ทำงานล่วงเวลาได้ไม่ถึง 1.5 มีความผิดหรือไม่


พอดีเพื่อนเข้าทำงานไม่มีการทำสัญญาการจ้างงานแต่ตกลงค่าจ้าง แต่ไม่ได้ตกลงค่าจ้างล่วงเวลาแต่ให้ทำงานล่วงเวลาในวันอาทิตย์แต่ได้ค่าแรง 1 แรงมีความผิดหรือไม่

ทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติได้ค่าล่วงเวลาไม่ถึง 1.5 มีความผิดหรือไม่

ทำงานล่วงเวลาไม่ถึง 1 ทุ่มไม่คิดด่าแรงให้ ให้เฉพาะทำ 1 ทุ่มขึ้น

พอดีเพื่อนขาดงานบ่อย แล้ววันนึงเค้าเกิดอุบัติเหตุแต่ฝากเพื่อนไปบอกแล้วว่าไปไม่ไหว แต่พอไปทำงานกลับถูกนายจ้างบอกว่าไม่ต้องมาแล้ว อยากถามว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องอะไรได้บ้างผู้ตั้งกระทู้ อยากรู้ :: วันที่ลงประกาศ 2008-10-17 07:55:06


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2924177)

   การจ้างแรงงานกฏหมายไม่ได้กำหนดว่าต้องทำเป็นหนังสือ ดังนั้นการจ้างแรงงานย่อมเกิดจากการแสดงเจตนาด้วยวาจาได้

   การที่นายจ้างไม่จ่ายค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุดถือว่านายจ้างกระทำผิดกฎหมายแรงงานลูกจ้างสามารถฟ้องร้องดำเนินคดีเพื่อขอให้ศาลบังคับให้นายจ้างชำระเงินค่าทำงานล่วงเวลาหรือค่าทำงานในวันหยุดให้แก่ลูกจ้างพร้อมด้วยดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันที่นายจ้างผิดนัดไม่จ่ายเงินดังกล่าวจนกว่านายจ้างจะชำระเงินจำนวนดังกล่าวให้กับลูกจ้างโดยถูกต้องครบถ้วน

   เมื่อมีการทำงานล่วงเวลาให้กับนายจ้างแล้วนายจ้างต้องจ่ายค่าล่วงเวลาให้กับลูกจ้างตามจำนวนชั่วโมงที่ลูกจ้างทำ จะตกลงยกเว้นว่าต้องทำงานให้ครบ 1 ทุ่มถึงจะจ่ายค่าล่วงเวลานายจ้างจะตกลงยกเว้นเช่นนี้หาได้ไม่

   การที่นายจ้างจะเลิกจ้างลูกจ้างด้วยเหตุผลได้ที่จะถือเป็นการเลิกจ้างโดยชอบด้วยกฎหมายนั้นเหตุผลนั้น ต้องเปิดโอกาสให้ลูกจ้างอธิบายเหตุที่ลูกจ้างได้กระทำผิดตามข้อกล่าวอ้างของนายจ้างก่อนว่าข้อเท็จจริงเป็นเช่นไร ร้ายแรงจนถึงขนาดเป็นการเลิกจ้างเลยหรือปล่าว ในการเลิกจ้างของนายนั้น หากลูกจ้างเห็นว่านายจ้างเลิกจ้างโดยไม่มีเหตุผลตามสมควรก็สามารถไปยื่นคำร้องต่อพนักงานตรวจแรงงงาน หรือยื่นคำฟ้องต่อศาลแรงงานเพื่อเรียกร้องสิทธิที่ลูกจ้างอันพึงได้รับเนื่องจากการเลิกจ้าง เช่น ค่าจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ค่าชดเชย ค่าเสียหายเนื่องจากนายจ้างเลิกจ้างโดยไม่เป็นธรรม เป็น

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐปกรณ์ วันที่ตอบ 2008-10-17 11:49:39[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.