012-12-05 00:06:27


ความคิดเห็นที่ 12 (3306839)

รบกวนสอบถามครับ

กรณีบริษํทไม่มีกำหนดเกษียณอายุพนักงาน ในระเบียบข้อบังคับของบริษัท แต่มีพนักงานท่านหนึ่งที่ทำงานมาประมาณ 20 ปี ซึ่งที่ผ่านมาพนักงานท่านนี้ได้เคยประสบอุบัติเหตุ (นอกเวลาทำงาน) จนทำให้ทุพพลภาพบางส่วน ทำให้ทำงานได้ไม่เต็มที่ในหน้าที่เดิม แต่บริษัทได้จ้างงานเรื่อยมา ซึ่งได้มอบหมายงานที่เหมาะกับสภาพร่างกายให้ โดยที่ไม่ได้ปลดออกและไม่มีการลดเงินเดือน (มีการขึ้นเงินเดือนเล็กน้อยในแต่ละปีให้ด้วย เนื่องจากเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจ) แต่ขณะนี้พนักงานท่านนี้อายุมาก (ใกล้ 60 ปีแล้ว) และสุขภาพไม่ค่อยดีซึ่งเป็นผลจากอุบัติเหตุที่เคยได้รับเมื่อนานมาแล้ว โดยทายาทของพนักงานท่านนี้ได้มีความต้องการให้ลาออก และได้มีการสอบถามถึงเงินเกษียณอายุตามกฏหมายที่พนักงานท่านนี้ควรได้รับ

   เนื่องจากบริษัทไม่เคยมีกรณีนี้เกิดขึ้น จึงขอเรียนปรึกษาว่า กรณีนี้ทางบริษัทควรดำเนินการเช่นไร และมีกฏหมายกำหนดไว้ว่า นายจ้างต้องจ่ายชดเชยให้เท่าใด รบกวนช่วยตอบให้หน่อยนะครับ

 

                        ขอบคุณมากครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุรัตน์ วันที่ตอบ 2013-01-29 11:02:40


ความคิดเห็นที่ 13 (3307497)

 ผมส่งประกันสังคมมาแล้ว 20 ปี ถ้าครบกำหนดเกษียนอายุ ผนควรจะได้เงินชดเชยจาก ปกส. ประมาณเท่าไหร่ครับ (ตอนนี้อายุ 56 ปี) ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น kapao วันที่ตอบ 2013-02-16 10:37:45


ความคิดเห็นที่ 14 (3315971)

กรณีบริษัท ไม่มีกฏระเบียบข้อบังคับเรื่องเกษียณอายุของพนักงาน มีแค่ระเบียบเล็ก ๆ น้อย ๆ เช่นวันลาต่าง ๆ แถมไม่มีลายเซ็นต์ของผู้มีอำนาจลงนามอีก และดิฉันทำงานเกิน 20 ปี แล้ว หากอายุ 55  จะขอไม่ทำหนังสือลาออก แต่แจ้งความประสงค์ไปที่บริษัท เพื่อขอรับเงินชดเชยการเกษียณ ถือว่าถูกกฏหมายแรงงานไหมคะ และบริษัท มีหน้าที่ต้องจ่ายตามกฏหมาย ม. อะไรบ้าง

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พิมพ์ปวีณ์ วันที่ตอบ 2014-02-17 15:29:24


ความคิดเห็นที่ 15 (3604934)

ขอถามหน่อยครับ ว่า พอดีแม่ผมทำงานบริษัทฯแห่งหนึ่ง เป็นแม่บ้าน แต่เค้าทำงานมาประมาณ 20 ปีได้ ทีนี้มีอยู่ว่าทางบริษัทฯแจ้งว่าหากต้องออกเนื่องจากทางบริษัทฯเหมือนจะไปไม่รอด ก็ยื่นข้อเสนอมาจะจ่ายค่าชดเชยให้ 10 เดือน แม่ผมก็โอเค แต่พอถึงวันนั้นจริง ๆทางบริษัทฯอ้างว่า อายุเกิน 60 ปีแล้ว ซึ่งแม่ผมอายุ 61 ปี ทางบริษัทฯ ไม่สามารถจ่ายค่าชดเชยได้ ซึ่งทั้งที่ทางบริษัทฯ เป็นฝ่ายให้บอกให้เขียนคำร้องมาก่อน 1 เดือน พอถึงวันจิงกลับอ้างแบบนี้มา ถ้าไม่ได้ค่าชดชเยทำไมทาง บริษัทฯ ไม่แจ้งตั้งแต่ขอยื่นคำร้อง อย่างนี้สามารถฟ้องร้องได้ไหม

ผู้แสดงความคิดเห็น wut วันที่ตอบ 2014-04-02 15:20:58


ความคิดเห็นที่ 16 (3621894)

 ขอถามค่ะ

ที่บริษัทกำหนดเกษียณที่55 ปี พอมาปีนี้ประกาศเปลี่ยนเป็น60 ปี อยากทราบว่าแรงงานจะมีผลกระทบอย่างไรบ้างค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น naviya (NUTNIGHT2008-at-HOTMAIL-dot-COM)วันที่ตอบ 2014-04-18 16:44:05


ความคิดเห็นที่ 17 (3635120)

ผมทํางานอยู่ชลบุรีครบ55ปีเดือนมิถุนายนทําเรื่องขอเกษียณมี กฎระเบียบโรงงานพนักงานขอใช้สิทธิเกษียณ55ปีได้แต่ผู้บริหารไม่อนุม้ติ ฟ้องกรมแรงงานได้ไหมครับผมทํามา21ปีแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น สุชาติ ทรงอาภรณ์ (ss4791082-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-05-07 19:28:45


ความคิดเห็นที่ 18 (3734483)

รบกวนสอบถามนะค่ะ

พนักงานเกษียณอายุ เมื่อปี 2556  เงินเดือน 35,000 บาท  แต่บริษัทฯยังจ้างเป็นสัญญาจ้างอีก 1 ปี  เงินเดือน 36,000 บาท

พอสิ้นปี 2557 นี้จะไม่ต่อสัญญาแล้ว และจะจ่ายค่าชดเชยกรณีเกษียณอายุ  ทางบริษัทฯจะต้องใช้ฐานเงินเดือนไหนคะ

เงินเดือนตอนที่เกษียณ 35,000  หรือ เงินเดือนที่ต่อในสัญญาจ้างใหม่ 36,000

ขอบคุณมากค่ะ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น hrm (jitprapa1967-at-hotmail-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2014-11-13 11:36:11


ความคิดเห็นที่ 19 (3735101)

 สรุปให้ด้วยคะ

กรณีเกษียณอายุ

บริษัท เอกชน  ถ้าไม่ระบุอายุเกษียณว่าต้องอายุเท่าไหร่  และถ้าพนักงานจะเกษียณ อายุ 55 ปี  หรือ อายุ 60 ปี

และทำงานมา 20 ปี จะได้ค่าชดเชย 300 วัน   หรือไม่คะ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ไก่-ไก่ (kai-wongpan-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2014-11-14 15:26:57


ความคิดเห็นที่ 20 (3746134)

รบกวนสอบถามนะคะ

            ตามข้อบังคับของบริษัท "พนักงานที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ในปีใด ให้เกษียณอายุในวันที่ 31 ธันวาคม ของปีนั้น"

ดังนี้แล้ว หากมีพนักงานที่ต้องการเกษียณ ในวันที่อายุครบ 55 ปีบริบูรณ์ โดยไม่รอให้ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พนักงานคนนั้น

จะยังคงได้รับเงินชดเชยตามกฎหมายหรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น HRWa1 วันที่ตอบ 2014-12-11 11:58:05


ความคิดเห็นที่ 21 (3880369)

 รบกวนถามนะคะ

ดิฉันอยู่บริษัทฯเล็กๆแต่โดนกดดัน บีบ ไปไหนไม่ได้ ไม่มีวันหยุดเป็นเรื่องเป็นราว วันหยุดนัตขัตฤกษ์ก็แทบไม่ได้ไปไหน ปีหนึ่งอาจมีได้กลับไป

เยี่ยมบ้านแค่ 5 วัน ไม่ได้ไปทุกปี เอาที่สะดวกเวลาไม่มีงานแล้วเท่านั้น มีตำแหน่งเป็นผจก. แต่ออกไปธุระข้างนอกไม่ได้เลยจะโดน

กรรมการเรียกมาว่าทุกที  ทานข้าวกลางวันก็ไม่ได้ด้วยนะคะ  ว่าเราไม่ดี พฤติกรรมไม่เหมาะสม หลายเรื่องค่ะ เป็นบริษัทครอบครัวอะค่ะ

ไม่อยากให้เราไปไหนให้เฝ้าแต่อาคาร ออกไปทำธุระให้บริษัท ก็เบิกค่าเดินทางไม่ได้ค่ะ กรรมการจะถามจู้จี้จุกจิก ค่าใช้จ่ายแต่ละอย่าง

จะถามละเอียดยิบ เลยไม่เบิก จะได้จบ

อยากทราบว่า ถ้าเราลาออก เราจะได้เงินชดเชยหรืออะไรบ้างไหม

อายุงานเกือบ 20 ปี แล้วค่ะ 

มีทางไหนบ้างที่เราจะได้เงินโดยชอบแบบไม่ต้องให้กรรมการมาดูถูกได้ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น กาละลอง วันที่ตอบ 2015-10-07 15:49:25


ความคิดเห็นที่ 22 (3889352)

 รบกวนสอบถามนะคะ พอดีที่บริษัทไม่เคยมีคนเกษียณอายุค่ะ  เคสนี้ เคสแรก อายุ 55 ปี ครบตามที่บริษัทกำหนดและจะจ้างต่อโดยใช้สัญญาจ้างปีต่อปี อยากทราบว่า เราสามารถนำเงินเดือนของพนักงานมาหาร 30 แล้วคิดเป็นค่าแรงรายวันได้มั้ยค๊ะ  และในวันหยุด (วันอาทิตย์) พนักงานก็จะไม่ได้รับค่าจ้างน่ะค๊ะ  สามารถทำได้รึเปล่าค๊ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น jaojoy (Khammaneechanjoy-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-10-30 09:05:10


ความคิดเห็นที่ 23 (3903280)

 ขออภัยด้วยนะครับ ผมขอแย้งความคิดเห็นที่ 1ครับ  ในกรณี คำตอบที่ 3ครับ จริงอยู่ การที่พ่อของคุณลาออกเองไม่ถือเป็นการเลิกจ้าง ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย  แต่กรณีนี้ นายจ้างมีเจตนาที่จะให้ลูกจ้างออกจากงานตอนที่มาการเกษียนเมื่ออายุ 55 อยู่แล้ว แม้ ลูกจ้างจะเขียนใบลาออกเอง แต่เมื่อข้อเท็จจริงนี้ผมเหนว่า นายจ้างตั้งใจที่จะเลิกจ้างลูกจ้างเพราะเหตุที่ลูกจ้างขาดคุณสมบัติในการทำงาน  ถือได้ว่าเป็นการเลิกจ้างอย่างนึงแล้วเมื่ออายุครบ 55 ปี  เมื่อเป็นการเลิกจ้างแล้ว  หลังจากนั้น พ่อของคุณไปเขียนใบลาออก ก็ไม่น่าจะมีผลอะไรแล้ว เพราะว่า ได้มีการเลิกจ้างก่อนหน้านี้แล้วประกอบฏีกาที่ 2137 / 2544

 

ผู้แสดงความคิดเห็น อั้ยย้ะ วันที่ตอบ 2015-11-22 23:28:57


ความคิดเห็นที่ 24 (3937610)

 ถามหน่อยค่ะคือคุงพ่อกำลังจะเกษียนค่ะเราสามารถเบิกงานสมทบสะสมที่ประกันสังคงได้ใหมค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น tippe (tippe19911-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-02-03 20:32:41


ความคิดเห็นที่ 25 (3967719)

 ในกรณีที่บริษัทไม่ได้กำหนดอายุสำหรับกรณีเกษียณอายุงานไว้ในข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน  ควรทำอย่างไรหากมีพนักงานอายุครบ 60 ปี แล้ว และยังคงทำงานต่อไปเรื่อยๆ พนักงานจะมีปัญหาเกี่ยวกับการรับเงินบำเน็จ บำนาญจากทางประกันสังคมรือไม่ เพราะำหนดไว้ว่าให้ติดต่อขอรับได้ภายใน 1 ปี 

ผู้แสดงความคิดเห็น Poope วันที่ตอบ 2016-03-22 16:12:46


ความคิดเห็นที่ 26 (3993120)

ถ้าพนักงานอายุ 60ปีแล้วมาเขียนใบลาออกเองโดยที่บริษัทไม่ได้ให้เขียนเราต้องจ่ายค่าชดเชยเหรอเปล่า

แต่บริษัทมีระเบียบไว้ว่า55ปีเกรียณอายุ

ผู้แสดงความคิดเห็น ญิง (ying_artitaya-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-04-29 13:31:56


ความคิดเห็นที่ 27 (4059016)

-ขอสอบถามเป็นความรู้ถาพนักงานใกล้เกษียนและโดนจ้างออกแบบไม่เป็นทำ

1.อายุงาน เหลืออีก 5 ปีครบเกษียนแต่ถูกนายจ้าง จ้างออกซึ่งทำให้ เสียโอกาศได้รับสวัดดิการเกษียนอายุงาน  ที่่ทางบริษัทมี ทำอย่างไรดี

2.อายุเยอะแล้วทำให้เสียโอกาสไม่สารมารถที่อืนอีกได้เช่นกัน จะทำอย่างไรดี

 

รบกวนช่ายชี้แนะด้วยครับ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น B วันที่ตอบ 2016-08-15 10:01:56


ความคิดเห็นที่ 28 (4060332)

 GENiUS HRM 4  IN 1 ระบบบริหารงานบุคคลครบวงจร พร้อมเครื่องสแกนเวลาทำงาน

 โปรแกรมจีเนียสเงินเดือนภาษาไทย ที่มีผู้ใช้ติดอันดับ  http://www.genius.in.th/

GENiUS Leave Online (ระบบบริหารการลาออนไลน์)

แล้วคุณจะพบว่า การบริหารจัดการเรื่องลาของพนักงานไม่ยุ่งยากอีกต่อไป

สนใจ โทร. 0-2575-3959

ลงทะเบียนใช้โปรแกรมฟรี

www.genius-leaveonline.com/master/genius-customerregis/newregister.aspx

รายละเอียดผลิตภัณฑ์ :  http://www.genius.in.th/download/genius_in_th/Documents/SP-Detail%20GENiUS%20Leave%20Online.pdf

 

ผู้แสดงความคิดเห็น Thaisoftware (pattra-at-thaisoftware-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2016-08-16 17:02:33


ความคิดเห็นที่ 29 (4071948)
ขอสอบถามเป็นความรู้ถาพนักงานใกล้เกษียนและโดนจ้างออกแบบ เนื่องจากถูกควบกิจการ .อายุงาน เหลืออีก 10 เดือน ก็จะครบเกษียน แต่ถูกนายจ้าง จ้างออกซึ่งนายจ้างให้ตามกฏหมายแรงงานคือ 10 เดือน ทำให้ เสียโอกาศได้รับสวัดดิการเกษียนอายุงาน 20 เดือน ที่จะถึงกลางปีหน้า ที่ทางบริษัทมีให้พนักงานตอนเกษียน ทำอย่างไรได้บ้างค่ะ ผลการทำงานตัวเองดีมาตลอดไม่มีประวัติด่างพร้อยค่ะ จากการประเมินผลงานทุกๆปีค่ะ รบกวนช่วยชี้แนะด้วยค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ขอความช่วยเหลือค่ะ วันที่ตอบ 2016-09-15 11:43:46


ความคิดเห็นที่ 30 (4073091)
An intriguing discussion is worth comment. I think that you ought to write more on this topic, it might not be a taboo matter but generally people do not discuss these subjects. To the next! Many thanks!! chaussure nike pas cher grande taille http://www.normannia.info/presse/presse.php
ผู้แสดงความคิดเห็น chaussure nike pas cher grande taille (cqrjoaxc-at-gmail-dot-com)วันที่ตอบ 2016-09-19 00:59:19


ความคิดเห็นที่ 31 (4075080)

 ขอถามคะ่

             *   นายจ้างสามารถเปลี่ยนหรือขยายเวลาอายุเกษียณจาก 55ปีเป็น65ปี หลังจากต้องจ่ายให้คนอื่นต่อไปในเดือนที่จะถึงภายในปีเดียวกันได้หรือไม่ 

 

               * นายจ้างจ่ายเงินเกษียณครบ 55ปีบริบรูณ์ภายใน 1ปี 3คน แต่ต่างเวลากันซึ่งระยะห่างกันแค่5-6เดือนเป็นไปได้มั้ยว่า

 

 คนแรกได้เงินค่าชดเชยส่วนคนที่จะถึงกลับไม่ได้เพราะนายจ้างขายเวลาเกยีษณ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ขอความเป็นธรรม วันที่ตอบ 2016-09-24 08:32:26


ความคิดเห็นที่ 32 (4082768)

 พนักงานรายวันเกษียณอายุงานจะได้เงินชดเชยทางบริษัทรึเปล่าครับทำมา7ปีแล้วครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอกรินทร์ วันที่ตอบ 2016-10-16 00:17:42


ความคิดเห็นที่ 33 (4114274)

ขอสอบถามคะ

1.  บริษัทกำหนดอายุเกษียณไว้ที่  55  ปี  แต่กฏหมายใหม่เปลี่ยนเป็น 60 ปี อย่างนี้ในข้อบังคับเราต้องเปลี่ยนใหม่ใช่ใหม

2.  กฏหมายนี้เริ่มใช้บังคับเมื่อไหร่

3.  เมื่อครบเกษียณแล้ต้องเขียนใบลาออกไหม

4.   ถ้าบริษัทไม่ยอมดำเนินการใด ๆ ลูกจ้างจะต้องทำอย่างไร

5.   แล้วพนักงานที่อายุ ครบเกษียณอายุ 55 ปี ก่อนจะมีกฏหมายเกษียณที่อายุ 60 ปี ออกมา และยังทำงานอยู่อย่างนี้จะได้รับเงินค่าเกษียณหรือไม่เมื่ออายุ 60 ปี  เนื่องจากนายจ้างยังคงจ้างไปเรื่อย ๆ

6.   ข้อบังคับเขียนไว้ หญิง ชาย เกษียณที่  55 ปี มีพนักงานออกไปแล้วแต่ทางบริษัทไม่จ่ายค่าเกษียณบริษัทผิดไหม 

ผู้แสดงความคิดเห็น นุชนาถ วันที่ตอบ 2017-01-07 15:54:31


ความคิดเห็นที่ 34 (4183019)

 สอบถามหน่อยค่ะ ทำงาน จนตอนนี้อายุ 62ปีแล้ว ทางบริษัทยังไม่แจ้งเกษียร แต่เราทำงานไม่ไหว หากลาออกเองจะได้เงินชดเชยมั้ยค่ะ.โทรไปสอบถามสายด่วนกระทรวงแรงงาน จะสอบถามเกี่ยวกับกฏหมาย ที่ให้พนักงานอายุ 60ปี ต้องเกษียรและต้องได้รับเงินชดเชยตามอายุงานที่กฏหมายได้ระบุไว้ ทำไมกระทรวงแรงงานบอกยังไม่รับเรื่อง เป็นแค่ข่าวออกมาเฉยๆค่ะ ทั้งที่ในข่าวก็บอกไว้ มีผลใช้.พ.ค 60นี้ 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กาญจนา วันที่ตอบ 2017-05-11 16:44:34


ความคิดเห็นที่ 35 (4209523)

 บริษัทไม่ทำเรื่องเกษียนอายุให้พนักทำงานไปเรื่อยๆๆผิดกฏหมายมั้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น 1234 วันที่ตอบ 2017-08-31 14:56:29[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.