สิทธิฟ้องเรียกร้องเงิน


คือเมื่อกลางเดือนกันยายนบริษัท xxx จำกัด ไม่ไว้วางใจให้พนักงานคนหนึ่งทำงานต่อไป จึงเจรจาตกลงกันว่าหากพนักงานคนนี้ยื่นใบลาออกจะจ่ายเงินค่าชดเชย 120000 บาท ค่านายหน้า 60000 บาท รวมเป็นเงิน 180000 บาทให้

                  พนักงานคนนี้ลงชื่อในใบลาออกโดยระบุวันลาออกวันที่ 1 ตุลาคม บริษัท xxx จำกัด ออกเช็คลงวันที่ 1 ตุลาคม สั่งจ่ายเงิน 180000 บาทมอบให้พนักงานคนนี้

                  ครั้นวันที่ 28 กันยายน บริษัท XXX จำกัด ทราบความจริงว่าพนักงานคนนี้ได้นำความลับของบริษัทไปให้บริษัทคู่แข่ง จึงมีคำสั่งเลิกจ้างพนักงานคนนี้ทันทีและสั่งธนาคารระงับการจ่ายเงินตามเช็ค

                  แล้วพนักงานคนนี้จะมีสิทธิฟ้องเรียกร้องเงินตามเช็คนี้หรือป่าว เพียงใดผู้ตั้งกระทู้ วิลาชินี :: วันที่ลงประกาศ 2007-07-13 10:29:47


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (1048299)

ได้ ลูกจ้างฟ้องเรียกเงินตามเช็คได้ เนื่องจาก เช็คมีมูลหนี้โดยชอบด้วยกฎหมาย

เหตุที่เช็คมีมูลหนี้โดยชอบ เนื่องจาก การจ่ายเงินตามเช็คเป็นไปตามสัญญาต่างตอบแทนที่แลกกับการที่ลูกจ้างยอมลาออก สัญญาเช่นนี้ชอบด้วยกฎหมายและมีผลบังคับใช้ได้ เช็คจึงมีมูลหนี้โดยชอบ

แม้นายจ้างจะพบความผิดของลูกจ้างที่เป็นเหตุเลิกจ้างได้ก็ตาม แต่ก็เกิดขึ้นภายหลังที่สัญญาต่างตอบแทนมีผลบังคับใช้แล้ว นายจ้างจะนำเหตุดังกล่าวมาเป็นเหตุเลิกจ้าง อันจะเป็นผลให้ลบล้างสัญญาต่างตอบแทนหาได้ไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-07-13 12:39:55[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.