ข้อสงสัย


    

เรียน คุณทนาย
เนื่องจากผมมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกฏหมายคือข้อตกลงสภาพการจ้างซึ่งทางบริษัทตกลงกับสหภาพแรงงานมีข้อหนึ่งเขียนว่าทางบริษัทจะขึ้นค่าจ้าง /เงินเดือนประจำปีไม่ต่ำกว่า 3.5 % โดยไม่ได้ระบุข้อยกเว้นในกรณีที่ลูกจ้างถูกลงโทษทางวินัยว่าจะไม่ขึ้นเงินค่าจ้าง / เงินเดือนประจำปีให้ ซึ่งมีลูกจ้างคนหนึ่งถูกลงโทษทางวินัยและนายจ้างไม่ขึ้นค่าจ้าง / เงินเดือนประจำปี 51ให้ผมและเพื่อนจึงมีข้อสงสัยว่าการที่ทางบริษัทไม่ขึ้นเงินค่าจ้าง / เงินเดือนให้กับลูกจ้างคนนั้นเป็นการฝ่าฝืนข้อตกลงสภาพการจ้างที่ทำไว้กับสหภาพแรงงานซึ่งนำไปจดทะเบียนแล้วหรือไม่ ( ในระเบียบขัอบังคับการทำงานเดิมระบุว่าการลงโทษทางวินัยบางกรณีไม่ขึ้นค่าจ้าง / เงินเดือนประจำปีก็ได้ แต่ข้อตกลงสภาพการจ้างที่ทางบริษัททำกับสหภาพแรงงานเพิ่งเขียนข้อนี้ไว้ในปี 2550 ) ช่วยกรุณาตอบด้วยครับ.....ขอบคุณครับ


ผู้ตั้งกระทู้ มดงาน :: วันที่ลงประกาศ 2008-02-24 16:23:36


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1646378)

หากอ่านเฉพาะข้อตกลง นายจ้างต้องขึ้นค่าจ้างให้กับลูกจ้างที่ถูกลงโทษทางวินัย แต่ เมื่ออ่านระเบียบด้วย นายจ้างย่อมมีสิทธิไม่ขึ้นค่าจ้างในกรณีนี้ได้ กรณีจึงเป็นเรื่องต้องแปลความข้อตกลงว่า มีความหมายให้ยกเลิกระเบียบหรือไม่ ?

หากข้อตกลงต้องการให้ยกเลิกระเบียบก็ควรระบุเสียให้ชัดเจน การไม่ระบุประกอบกับหากข้อตกลงกำหนดให้สภาพการจ้างเดิมที่ไม่ขัดกับข้อตกลงนี้มีผลบังคับใช้ต่อไปก็ยิ่งเข้าใจได้ว่า นายจ้างมีสิทธิไม่ขึ้นค่าจ้างให้ในกรณีนี้ได้

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-02-24 23:21:48


ความคิดเห็นที่ 2 (1651980)

ถ้าในสัญญาจ้างระบุว่าจะขึ้นเงินเดือนประจำปีให้ตามความสามารถและกำไรบริษัท

ปีแรกก็ปรับให้ตามปกติ แต่มาปีนี้ ปี51

เมื่อครบกำหนดต้องปรับเงินเดือนประจำปีแล้วนายจ้างไม่ขึ้นเงินเดือนให้ตามที่ตกลงกันไว้ ถือว่าผิดสัญญาจ้างหรือไม่คะ

ลูกจ้างสามารถเรียกร้องอย่างได้บ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น IN วันที่ตอบ 2008-02-25 13:17:02


ความคิดเห็นที่ 3 (1652219)

จากความเห็นที่ 2

ถ้าแยกเป็น 2 กรณี

1) ถ้าให้พนักงานออกจากงานหลังครบกำหนดการปรับขึ้นเงินเดือนประจำปี สมมุติว่า ให้ออกวันที่ 1 เม.ย. 51 แต่การปรับขึ้นเงินเดือนครบรอบปีวันที่ 1 ก.พ. 51 แบบนี้นายจ้างต้องปรับเงินเดือนให้ตามสัญญาจ้างหรือไม่ เพราะอะไร

2) พนักงานยังเป็นพนักงานตามปกติ ไม่มีการเลิกจ้างหรือให้ออกจากงาน การปรับค่าจ้างต้องปรับทุกๆครบรอบปีการทำงานตามสัญญาจ้างหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น IN วันที่ตอบ 2008-02-25 13:39:21


ความคิดเห็นที่ 4 (1656439)

การขึ้นค่าจ้างตามความสามารถและกำไร หากนายจ้างจะไม่ขึ้นค่าจ้างต้องชี้แจงให้ได้ข้อเท็จจริงครบถ้วนตามเงื่อนไขดังกล่าว หากชี้แจงไม่ได้ถือว่าผิดสัญญา

เมื่อข้อตกลงให้ปรับค่าจ้างวันที่ 1 กุมภาพันธ์ ก็ต้องปรับเมื่อถึงกำหนด เมื่อปรับแล้วลูกจ้างจะออกจากงานเป็นอีกกรณีหนึ่งไม่เกี่ยวกัน

หากข้อตกลงให้ปรับค่าจ้างทุกรอบปี เมื่อครบรอบปีก็ต้องปรับตามสัญญา 

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-02-25 22:40:51


ความคิดเห็นที่ 5 (1663368)
หากข้อตกลงให้ปรับค่าจ้างทุกรอบปี เมื่อครบรอบปีก็ต้องปรับตามสัญญา  แม้ว่านายจ้างจะมีแผนเลิกจ้างในเดือนถัดไป ซึ่งได้บอกกล่าวให้ลูกจ้างทราบล่วงหน้าแล้ว ก็ยังต้องปรับเงินเดือนตามรอบปีใช่หรือไม่
ถ้าไม่ปรับให้สามารถไปเรียกร้องได้ที่ไหนบ้าง
ผู้แสดงความคิดเห็น IN วันที่ตอบ 2008-02-26 16:45:37


ความคิดเห็นที่ 6 (1716292)
ใช่ , ควรฟ้องศาลแรงงาน
ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2008-03-04 23:46:17[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.