การจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง


เรียนสอบถามการจ่ายค่าชดเชยกรณีเลิกจ้าง
กรณีที่ทำสัญญาจ้างผู้บริหารสำนักงาน ซึ่งนายจ้างตกลงจ้างในอัตราเงินเดือนที่ค่อนข้างสูงให้ทำหน้าที่บริหารจัดการงานในสำนักงาน (เกือบ1แสนบาทต่อเดือน)  โดยสัญญาจ้างมีการกำหนดระยะเวลาที่แน่นอนคือ 3 ปี  อยากสอบถามว่า   ในกรณีที่ครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้วไม่ทราบว่านายจ้างจะต้องจ้างค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างหรือไม่
รบกวนผู้รู้ตอบข้อสงสัย


ผู้ตั้งกระทู้ ja :: วันที่ลงประกาศ 2007-09-18 18:38:23


[1] 2 ถัดไป >>

ความคิดเห็นที่ 1 (1159304)
เลิกจ้างเมื่อครบสัญญา ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมาย
ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-09-18 18:54:12


ความคิดเห็นที่ 2 (1644431)

ต้องพิจารณาดังนี้

ค่าชดเชยคือ[1]  เงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างเมื่อเลิกจ้างนอกเหนือจากเงิน ประเภทอื่นซึ่งนายจ้างตกลง จ่ายให้แก่ลูกจ้างค่าชดเชยจึงเป็นเงินที่นายจ้างมีหน้าที่จ่ายตามกฏหมายคุ้มครอแรงงานเมื่อนายจ้างเป็นฝ่ายเลิกจ้าง ถ้านายจ้างมิได้เลิกจ้างลูกจ้าง แต่ลูกจ้างลาออกจากงานไปทิ้งงานไปหรือลูกจ้างถึงแก่ความตาย นายจ้างก็ไม่ต้องจ่ายค่าชดเชย ดังนั้นในการที่จะดูว่าลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชย หรือไม่ต้องดูรายละเอียด ดังต่อไปนี้

 

การจ่ายค่าชดเชย[2]นายจ้างต้องชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งถูกเลิกจ้าง โดยคำนวณจากค่าจ้างอัตราสุดท้าย หรือคำนวณจาก ค่าจ้างของการ ทำงานระยะเวลาสุดท้ายสำหรับกรณีที่ลูกจ้างนั้น ได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณ เป็นหน่วยโดยจ่ายตามระยะเวลา ที่ลูกจ้างทำงานดังต่อไปนี้

  • ทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 30 วัน
  • ทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 90 วัน
  • ทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 180 วัน
  • ทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 240 วัน
  • ทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป จ่ายเท่ากับค่าจ้าง 300 วัน (มาตรา 118)

ค่าชดเชยต้องจ่ายทันที่เมื่อเลิกจ้าง หากไม่จ่ายถือว่าผิดนัด และต้องเสียดอกเบี้ยโดยไม่ต้องทวงถาม (ฎีกาที่ 1017/2524, 2476/2537) สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยเป็นมรดก ไม่ใช่สิทธิเฉพาะตัว (ฎีกาที่ 1269/2524) สิทธิเรียกร้องค่าชดเชยมีอายุความ 10 ปี (ฎีกาที่ 2859/2525)

นอกจากนี้ สิ่งที่ควรทำความเข้าใจ คือ ค่าตอบแทนการทำงานประเภทใด ที่ถือว่าเป็นค่าจ้างบ้าง อะไรไม่ใช่ค่าจ้าง เช่น ค่าพาหนะ  ค่าครองชีพ ค่าต่ำแหน่ง ค่าเช่าบ้าน โบนัส ค่าคอมมิชชั่น ค่าตรวจรักษาโรค ค่าอาหารฯ สำหรับเรื่องนี้ มีปัญหาลูกจ้างร้องเรียนถึงเจ้าหน้าที่ตรวจแรงงานอยู่หลายครั้ง

ต่อมาเมื่อมีคดีถึงศาลแรงงาน และมีคำพิพากษาฎีกาแล้ว  จึงได้พิจารณาคำนิยามของ ค่าจ้าง ที่ระบุไว้ใน พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน ฉบับปี พ.ศ. 2541 ว่า ค่าจ้าง หมายความถึง[3] เงินที่นายจ้างและลูกจ้างตกลงกันจ่ายเป็นค่าตอบแทนในการทำงาน ตามสัญญาจ้าง สำหรับระยะเวลาการทำงานปกติ เป็นรายชั่วโมง รายวัน รายสัปดาห์ รายเดือน หรือระยะเวลาอื่น หรือจ่ายให้โดยคำนวณตามผลงานที่ลูกจ้างทำได้ในเวลาทำงานปกติของวันทำงาน และให้หมายความรวมถึงเงินที่นายจ้างจ่ายให้แก่ลูกจ้างในวันหยุด และวันลาที่ลูกจ้างมิได้ทำงาน แต่ลูกจ้างมีสิทธิได้รับตาม พ.ร.บ.นี้

 

ผู้แสดงความคิดเห็น จรูญ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์เขตการศึกษาตรัง วันที่ตอบ 2008-02-24 18:16:54


ความคิดเห็นที่ 3 (2940907)

อยากทราบว่านายจ้างมีสิทธิ์ที่จะโยกย้ายลูกจ้างไปยังบริษัทในเครือโดยให้ล้างอายุงานและค่าจ้างสุดท้ายโดยให้ไปเขียนใบสมัครงงานในที่ใหม่ได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงานนันยาง วันที่ตอบ 2008-11-23 13:27:49


ความคิดเห็นที่ 4 (2962592)
มีประโยชน์มากครับ ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ฟหกด (มนุษย์เงินเดิอน) วันที่ตอบ 2009-01-21 11:16:24


ความคิดเห็นที่ 5 (2964859)
รบกวนรีบตอบ ความเห็นที่ 3 ด้วยค่ะ เพราะว่ามีหลายบริษัทได้ทำแบบนี้ และทำให้ลูกจ้างเสียประโยชน์หลายอย่าง 
ผู้แสดงความคิดเห็น k732n วันที่ตอบ 2009-01-27 13:23:53


ความคิดเห็นที่ 6 (2965691)

อยากรู้ว่าถ้าเริ่มงานเมื่อวันที่ 18กพ51และอายุงานจะครบ1ปีเท่ากับว่าต้องวันที่17กพ.52ใช่หรือเปล่าเพราะบางคนบอกว่าให้อ้างอิงจากเดือนกพ.ได้เลยไม่ต้องรอให้ครบวันที่17กพ.

ผู้แสดงความคิดเห็น อังค์ วันที่ตอบ 2009-01-29 07:22:33


ความคิดเห็นที่ 7 (2966054)

อยากทราบว่าจะมีกฎหมายใหม่ออกกลางเดือนกุมภาหรือเปล่าค่ะเกี่ยวกับค่าจ้าง สำหรับ 10 ปีขั้นไปได้ 15 เดือนเป็นความจริงหรือเปล่า

ผู้แสดงความคิดเห็น r1 วันที่ตอบ 2009-01-29 20:21:14


ความคิดเห็นที่ 8 (2968929)

อยากทราบว่าในกรณีที่นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้ว เราต้องทำงานให้ครบ 1เดือนมั้ยค่ะ เพราะว่า ตอนนี้ถูกบอกว่าเลิกจ้างแล้ว ต่อมาในวันเดียวกันเค้าบอกให้เราทำงานเต็มเดือนถึงจะออกได้ แล้วมาบอกว่าบอกล่วงหน้า เลยอยากรู้ว่ามีกฎหมานอะไรมั้ยค่ะที่ระบุวะนายจ้างต้องบอกเลิกจ้างก่อนกี่เดือนหรือกี่วันค่ะ แล้วถ้าเราออกเลยจะได้ค่าทำชวัญอะไรมั้ย เพราะดูแล้วนายจ้างเหมือนเอาเปรียบหลอกให้เราทำงานครบเช่วยดือน

ผู้แสดงความคิดเห็น กิ๊ก (giggs_nk-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-02-05 23:10:00


ความคิดเห็นที่ 9 (2974731)

ในกรณีที่มีกำหนดเวลาจ้างไว้แน่นอน  การเลิกจ้างลูกจ้างเมื่อครบกำหนดตามสัญญาจ้างแล้ว นายจ้างไม่ต้องจ้างค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างแต่อย่างใดครับ ซึ่งเป็นไปตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน 2541 มาตรา 108 วรรคสาม

มาตรา ๑๑๘  ให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้แก่ลูกจ้างซึ่งเลิกจ้างดังต่อไปนี้

(๑)  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งร้อยยี่สิบวัน แต่ไม่ครบหนึ่งปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๒)  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหนึ่งปี แต่ไม่ครบสามปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายเก้าสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานเก้าสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๓)  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสามปี แต่ไม่ครบหกปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายหนึ่งร้อยแปดสิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานหนึ่งร้อยแปดสิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๔)  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบหกปี แต่ไม่ครบสิบปี ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสองร้อยสี่สิบวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสองร้อยสี่สิบวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

(๕)  ลูกจ้างซึ่งทำงานติดต่อกันครบสิบปีขึ้นไป ให้จ่ายไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้ายสามร้อยวัน หรือไม่น้อยกว่าค่าจ้างของการทำงานสามร้อยวันสุดท้ายสำหรับลูกจ้างซึ่งได้รับค่าจ้างตามผลงานโดยคำนวณเป็นหน่วย

การเลิกจ้างตามมาตรานี้ หมายความว่า การกระทำใดที่นายจ้างไม่ให้ลูกจ้างทำงานต่อไปและไม่จ่ายค่าจ้างให้ ไม่ว่าจะเป็นเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างหรือเหตุอื่นใด และหมายความรวมถึงกรณีที่ลูกจ้างไม่ได้ทำงานและไม่ได้รับค่าจ้างเพราะเหตุที่นายจ้างไม่สามารถดำเนินกิจการต่อไป

ความในวรรคหนึ่งมิให้ใช้บังคับแก่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝันไกล วันที่ตอบ 2009-02-20 13:43:46


ความคิดเห็นที่ 10 (2974797)

ตอบ คุณความเห็นที่ 3

ในกรณีของคุณนั้น บริษัทไม่สามารถทำอย่างที่คุณว่ามาได้ครับ ถ้าขืนทำอย่างนั้นถือว่าเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบด้วยกฎหมายนะครับ เราไม่ต้องทำตามครับ และถ้าบริษัทเลิกจ้างเราเพราะเหตุนี้ ถือว่าเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงานซึ่งเราสามารถฟ้องศาลแรงงานได้นะครับ (ตาม พ.ร.บ.คุ้มครองแรงงาน บริษัทมีสิทธิย้ายเราไปทำงานที่อื่นได้ แต่ต้องอยู่ในตำแหน่ง+เงินเดือนในอัตตราที่ไม่ต่ำกว่าตำแหน่งเดิม )   ( **สอบถามข้อกฎหมาย suriya-nok@hotmail.com ตอบทุกคำถามครับ)

ผู้แสดงความคิดเห็น กฎหมายผู้เยาว์ วันที่ตอบ 2009-02-20 15:39:17


ความคิดเห็นที่ 11 (2974813)

ตอบ คุณความเห็นที่ 8

สำหรับ กรณีการบอกกล่าวเลิกสัญญาการจ้างนั้น ตามหลักกฎหมาย นายจ้างต้องบอกกล่าวล่วงหน้า 1 เดือน กล่าวคือ บอกกล่าวล่วงหน้าเมื่อถึงหรือก่อนจะถึงกำหนดจ่ายค่าจ้างในคราวใดคราวหนึ่ง  เพื่อให้เป็นผลเลิกสัญญาเมื่อถึงกำหนดจ่ายสินจ้างในคราวถัดไป (ว่ากันง่ายๆ คือ บอกกล่าวก่อนหรือถึงสิ้นเดือน เพื่อให้มีผลเป็นการเลิกสัญญาในเดือนถัดไป คับ)

ส่วนจะได้ค่าชดเชยหรือไม่ พิจารณา ดังนี้ครับ

 ค่าชดเชย ตาม มาตรา 118
 1.  ลูกจ้างทำงานไม่ครบ 120 วัน ไม่ได้ค่าชดเชย
 2.  ลูกจ้างทำงานครบ 120 วัน แต่ไม่ครบ 1 ปี จ่ายค่าชดเชย 30 วัน
 3.  ลูกจ้างทำงานครบ 1 ปี แต่ไม่ครบ 3 ปี จ่าย 90 วัน
 4.  ลูกจ้างทำงานครบ 3 ปี แต่ไม่ครบ 6 ปี จ่าย 180 วัน
  5.  ลูกจ้างทำงานครบ 6 ปี แต่ไม่ครบ 10 ปี จ่าย 240 วัน
 6.  ลูกจ้างทำงานครบ 10 ปีขึ้นไป จ่าย 300 วัน

 *ให้จ่ายค่าจ้างไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย

 ส่วนของคุณได้ค่าชดเชยเท่าไหร่ก็คิดดูตามอัตราข้างบนคับ

(ฝากคำถาม  suriya-nok@hotmail.com)

 

ผู้แสดงความคิดเห็น กฎหมายผู้เยาว์ วันที่ตอบ 2009-02-20 16:07:38


ความคิดเห็นที่ 12 (2985167)

อยากทราบว่า ถ้านายจ้างเลิกจ้างวันที่ 20 มีนาคม แ ล้วให้เราสิ้นสุดการทำงานทันที (ไม่ได้แจ้งล่วงหน้า 1 เดือนตามที่กฎหมายระบุไว้ ซึ่งในวันที่ 31 มีนาคมนี้จะครบกำหนดการทำงานที่ 1 ปี) แล้วนายจ้างจ่ายค่าชดเชยเพียง 30 วัน ซึ่งในกรณีนี้ถ้านายจ้างบอกล่วงหน้า เรายังคงต้องทำงานต่ออีก 1 เดือน ทำให้อายุงานของเรามากกว่า 1 ปี เราก็จะได้รับอัตราค่าชดเชยที่ 90 วัน เราสามารถเรียกร้องนายจ้างในกรณีนี้ได้ไหมคะ(เหมือนถูกเอาเปรียบ เร่งให้เราออกก่อนครบ 1 ปีจะได้จ่ายแค่ 30 วัน แล้วไม่มีการบอกล่วงหน้าด้วย)

ผู้แสดงความคิดเห็น Hippo วันที่ตอบ 2009-03-19 09:35:43


ความคิดเห็นที่ 13 (2986929)

ความเห็นที่ 1ของคุณwebmaster กับความเห็นที่ 9 ของคุณฝันไกล แย้งกัน เรื่องสัญญาที่มีกำหนดการจ้างแน่นอน ซึ่งคุณwebmasบอกว่าต้องจ่ายค่าชดเชย-ส่วนของคุณฝันไกลบอกว่าไม่ต้องจ่ายค่าชดเชยมาตรา108วรรค3

เรียนมาด้วยความเคารพ

ผู้แสดงความคิดเห็น suwalux (suwalux-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-03-23 15:17:27


ความคิดเห็นที่ 14 (2991803)
 กรณีถูกออกจากงาน นายจ้างต้องจ่ายเงินชดเชยตามมาตรา 118 หรือไม่
ผู้แสดงความคิดเห็น หมู วันที่ตอบ 2009-04-04 14:00:41


ความคิดเห็นที่ 15 (2992820)

อยากทราบว่าหากถูกเลิกจ้างแล้ว ในวันที่ทำงานวันสุดท้ายเราต้องได้รับเงินเดือนและค่าชดเชยได้เลยหรือไม่

และถ้าหากนายจ้างขอจ่ายเป็นเดือนถัดไปจะได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น polo วันที่ตอบ 2009-04-07 18:44:37


ความคิดเห็นที่ 16 (3011534)

อยากถามว่าถ้านายจ้างบอกกล่าวเลิกจ้างมากลับคนอื่นเรายังไม่ถือว่าเลิกจ้างจนกว่าจะมีจมหมายเลิกจ้างไหม แล้วบอกเลิกจ้าง20 พฤษภาคม แล้วให้ออกสิ้นเดือนเลยเราถือว่าไม่บอกล่วงหน้าใช่ไหม เราจะต้องยึดหลักอะไรเป็นวันที่เลิกจ้าง ถ้าเราจะฟ้องเราต้องใช้เอกสารใดบ้าง และพบใคร พนักงานที่ถูกเลิกจ้างมี 2 คน ฟ้องได้ไหม กรณีนี้เขายังดำเนินกิจการอยู่

ผู้แสดงความคิดเห็น JAN วันที่ตอบ 2009-05-23 00:00:34


ความคิดเห็นที่ 17 (3024982)

หากลูกจ้างถูกอายัดเงินเดือนจากกรมบังคับคดี ค่าชดเชย นั้นต้องถุกอายัด 100% หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ภูมิ วันที่ตอบ 2009-06-26 15:22:30


ความคิดเห็นที่ 18 (3025829)

กรณีที่ลูกจ้างทำงานยังไม่ครบ 120 วัน พบว่าลูกจ้างนำสุราเข้ามาดื่มในสถานที่ทำงาน (สถานที่ก่อสร้าง) และทางผู้บังคับบัญชาได้ทำการประเมินไม่ผ่านทดลองงาน  และให้สิ้นสุดการเลิกจ้างในวันสิ้นเดือนนั้น (แจ้งลูกจ้างประมาณวันที่ 29 แล้ววันที่ 30 ให้ออกเลย) กรณีนี้สามารถทำได้หรือไม่คะ

ผู้แสดงความคิดเห็น สดใส วันที่ตอบ 2009-06-29 16:47:25


ความคิดเห็นที่ 19 (3032915)

หากลูกจ้างได้รับหนังสือเตือนการทำงานเรื่องมาทำงานสายและขัดคำสั่งผู้บังคับบัญชาและนายจ้างแจ้งว่าถ้าภายในหนึ่งเดือนถ้าไม่ปรับตัวให้ดีขึ้นจะให้ออกจากงานโดยไม่จ่ายค่าชดเชยใด ๆ ทั้งสิ้น แต่ลูกจ้างก็ได้ปรับตัวไม่มาทำงานสาย หรือสายน้อยลงนับตั้งแต่ได้รับหนังสือเตือนจากนายจ้างมาเป็นเวลา2เดือนแล้วแต่นายจ้างเพิ่งจะมาบอกเลิกจ้าง ในกรณีนี้ลูกจ้างมีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น อภิญญา ดาราภูมิ (rabbit_ao-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-07-22 15:14:33


ความคิดเห็นที่ 20 (3035515)

อาจจะซ้ำกับคนอื่นๆ แต่รบกวนขอถามหน่อยคะ

กรณีที่เราโดนรวมกิจการแล้วนายจ้างมีตำแหน่งให้เรา ลง สำหรับบริษัทที่เค้าซื้อกิจการเรา กรณีดังกล่าว ถ้าเราไม่ไป จะมีวิธีอย่างไรบ้างเพื่อมิให้เสียสิทธิ์ เพราะคิดว่า ถ้าเค้ามีตำแหน่งให้เราทำ แต่ถ้าเราปฏิเสธ นั่นหมายถึงเราต้องลาออก อย่างนั้นหรือไม่ รบกวนแนะนำด้วยคับ

ผู้แสดงความคิดเห็น มูเซอ วันที่ตอบ 2009-07-30 16:48:15


ความคิดเห็นที่ 21 (3037702)

อยากสอบถามว่า

ในกรณีที่บริษัทว่าจ้างให้ทำงานโดยมีสัญญาที่กำหนดวันเริ่มทำงาน ถึงวันสิ้นสุดการทำงาน

ตัวอย่าง : วันจ้าง 1 มค. 25252 ถึง 30 กย. 2552

เมื่อถึงสิ้นสุดการทำงาน ลูกจ้างจะได้รับค่าชดเชยจากนายจ้างหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น KPK วันที่ตอบ 2009-08-06 09:16:29


ความคิดเห็นที่ 22 (3039120)

อยากทราบคำตอบด่วนคะ

นายจ้างบอกจะเลิกจ้างเมื่อวันที่30 ก.ค.52ว่าจะให้ทำงานเดือนส.ค.52เป็นเดือนสุดท้าย

แต่พอมาวันนี้(10ส.ค.52)บอกว่าพรุ่งนี้ไม่ต้องมาทำงานแล้วสิ้นเดือนค่อยมารับเงินเดือน

พอถามเรื่องค่าชดเชย นายจ้างบอกไม่จ่ายให้ไปฟ้องเอา อย่างนี้เรามีสิทธิรับค่าชดเชยมัยคะ

ทำงานมา1ปี1เดือนกับ10วันแล้วคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น งงกับการบอกเลิก วันที่ตอบ 2009-08-10 21:28:07


ความคิดเห็นที่ 23 (3039787)

กรณีนายจ้างเลิกจ้าง..

  นายจ้างสามารถจ่ายค่าชดเชยเป็นสิ่งของแทนเงินได้หรือไม่..

ผู้แสดงความคิดเห็น porn วันที่ตอบ 2009-08-13 10:09:09


ความคิดเห็นที่ 24 (3039820)

สวัสดีคะ

ขอรบกวน สอบถามหน่อย เนื่องจากบริษัทจะถูกควบรวมกิจการในเร็ววันนี้

เรื่องมีอยู่ว่า บริษัท ได้คำนวณการจ่ายค่าชดเชยให้ตามกฎหมายแรงงาน แต่เค้าคำนวณจาก เงินเดือน และ ค่าตำแหน่ง เท่านั้น

แต่พอดีว่า ที่รายได้ ที่ได้เป็นประจำในทุกๆ เดือนสำหรับพนักงานบางท่านจะมีค่าเดินทาง และ ค่าโทรศัพท์มือถือ ซึ่งให้มาตลอดเป็นปี ๆ มาแล้ว

ทางบริษัทฯ ไมได้ เอามาคำนวณ ในการจ่ายค่าชดเชยด้วย

แต่เวลา คำนวณภาษี เข้าใจว่า เค้าเอาค่าเหล่านี้รวมเป็นรายได้

จึงมีข้อสงสัยว่า ในลักษณะอย่างนี้ เรามีสิทธิ์เรียกร้องให้เอาค่าเดินทาง และ ค่ามือถือ มารวมในการคำนวณค่าชดเชยด้วยหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น MOO-HOI วันที่ตอบ 2009-08-13 11:27:34


ความคิดเห็นที่ 25 (3040870)

สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย ที่ได้รับใบสั่งซื้อจากลูกค้ามาเรียบร้อยแล้ว ตรงนี้เราสามารถเรียกร้องเอาค่าตอบแทน (commission) เฉลี่ยจากบริษัทได้หรือไม่  เพราะหากไม่ให้เหมือนบริษัทเอาเปรียบ เพราะเราหาลูกค้าแล้วได้รับการยืนยันการสั่งซื้อมาแล้ว เป็นยอดเกือบ 6 ล้านบาท ตรงนี้เราจะได้รับอะไรบ้าง เพราะหากเราทำงานต่อ เราก็จะได้รับค่า Commission แต่ในกรณีที่บริษัทเลิกจ้างเราจะได้รับอะไรบ้าง เพราะหากเราไม่ได้รับเท่ากับว่าทางบริษัทเอาเปรียบเราใช่ไม่ค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น นัมเบอร์ไนน์ วันที่ตอบ 2009-08-16 20:42:35


ความคิดเห็นที่ 26 (3045664)

นางสาว จ. เป็นลูกจ้างที่มีสัญญาจ้าง  1ปี ต่อเนื่องนานเกิน 3 ปี และเปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาจ้างจนครบ 5 ปี ปัจจุบันนี้ทำงานกับบริษัทต่างชาติก.มา 7 ปีแล้ว ถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาจ้างแค่ 6 เดือน และตอนนี้บริษัทต่างชาติ ก. ได้ขายกิจการให้บริษัท ข.ของไทยแล้ว ขอถามว่ากรณีนี้ บ.ก. ต้องจ่ายค่าชดเชยกรณีโอนย้ายพนักงานไปเป็นพนักงานของบ.ข.ของไทยหรือไม่ อย่างไร และเท่าไร่

ผู้แสดงความคิดเห็น mnpk วันที่ตอบ 2009-09-01 14:30:47


ความคิดเห็นที่ 27 (3046105)

อยากสอบถามกรณีที่บริษัทขายกิจการแล้วเราเป็นพนักงาน สัญญาจ้าง 6 เดือน แต่อายุงาน 9 ปี แล้วกรณีถ้าบริษัทขายกิจการไปแล้วเรามีสิทธิได้อะไรจากบริษัทใหมคะรบกวนผู้รู้ ช่วยตอบให้หน่อยคะอยากรู้คำตอบมาก ๆคะ เพราะบริษัทขายกิจการแล้วเรายังไม่รู้ชะตากรรมของเราเลคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วี (vinita2551-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2009-09-02 19:30:21


ความคิดเห็นที่ 28 (3059732)

ขอรบกวนสอบถามหน่อย  ในกรณีที่เกษียณอายุ 60 ปี ทำงานที่บริษัทนี้เป็นเวลา 30 ปีแล้ว นายจ้างไม่จ่ายค่าบำนาญให้  ควรทำอย่างไรดี  ในลักษณะอย่างนี้ มีสิทธิ์ได้รับค่าชดเชยหรือไม่ ช่วยตอบด้วย เพราะเป็นกังวัลมาก

ผู้แสดงความคิดเห็น กลุ้มใจ วันที่ตอบ 2009-10-05 19:00:24


ความคิดเห็นที่ 29 (3141484)

ถูกเลิกจ้าง จ้างนายจ้างทางโทรศัพท์ เมื่อวันที่ 28/12/09 เวลา 09.34 น. (เนื่องจากไม่ได้เข้าออฟฟิศ ลาป่วยค่ะ) โดยนายจ้างให้เหตุผลว่าต้องการลดค่าใช้จ่ายบริษัทในส่วนที่ ไม่จำเป็นออก และต้องการให้เราเขียนใบลาออก พร้อมรับเช็ค 1 เดือน ส่วนนี้สามารถเรียกค่าชดเชยอย่างอื่นเพิมได้หรือไม่ค่ะ นายจ้างไม่ได้แจ้งล่วงหน้า แจ้งว่าสามารถมีผลตั้งแต่วันที่ 28/12/09 ได้เลย  ตอนนี้ยังไม่มีการรรับเช็คหรือเขียนใบลาออกใดๆ ค่ะ เนื่องจากทราบข่าวแล้วจะไปพูดคุยที่ ออฟฟิศแต่นายจ้างไม่อยู่ ไม่ทราบว่าการบอกเลิกจ้างทางโทรศัพท์มีผลทางกฎหมายเลยหรือไม่ค่ะ และระหว่างนี้เราควรที่จะไปทำงานอยู่หรือไม่ค่ะ หรือใช้สิทธิลาตามกฎระเบียบบริษัทได้ไหมค่ะ เนื่องจากแพทย์ให้พักรักษาตัว 2 วันค่ะ รบกวนขอข้อมูลด้วยนะค่ะ เนื่องจากตอนนี้กลัวนายจ้างกลับคำพูดมากเลยค่ะ เพราะไม่มีแจ้งลายลักษณ์อักษร ปัจจุบันทำงานมาประมาณ 1 ปี 8 เดือนแล้ว ค่ะ เพราะถ้าหากนายจ้างกลับคำให้ทำงานต่อ โดยเหตุผลใดก็ตามก็ไม่อยากทำแล้วเพราะรู้สึกว่าเค้าทำเราเสียขวัญกำลังใจ ในการทำงานแล้ว อย่างไรรบกวนขอคำแนะนำด้วยนะค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น ทุกข์ใจ วันที่ตอบ 2009-12-28 20:34:28


ความคิดเห็นที่ 30 (3146484)

อยากทราบว่าค่าครองชีพและค่าตำแหน่งที่ได้รับทุกๆเดือนจะต้องคิดรวมกับเงินค่าชดเชยที่จะจ่ายให้ด้วยหรือเปล่าครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น เอ็ม วันที่ตอบ 2010-01-17 20:05:12


ความคิดเห็นที่ 31 (3148061)

ผมถูกเลิกจ้างงานวันที่31 ม.ค.53 รวมทำงาน 9 ปี 9เดือน แยกเป็นเงินเดือน 4,725 บาท,ค่าคอมมิชชั่น,ค่าโอที รวมแล้วเฉลี่ยต่อเดือน ได้รับประมาณ 10,000 บาท ผมอยากทราบว่าเขาคิค่าชดเชยให้ผมที่ 10,000 บาท หรือเฉพาะเงินเดือนที่ 4,725บาท

ช่วยตอบให้ผมด่วนด้วยนะครับอยากทราบจริงๆ

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เล็ก วันที่ตอบ 2010-01-23 01:50:23


ความคิดเห็นที่ 32 (3149827)

กรณีการเลิกจ้าง เงินนอกเหนืออย่างอื่น เช่า ค่าครองชีพ ค่าตำแหน่ง สามารถนำมารวมเป็นค่าชดเชยได้หรือเปล่า

หรือในกรณีการให้โบนัส เงินนอกเหนือจากเงินเดือนประจำ ต้องนำมาคำนวนด้วยหรือไม่ครับ

 

ขอบคุณครับ

ศรุต

ผู้แสดงความคิดเห็น ศรุต (p_sarut-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-01-29 09:36:35


ความคิดเห็นที่ 33 (3156583)

อยากทราบว่ากรณีที่พนักงานทำการรายงานต่อบริษัทว่าออกไปฝึกอบรมตามที่ทางบริษัทได้ทำการส่งไปแต่พนักงานไม่ได้ไปเพียงแต่ทำรายงานว่าตัวเองไปเพียงเท่านั้น

1.นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้หรือไม่และเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น เป้ วันที่ตอบ 2010-02-21 20:16:04


ความคิดเห็นที่ 34 (3163546)

 รบกวนด้วยครับ

 
ทำงาน มา 3 ปีกว่า.
 
แต่เมื่อเดือนที่แล้ว บริษัทได้ออกกฏระเบียบ ..ว่า ให้พนักงานทุกคนใส่ชุดยูนิฟอร์มที่ทางบริษัทสั่งมาให้
ถ้าไม่ใส่ ครั้งแรกจะทำฑัณบน และถ้ามีอีกครั้งที่ 2 จะให้ออก..
 
ผมเป็นคนไม่ชอบใส่ ยูนิฟอร์ม อยู่แล้ว จึงได้มาทำงานที่นี่ แต่ตอนนี้ บริษัทบังคับให้ใส่ 
 
ผมเองคงไม่ใส่...
 
 
อยากถามว่า ในกรณีนี้ ถ้าให้ออก จะเรียกว่า ให้ออก หรือโดนไล่ออกครับ.
แล้ว
ผมจะได้ เงินชดเชยตามกฏหมายไหมครับ
 
ขอบคุณครับ
ผู้แสดงความคิดเห็น ดิษ วันที่ตอบ 2010-03-19 14:09:20


ความคิดเห็นที่ 35 (3166177)

อยากทราบว่าการคิดจำนวนเดือนทำงาน เค้าคิดตั้งแต่เริ่มเข้างานหรือว่าคิดตอนเซ็นสัญญาจ้าง(ผ่านทดลองงาน) ครับ

รบกวนผู้รู้หน่อยนะครับ

ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ศรัทธา วันที่ตอบ 2010-03-29 21:49:14


ความคิดเห็นที่ 36 (3167503)

ทำไมคำถามไม่มีใครตอบเรื่องค่าชดเชยเราสามารถเรียกร้องสิทธิรับค่าCommission เเละค่าอื่นๆที่ได้ประจำทุกเดือนได้หรือไหม

คำถามตรงกับ ความเห็นที่24ค่ะ

ช่วยตอบด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น เตือนใจอย่าโกง วันที่ตอบ 2010-04-03 17:38:47


ความคิดเห็นที่ 37 (3172845)

บริษัททองพูนขอยกเลิกการต่อสัญญากับบริษัทยูนิลิเวอร์โดยถ้าพนักงานทองพูนที่ต้องการจะอยู่กับบริษัทยูนิลิเวอร์ก็มีบริษัทหนึ่งเข้ามารับต่อโดยให้กรอกใบสมัครใหม่แต่ค่าแรงและสวัสดิการเท่าบริษัทเก่า อยากถามว่าในกรณีนี้เราควรจะได้ค่าชดเชยมั้ย บริษัทบอกหมดสัญญาล่วงหน้า2 วันโดยมีกำหนดให้สมัครใหม่ภายในเวลา 3 วัน

ผู้แสดงความคิดเห็น น้องโสภา วันที่ตอบ 2010-04-22 12:43:26


ความคิดเห็นที่ 38 (3173363)

กรณีเป็นพนักงานประจำทำงานเกิน 3 ปีถ้าต้องถูกเลิกจ้างเพราะบริษัทก้าวไปข้างหน้าไม่ได้เลยต้องจ้างพนักงานออกจากงานต้องจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้างขั้นตำกี่เดือนครับ

ขอ  ด่วนนะครับเพราะตอนนี้กำลังจะถูกเลิกจ้างครับ

    ถ้าเป็นไปได้ช่วยตอบแล้วส่งให้ทางอีเมลล์ได้ไหมครับจะขอบพระคุนอย่างมากเลยครับ                                                                                                                                                        ขอบคุณครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น วินิจ (nitbua_09-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-04-23 22:59:49


ความคิดเห็นที่ 39 (3175226)

ถ้าบริษัทหมดสัญญาไม่ได้รับการว่าจ้างต่อจากหน่วยงานแล้วจะโยกย้ายทำไปทำตำแหน่งอื่นแทนแต่เราไม่สมัครใจ แล้วเราจะลาออกอย่างนี้เราจะได้ค่าชดเชยมั้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น ปิ วันที่ตอบ 2010-04-30 11:18:42


ความคิดเห็นที่ 40 (3176986)

 

เริ่มทำงานกับ บ.ก วันที่ 4 เม.ย. 2538
พอปี 2549 บ.ก ปิดกิจการ แล้วเปิด บ.ข ขึ้นมา
แล้วโอนชื่อพนักงานทั้งหมดไปไว้ใน บ.ข
แบบนี้คิดระยะเวลาการทำงานอย่างไรคะ
 
ขอบคุณค่ะ
ผู้แสดงความคิดเห็น ว่าที่นักวิจัยฝุ่น วันที่ตอบ 2010-05-06 14:54:50


ความคิดเห็นที่ 41 (3198044)

อยากทราบว่าถ้าเจ้าของกิจการพยายามลดหน้าที่ลดบทบาทในการทำงานของเราเพื่อให้เราลาออกเอง  จะทำอย่างไรและขณะที่ยังทำงานเค้าก็สามารถดุด่าเราได้อย่างไม่มีเหตุผล เราควรจะทำอย่างไร  ตอนนี้บริษัทขาดสภาพคล่องอย่างหนัก  แล้วถ้าเราต้องลาออก เราสามารถยื่นล่วงหน้าได้เพียงวันเดียวหรือไม่  ซึ่งถ้าฟ้องค่าชดเชยบริษัทก็ไม่มีจ่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น ณัฏฐ์ วันที่ตอบ 2010-07-22 16:16:31


ความคิดเห็นที่ 42 (3206688)

กรณีที่ทำงานกับบริษัทเอกชน  3-4 ปีแรกสัญญาเป็นลููกจ้างประจำ แต่หลังจากนั้นมิได้ทำสัญญาใดๆ แต่ได้รับค่าจ้างและทำงานเรื่อยมาตลอดจนเกือบ 20 ปี แต่นายจ้าง(เจ้าของบริษัท) มาบอกว่าจะปิดกิจการ บริษัทขาดทุน ไม่มีงานเข้ามา และขอบอกเลิกกิจการ ซึ่งบอกก่อนล่วงหน้ามากกว่า 120 วันก่อนปิดกิจการ และยังบอกว่าได้ฝากให้ทำงานกับบริษัทใหม่ และบริษัทใหม่ยินดีที่จะรับเข้าทำงาน พร้อมกับจ่ายเงินเดือนให้ในอัตราเท่าเดิม

กรณีนี้ถือว่าเป็นการเลิกจ้างหรือไม่ และจะได้รับค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนใดๆ หรือไม่

ถ้าได้รับค่าชดเชยหรือค่าตอบแทนจะต้องคิดอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น นางสาวเนาวรัตน์ อุ่นเรือน วันที่ตอบ 2010-08-25 15:39:06


ความคิดเห็นที่ 43 (3211851)

อยากรู้ว่าถ้านายจ้างย้ายไปทำงานอีกที่หนึ่งแล้วเรายังไม่ไปบอกขอเวลาคิดก่อนแล้วนายจ้างก็ให้หยุดคิดแต่เรายังไปทำงานที่เก่าอยู่นายจ้างก็บอกเลิกจ้างเราจะได้ค่าชดเชยมั้ย

ผู้แสดงความคิดเห็น tt (uthai_ie-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-09-14 22:05:08


ความคิดเห็นที่ 44 (3215482)

ต้องการทราบเกี่ยวกับเงินชดเชย  จากเรื่องนี้นะครับ  ผมเป็นจป.ประจำบริษัทฯ แห่งหนึ่ง  แต่เกิดปัญหากับหัวหน้า  จึงขอย้ายแผนก  ทางหัวหน้าอนุมัติให้ย้ายแผนกแล้ว  แต่บอกว่าในระหว่างทำแผนกใหม่  บริษัทฯ ยังไม่สามารถหาจป. ใหม่เพื่อเซ็นเอกสารได้  ผมต้องเซ็นไปก่อน  ผมเห็นว่าไม่ได้ทำงานจป.แล้วจึงไม่เห็นความจำเป็นต้องเซ็นเอกสารใด ๆ จึงไม่เซ็น ทางบริษัทฯ  จึงเลิกจ้างผม  ผมขอถามเป็นข้อ ๆ ดังนี้นะครับ

1.  ผมควรได้รับเงินชดเชยตามกฏหมายเท่าไร

2. เงินบำเหน็จ  ยังคงได้รับอยู่หรือไม่  (บริษัทฯ ไม่มีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ)

3. เงินอะไรอีกที่ควรได้รับบ้าง  ผมอายุ  49  ปี แล้ว

ช่วยตอบผมด้วยโดยด่วนนะครับ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น pongnakrit (pong-krit-at-hotmail-dot-co-dot-uk)วันที่ตอบ 2010-09-30 11:35:33


ความคิดเห็นที่ 45 (3218411)

ดิฉันทำงานมา 1 ปี แล้วบริษัทมีการปิดกิจการโดยแจ้งให้ทราบและทางบริษัทก็มีงานให้ทำต่อที่โดยย้ายไปทำที่บริทอื่นซึ่งอยู่ในเครือของเขา แต่ดิฉันไม่ประสงค์ที่จะทำต่อ เนื่องจากว่าได้งานที่อื่น บริษัทยังจ่ายค่าชดเชยให้มั้ยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น วิภาวดี วันที่ตอบ 2010-10-18 17:15:44


ความคิดเห็นที่ 46 (3228162)

ทำงานครบสัญญาแต่นายจ้างไม่ยอมจ่ายค่าชดเชยอย่างนี้ถ้าเราฟ้องเราต้องใช้เอกสารอะไรอ้างอิงกับเจ้าหน้าที่รับฟ้อง

ผู้แสดงความคิดเห็น ดีมากช่วยคนที่ไม่รู้ข้อกฎหมายได้มาก (rachatasafe-at-yahoo-dot-co-dot-th)วันที่ตอบ 2010-12-09 14:53:44


ความคิดเห็นที่ 47 (3230764)

อยากทราบว่า ในกรณีเราทำงานมา 6 ปี แต่นายจ้างได้รับแจ้งจากคนอื่นว่า เราทำผิดกฎระเบียบของที่ทำงาน จึงเรียกมาคุย แต่ไม่สอบสวนอะไรเลย พิจารณาว่าเราผิดแน่นอน และจัดการเลิกจ้างเรา จะให้เราเขียนใบลาออกโดยไม่คุยเรื่องค่าชดเชยหรืออะไรเลย ในกรณีแบบนี้ เรามีสิทธิเรียกร้องค่าชดเชยได้หรือไม่ ตอนนี้ยังไม่ได้เซ็นต์ใบลาออกค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น st (supaporn_tl-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2010-12-28 19:20:47


ความคิดเห็นที่ 48 (3236428)

ขอรบกวนถามหน่อยนะค่ะ

อยากทราบว่าถ้าบริษัทปิดกิจการแล้วนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยให้อย่างไรบ้าง ณ วันที่บริษัทเลิกกิจการเลยหรือไม่คะ

ถ้าหากว่าตอนนี้บริษัทปิดกิจการแล้วแต่ว่านายจ้างยังไม่ได้จ่ายค่าชดเชยให้เราแล้วจะทำอย่างไรดีค่ะ

เราต้องไปร้องเรียนที่กรมแรงงานได้ไหมค่ะ

ต้องใช้หลักฐานอะไรบ้างคะอยากทราบมากๆๆๆๆ

รบกวนด้วยนะคะ

ขอขอบคุณค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้เดือดร้อน (hueng_tay-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-02-07 19:25:13


ความคิดเห็นที่ 49 (3236772)

บริษัท เอส พี อีโวลูชั่น ขายกิจการให้ บริษัท เทนม่า แต่บริษัท เทนม่า ไม่เปลี่ยชื่อและใช้ชื่อบริษัท เอส พี อีโวลูชั่น มาหนึ่งปี หลังจากผ่านมาหนึ่งปีบริษัทจะเปลี่ยชื่อในวันที่ 1 เมษายน 2554 บริษัทจะเปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท เทนม่า จึงอยากเรียนถามดังนี้ครับ  

1. พนักงานที่ไม่ประสงค์จะตาม จะขอรับเงินค่าชดเชยได้หรือไม่ ต้องทำอย่างไร

2. ( ถ้าได้ ) แต่หากบริษัททำเป็นนิ่งเฉย ต้องทำอย่างไร

3. บริษัทถูกซื้อมานานกว่าหนึ่งปี แล้วจึงเปลี่ยนชื่อ จะนำมาอ้างเพื่อหลีกเลี่ยง ไม่จ่ายเงินชดเชยได้หรือไม่

                        (  รบกวนช่วยตอบให้ด้วยนะครับ  ขอบคุณครับ )

ผู้แสดงความคิดเห็น kung วันที่ตอบ 2011-02-10 21:07:09


ความคิดเห็นที่ 50 (3241944)

ในกรณีที่บริษัทเขาให้เราเขียนใบลาออก ไม่ว่ากรณีใด ๆ ก็เป็นการเลี่ยงที่จะจ่ายเงินชดเชย เพราะถือว่าเป็นความสมัครใจ ถ้าท่านใดมีปัญหากับบริษัท ให้ไปที่แรงงานประจำจังหวัดเลยค่ะ เขาจะให้คำปรึกษาที่ดีค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนยังมีงานทำ วันที่ตอบ 2011-04-05 11:04:50[1] 2 ถัดไป >>


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.