dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติลาป่วยกับใบรับรองแพทย์ และการลาบวช (พนักงานผู้ไม่รู้กฏหมาย) 2012-03-012016-09-2629415
 
กระทู้ปกติเรื่องการจ่ายค่าจ้างช่วงน้ำท่วม (ฝ่ายบุคคล) 2011-11-142011-12-1518035
 
กระทู้ปกติหยุดผลิตเพราะผลกระทบจากน้ำท่วม (อรวีร์) 2011-10-262011-11-0118615
 
กระทู้ปกติการจ่ายค่าจ้างของโรงงานที่เดือดร้อนจากน้ำท่วม (ผู้บริหาร) 2011-10-192012-02-1022475
 
กระทู้ปกติบริษัทจะเลิกจ้าง พร้อมเสียค่าชดเชยให้ ต้องทำไงบ้าง (บุญชู) 2011-10-112016-09-1356045
 
กระทู้ปกติต่อสัญญาแล้วจะเพิ่มเงิน (dj_kong) 2011-09-142011-09-2311565
 
กระทู้ปกติเพิ่มค่าตำแหน่ง เสียเปรียบหรือไม่ (sirm) 2011-08-032011-08-1718605
 
กระทู้ปกติเกษียณอายุงาน 55 ปี (นัด) 2011-05-252012-03-2132075
 
กระทู้ปกติเลิกจ้างแต่ให้เขียนใบลาออก (ต้องว่างงาน) 2011-05-192018-04-1175035
 
กระทู้ปกติคณะกรรมการสวัสดิการ (Karin) 2011-04-062012-02-1648055
 
กระทู้ปกติลาออก ไม่แจ้ง ไม่ได้เงินเดือน (เด็กกำลังลาออก) 2011-01-142011-08-2341775
 
กระทู้ปกติเงินชดเชย (aa) 2010-12-112010-12-1714005
 
กระทู้ปกติเรียนท่านที่ปรึกษา (bk) 2010-09-142010-09-1514595
 
กระทู้ปกติลาออกจากงานโดยไม่ทำเป็นหนังสือ (dear) 2010-08-262011-01-1813685
 
กระทู้ปกติตำแหน่งงาน (เข็ม) 2010-08-172017-02-1565905
 
กระทู้ปกติบริษัทแจ้งข้อมูลเท็จเพื่อให้ผิดสัญญาจ้างกับศาลเพื่อฟ้องลูกจ้างมีความผิดไหม (monticha) 2010-07-222010-07-2319225
 
กระทู้ปกติการคิดชั่วโมงโอที (บุคคลหลังเขา) 2010-06-112010-06-2179785
 
กระทู้ปกติลาออกแล้วแต่ได้รับเงินเดือนโดยหักวันหยุดเสาร์-อาทิตย์ ทั้งๆที่เป็นพนักงานรายเดือน (ZAZA) 2010-05-312010-06-0715725
 
กระทู้ปกติงานที่มิใช่ปกติการค้าของนายจ้าง/งานชั่วคราวที่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด/งานตามฤดูกล (T) 2010-04-202011-06-0250375
 
กระทู้ปกติพนักงานโรงงานเสพยาเสพติด(ผิดกฏหมาย) ให้ออกโดยไม่จ่ายค่าชดเชย ได้หรือไม่ (เอกรัตน์) 2010-02-192015-03-0137135
 
กระทู้ปกติออกเงินเดือนช้ามากผิดกฎหมายแรงงานหรือเปล่าคะ (BWPS) 2010-01-282017-06-1632585
 
กระทู้ปกติสัญญาจ้างห้ามตั้งครรภ์ (ป่าน) 2009-11-042009-11-0918715
 
กระทู้ปกติTake over ไม่ร่วมงานกับบริษัทใหม่ เข้าข่ายเลิกจ้างมั๊ย? (จุดเปลี่ยน) 2009-10-272009-10-2833475
 
กระทู้ปกติเรื่องกลับคำในการลาออก (ปู(Pu)) 2009-10-162009-10-1741375
 
กระทู้ปกติจะประท้วงบริษัท (ประธานสวัสดิการ) 2009-08-142009-08-1418385
 
กระทู้ปกติการยื่นข้อเรียกร้องของสหภาพ (แอม) 2009-08-112011-06-2540065
 
กระทู้ปกติโดนหักเงินเดือน10% (thin) 2009-05-252011-06-2018915
 
กระทู้ปกติวอนท่านเว็ปมาสเตอร์ช่วยชี้แนะค่ะ (089-1288388) 2009-05-132010-02-2712555
 
กระทู้ปกติถ้าทำงานจนถึงวันที่สิ้นสุดสัญญา และไม่ต้องการต่อสัญญากับเขา ต้องยื่นลาออกไหมคะ (gimmick) 2009-04-212009-04-2413325
 
กระทู้ปกติดื่มสุราในสถานที่ทำงาน (ผู้อยากรู้) 2009-03-262018-11-2037905
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 [130] 131 132 133 134 135 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.