ข้อสงสัย


เรียน คุณทนาย

ระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทว่าด้วยเรื่องกำหนดวันทำงาน เวลาทำงาน ข้อบังคับของบริษัทได้แบ่งเวลาทำงานออกเป็น 3 ข้อย่อยดังนี้

1. วันทำงานปกติ วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
เวลาทำงาน 08.00 น. - 17.00 น.
2. วันทำงานกะ ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เวลาทำงานกะ ให้ถือปฏิบัติตามเวลาทำงาน ซึ่งบริษัทกำหนดเวลาทำงานกะๆละไม่เกิน 8 ชั่วโมง ทั้งนี้จะกำหนดตามลักษณะความจำเป็นของงานและจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า
3. กำหนดวันทำงาน เวลาทำงาน เวลาพัก บริษัทจะเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมและจะประกาศให้ทราบล่วงหน้า ซึ่งบริษัทจะปฏิบัติตามกฏหมายแรงงานสัมพันธ์ฉบับปัจจุบัน
ตามที่ผมแจ้งมาข้างต้น ผมทำงานในช่วงเวลาทำงานปกติเป็นเวลาหลายปีแล้วการที่นายจ้างแจ้งให้หน่วยงานที่ผมทำงานอยู่เข้ากะจึงเป็นการเปลี่ยนแปลงสภาพการจ้างใช่หรือไม่ ถ้าผมไม่ทำงานเข้ากะตามนายจ้างสั่งแล้วถูกเลิกจ้างถือเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมใช่หรือไม่ช่วยตอบและอธิบายด้วยครับ ขอบคุณครับ


ผู้ตั้งกระทู้ มดแดง :: วันที่ลงประกาศ 2007-04-24 18:18:45


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (926842)

ระเบียบข้อบังคับการทำงานมักกำหนดให้นายจ้างมีอำนาจเปลี่ยนแปลงวัน เวลาทำงานได้ตามความเหมาะสม โดยจะประกาศให้ทราบล่วงหน้านั้น แท้จริงแล้ว นายจ้างไม่มีอำนาจแก้ไขได้โดยลำพัง หากไม่เป็นคุณกับลูกจ้าง

ดังนั้น หากลูกจ้างทำงานในเวลาปกติมาตลอด การให้เข้ากะอาจเป็นคำสั่งที่ไม่ชอบได้เช่นกัน หากถูกเลิกจ้างอาจเป็นการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้เช่นกัน

แต่ หากระเบียบหรือสัญญาจ้างกำหนดเจาะจงให้งานที่ลูกจ้างทำอาจต้องเข้ากะและนายจ้างอาจมีคำสั่งให้ลูกจ้างเข้ากะได้ตามความจำเป็นโดยประกาศให้ทราบล่วงหน้า อย่างนี้ มีผลบังคับใช้ได้ แต่ การสั่งให้เข้ากะนายจ้างก็ต้องมีเหตุผลประกอบที่เพียงพอ และให้เวลาลูกจ้างเตรียมตัวมากพอสมควร มิฉะนั้น อาจเป็นคำสั่งที่ไม่เป็นธรรมกับลูกจ้าง แม้จะเป็นคำสั่งที่ชอบด้วยกฎหมายก็ตาม

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2007-04-26 00:06:24[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.