dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติไม่มีวันหยุดนักขัตฤกษ์ (เหนื่อยและท้อ) 2010-12-022010-12-0210402
 
กระทู้ปกติงานวิจัยกับกฎหมายแรงงาน (ืnanny) 2010-12-022010-12-0212720
 
กระทู้ปกติบริษัทให้ออกเพราะท้อง (แอนน์) 2007-02-032010-12-0222792
 
กระทู้ปกติพนักงานปลอมแปลงใบเสร็จรับเงิน (ฝ่ายบุคคลจำเป็น) 2010-12-032010-12-038411
 
กระทู้ปกติลูกจ้างหยุดงานประท้วงนายจ้างได้รับค่าจ้างและสวัสดิการหรือไม่ (พนักงาน) 2010-12-012010-12-0313822
 
กระทู้ปกติงานเร่ขายหรือชักชวนซื้อสินค้าหมายถึงงานประเภทไหนบ้าง (สายลม) 2010-12-032010-12-039720
 
กระทู้ปกติเกษียณอายุก่อนกำหนด (วินิจ) 2010-12-042010-12-0413761
 
กระทู้ปกติสอบถามเรื่องสัญญาจ้างกับการลาออกก่อนครบสัญญา (พนังงานเงินเดือน) 2010-11-302010-12-069811
 
กระทู้ปกติเกษียณอายุ (การะเกด) 2010-03-222010-12-0747053
 
กระทู้ปกติถูกเลิกจ้างจะได้รับเงินเท่าไหร่ (ผู้เดือดร้อน) 2010-12-032010-12-0711272
 
กระทู้ปกติทำผิดกฎระเบียบการลาครบ 3 ครั้งแล้ว (จงใจ) 2010-12-072010-12-0813631
 
กระทู้ปกติสวัสดิการช่วงนัดหยุดงาน (พนักงาน) 2010-12-082010-12-0810801
 
กระทู้ปกติสัญญาจ้างแบบ ปีต่อปี หากครบกำหนดแล้ว ไม่ได้ทำสัญญาใหม่ มีผลอย่างไรบ้าง (วรรณนิดา) 2010-11-132010-12-0813563
 
กระทู้ปกติกลัวโดนภาษาย้อนหลัง (คนเงินเดือนน้อย) 2010-12-092010-12-099540
 
กระทู้ปกติหนังสือรับรองเงินเดือนสามารถถือเป็นหลักฐานว่าลูกจ้างยินยอมกับเงินเดือนที่ได้รับได้หรือไม่ (มนัสวี) 2010-12-092010-12-098061
 
กระทู้ปกติเลิกจ้างไม่เป็นธรรม (อรอนงค์) 2010-12-042010-12-1010661
 
กระทู้ปกติค่าชดเชยกรณีเลิกจ้างในกรณีลาออกแล้วแต่นายจ้างยังขอให้ช่วยงานอยู่ (อ้อ) 2010-05-092010-12-1017406
 
กระทู้ปกติการเลิกจ้างพนักงานกณีที่ผู้บังคับบัญชาเสนอให้บริษัทเลิกจ้าง (dd) 2010-12-132010-12-1311021
 
กระทู้ปกติช่วงทดลองงานได้ค่าชดเชยเลิกจ้างหรือไม่ (พนักงานที่โดนรังแก) 2010-12-122010-12-1310761
 
กระทู้ปกติการขอใบรับรองแพทย์กรณีที่ถูกส่งตัว (นริศรา) 2010-12-142010-12-148641
 
กระทู้ปกติละทิ้งหน้าที่ไม่บอกนายจ้างเกิน3วัน โดนไล่ออกแล้วแจ้งว่าบ.ได้รับควาเสียหายให้ชดใช้ความเสียหายให้แก่บ. (งง กะ ความผิด) 2010-12-142010-12-159941
 
กระทู้ปกติการแจ้งบรรจุพนักงาน(ด่วน) (Benjawan) 2010-12-142010-12-1512461
 
กระทู้ปกติผู้รับเหมา (ขวัญ) 2010-12-142010-12-158622
 
กระทู้ปกติกมล (กมล) 2010-12-152010-12-157231
 
กระทู้ปกติการคิดเงินเดือนพนักงาน 30 วันกับ 31 วัน ทำไงครับ (Saintboss) 2009-09-042010-12-1526214
 
กระทู้ปกตินายจ้างตัดสวัสดิการค่าเช่าบ้านค่าโทรศัพท์ได้หรือไ่ม่ (ซาำไก) 2009-03-162010-12-1618023
 
กระทู้ปกติการคิดวันทำงานในการณีทำงานไม่เต็มเดือน (วิ) 2010-12-152010-12-178191
 
กระทู้ปกติขอทราบการปรับค่าแรง (แอน) 2010-12-162010-12-177831
 
กระทู้ปกติสัญญากำหนดระยะเวลาจ้างงาน 1 ปี แต่จะลาออกก่อนครบกำหนดได้หรือไม่ (วิรัฐ) 2010-12-162010-12-1715091
 
กระทู้ปกตินายจ้างเอาเปรียบ (เด็กโง่) 2010-12-162010-12-1710641
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 [80] 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.