ด่วน...! ยกเลิก พรบ.คุ้มครองแรงงานฉบับใหม่...... !!!!!!


ท่านที่อยู่วงใน กรุณาตรวจสอบและขอคำยืนยันด้วยครับ
พรบ. ที่ประกาศในราชกิจจาแล้ว  กำหนดวัมีผลบังคับใช้แล้ว สามารถยกเลิกกันง่ายๆ แบบนี้เลยหรือครับ
===================================================


รื้อทิ้งกฎหมาย 20 ฉบับนับหนึ่งใหม่ [12 มี.ค. 51 - 04:50]

นายณัฐวุฒิ ใสเกื้อ รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติให้นำกฎหมายจำนวน 20 ฉบับ กลับไปพิจารณาใหม่ โดยให้แต่ละกระทรวงที่เป็นเจ้าของเรื่องนำไปปรับปรุงใหม่ เนื่องจากมีกฎหมายบางฉบับที่เจ้ากระทรวงยังไม่ได้รับทราบเนื้อหาของกฎหมาย ซึ่งอาจจะมีผลกระทบต่อการทำงานได้ ทั้งนี้ กฎหมายทั้ง 20 ฉบับ ได้ผ่านการพิจารณาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) แล้ว แต่เนื่องจากบางฉบับการประชุม สนช. ไม่ครบองค์ประชุม จำเป็นต้องนำกลับมาพิจารณาใหม่

สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้ ทางปลัดกระทรวงแต่ละกระทรวงจะต้องตั้งคณะกรรมการขึ้นมาทบทวนเนื้อหาของกฎหมายใหม่แล้วนำเรื่องเสนอ รมว.กระทรวง เมื่อ รมว.กระทรวงให้ความเห็นชอบก็นำเสนอที่ประชุม ครม. เมื่อ ครม.อนุมัติก็เสนอต่อที่ประชุมรัฐสภาต่อไป ซึ่งเป็นการนับ 1 ในการออกกฎหมายทั้งหมด 20 ฉบับ

สำหรับกฎหมายที่นำกลับมาพิจารณาใหม่ ได้แก่ พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจค้าปลีกหรือค้าส่ง, พ.ร.บ.การเดินอากาศ, พ.ร.บ.ลิขสิทธิ์, พ.ร.บ.ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน, พ.ร.บ.จราจรทางบก, พ.ร.บ.ทรัพยากรน้ำ, พ.ร.บ.สหกรณ์, พ.ร.บ.องค์การมหาชน, พ.ร.บ.คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การโทรคมนาคมทางดาวเทียมระหว่างประเทศ, พ.ร.บ.โรคระบาดสัตว์, พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน, พ.ร.บ.ว่าด้วยการปฏิบัติต่ออากาศยานที่กระทำผิดกฎหมาย, พ.ร.บ.เทคโนโลยีเพื่อการศึกษาแห่งชาติ, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสารทางราชการ, พ.ร.บ.ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม, พ.ร.บ.วัฒนธรรมแห่งชาติ, พ.ร.บ.คุมประพฤติ, พ.ร.บ.ศาลเยาวชนและครอบครัวและวิธีพิจารณาคดีเยาวชนและครอบครัว, พ.ร.บ.มหาวิทยาลัยกรุงเทพมหานคร และ พ.ร.บ.วิชาชีพเภสัชกรรม

ด้าน พ.ต.ท.บรรยิน ตั้งภากรณ์ รมช.พาณิชย์ กล่าวว่า กระทรวงพาณิชย์จะนำกฎหมาย พ.ร.บ.การประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว ที่ผ่านการพิจารณาของ สนช. วาระ 2 ไปแล้วกลับมาพิจารณารายละเอียดใหม่ เนื่องจากมีข้อจำกัดหลายประการที่ไม่ได้เปิดกว้างให้นักลงทุนจากต่างประเทศเข้ามาลงทุนไทย ขณะที่ไทยต้องการเม็ดเงินลงทุนจากต่างประเทศ ซึ่งได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเร่งดำเนินการแก้ไขให้

www.thairath.com/news.php?section=economic&content=82104


ผู้ตั้งกระทู้ สับสนมาก :: วันที่ลงประกาศ 2008-03-13 09:19:00


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1802480)

กฎหมายดังกล่าวตามที่คุณถามมาสามารถลงเลิกหรือแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากได้ผ่านขั้นตอนหรือกระบวนการตามกฎหมายโดยถูกต้องครบถ้วนแล้ว ซึ่งกรณีดังกล่าวนั้นได้ผ่านการพิจารณาจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ(เป็นทั้ง สส.และสว.)เรียบร้อยแล้วซึ่งเมื่อได้ประกาศในราชกิจจาณุเบกษาแล้วย่อมมีผลบังคับใช้ได้

อนึ่ง หากกฎหมายที่จะแก้ไขหรือยกเลิกเป็น รัฐธรรมนูญ จะมีขั้นตอนยุ่งยากกว่าหรือที่เรียกว่าแก้ไขยาก

ผู้แสดงความคิดเห็น ฐปกรณ์ วันที่ตอบ 2008-03-14 16:26:10


ความคิดเห็นที่ 2 (1830537)

ทบทวนเฉพาะที่เป็นร่างกฎหมายครับ

ไทยรัฐลงมั่วที่ระบุว่ามี พรบ.คุ้มครองแรงงาน ด้วย เพราะกฎหมายนี้ประกาศใช้แล้ว จึงมีสถานะเป็นกฎหมาย (มิใช่ร่าง) เพียงแต่ยังไม่มีผลใช้บังคับเท่านั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น นายกระจอก วันที่ตอบ 2008-03-17 16:40:03[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.