สอบถามวันลาพักร้อนกรณีลาออก


เรียน ท่านที่ปรึกษา

รบกวนสอบถามดังนี้ค่ะ

1. บริษัทมีกฎว่าไม่สามารถสะสมวันลาพักร้อนได้และสิ้นปีก็ไม่ได้จ่ายเงินที่เหลือของลาพักร้อนให้  หากเกิดกรณีลาออกสามารถได้รับเงินชดเชยลาพักร้อนย้อนหลังได้หรือไม่คะ  (ปี 2552 เหลือ 8 วันปี 2553 เหลือ 6 วัน ปี 2554 เหลือ 14 วัน) รวมแล้วได้พักร้อนทั้งหมด 28 วันหรือไม่คะ

2. ดิฉันเข้างานวันที่ 17 เมษายน  และทำงานมาแล้ว 4 ปี บริษัทมีกฏว่าวันลาพักร้อนของทุกปีจะนับตั้งแต่วันแรกของวันเริ่มงานจนถึงรอบปี (1 ปี มีพักร้อน 14 วัน) เช่น พักร้อนปี 2554 คือ ตั้งแต่ วันที่ 17 เมษายน 2554 - 16 เมษายน 2555  ดังนั้นหากดิฉันจะลาออกวันที่ 30 เมษายน  2554 ดิฉันจะได้รับพักร้อน 14 วันเต็ม หรือว่าตามสัดส่วนคะ  (ถ้าตามสัดส่วนดิฉันจะได้พักร้อนกีวันคะ)

รบกวนขอคำปรึกษาด้วยค่ะ  เนื่องด้วยบริษัทมีนโยบายที่จะไม่จ่ายเงินวันลาพักร้อนให้กับพนักงานคนใดที่ลาออกเลยแต่ดิฉันอยากจะทำให้พนักงานคนอื่นเห็นว่าบริษัทน่าจะทำให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงานค่ะผู้ตั้งกระทู้ Pan-Pan :: วันที่ลงประกาศ 2011-02-02 17:02:44


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3235947)

เรียน คุณ Pan-Pan

1. ตามมาตรา 67 พรบ คุ้มครองแรงงาน 2541 สรุปว่า กรณีลูกจ้างลาออก ให้นายจ้างจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีสะสม ซึ่งเป็นกรณีที่นายจ้างมีระเบียบที่จะสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีเท่านั้น หากไม่มีระเบียบนี้ ก็ไม่มีวันหยุดพักผ่อนสะสม นายจ้างไม่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปี สะสมให้ ดังนั้นคุณไม่มีสิทธิได้รับค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนสะสม 28 วันครับ

แต่ก็ไม่ห้ามที่คุณจะฟ้องเรียกเงินค่าจ้างในวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่คุณไม่ได้หยุดนั้น เนื่องจากเป็นหน้าที่ของนายจ้างที่ต้องจัดให้มีการหยุดพักผ่อนประจำปี ตามมาตรา 30 แต่นายจ้างไม่ได้ทำ ลูกจ้างจึงมีสิทธิฟ้องร้องได้ ตามมาตรา 64 ด้วย

2. หากคุณลาออกเอง ตามมาตรา 67 นายจ้างไม่ต้องจ่ายให้วันลาพักผ่อนประจำปีตามสัดส่วนของปีนั้นครับแต่เมื่อครบ วันที่ 16 เมษายน 2544 คุณมีสิทธิลาพักร้อนได้ 14 วัน หากคุณประสงค์จะใช้ก็สามารถใช้ได้ทั้ง 14 วัน ขึ้นกับนายจ้างให้ลาหรือไม่ หากไม่ให้ลาและคุณไม่สามารถใช้สิทธินั้นได้ คุณก็ต้องได้รับเงินค่าจ้างในวันที่ลาไม่ได้นั้น

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-02-04 09:15:19


ความคิดเห็นที่ 2 (3236422)

เรียน ท่านที่ปรึกษา

เรียนสอบถามต่อดังนี้ค่ะ

1.เนื่องด้วยวันลาพักร้อนปี 2552 เหลือ 8 วัน ปี 2553 เหลือ 6 วัน รวมทั้งสิ้น 14 วัน ดิฉันสามารถฟ้องร้องเงินค่าจ้างพักร้อนได้หรือไม่คะ (ขณะนี้ปี 2554 แล้ว นานเกินไปหรือไม่คะ  กฎหมายกำหนดให้มีอายุความเท่าไหร่ค่ะ)

2. เมื่อครบ เดือน เมษายน 2554 ดิฉันจะมีวันลาพักร้อน 14 วัน หากดิฉันจะลาออกในวันที่ 30 เมษายน 2554 ดิฉันจะมีสิทธิได้รับเงินค่าจ้างวันลาพักร้อนครบทั้ง 14 วันหรือไม่คะ

ขอโทษค่ะที่ต้องถามซ้ำ  เนื่องจากว่าดิฉันไม่มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงานเลยค่ะ

ขอบคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น Pan-Pan วันที่ตอบ 2011-02-07 17:19:53


ความคิดเห็นที่ 3 (3236809)

ขอเรียนปรึกษาค่ะ

บริษัทกำหนดให้พนักงานได้สิทธิพักร้อนปีละ 10 วัน และหากไม่ได้ลาก็ยกไปปีถัดไปได้ 2 วัน  ทีผ่านมาบริษัทไม่เคยกำหนดให้พนักงานได้ลาหยุดเลย หรือยื่นขอลาก็อาจอนุมัติบ้างไม่อนุมัติบ้างแล้วแต่ความจำเป็นในการทำงาน

พนักงานขอให้บริษัทจ่ายวันลาพักร้อนที่ไม่ได้ลานั้นเป็นเงิน ย้อนหลังไปในปีที่ไม่ได้ลาหยุด (บริษัทไม่ได้กำหนดให้หยุด)  คำถามมีดังนี้ค่ะ

1. พนักงานเรียกร้องให้จ่ายเป็นเงินได้หรือไม่

2. ถ้าเรียกร้องได้ จะเรียกร้องได้ย้อนหลังไปกี่ปี 2 ปีตามอายุความหรือไม่

3. หากต้องจ่ายเป็นเงิน จะต้องจ่ายทุกวันที่ไม่ได้ลา หรือว่าจ่ายเฉพาะสิทธิที่บริษัทให้ยกยอดมาได้ปีละ 2 วัน 

4. ถ้าต้องจ่ายจะใช้ฐานค่าจ้างของปีไหน  สำหรับพนักงานที่ยังทำงานอยู่

5. ในกรณีพนักงานลาออกเอง  จะต้องจ่ายพักร้อนที่ไม่ได้ลาให้พนักงานหรือไม่  และใช้ฐานค่าจ้างของปีไหน  ต้องมีดอกเบี้ยหรือไม่

6. ในกรณีที่เลิกจ้าง จะต้องจ่ายพักร้อนเท่ากับที่ไม่ได้ลาหรือไม่  ย้อนไปกี่ปี และใช้ฐานค่าจ้างของปีไหน

ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น อรวีร์ เอียมทิพย์ วันที่ตอบ 2011-02-11 10:10:16


ความคิดเห็นที่ 4 (3244701)

เรียนปรึกษาค่ะ

ดิฉันเริ่มงานวันที่ 22 มีนาคม 2553 และดิฉันได้ยื่นใบลาออกวันที่ 3 พฤษภาคม  2554  แต่จะมีผลให้ออกจากงานได้ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2554 ดิฉันอยากจะทราบว่า ถ้าดิฉันยังไม่ได้ลาพักร้อนเลย ดิฉันสามารถใช้วันลาพักร้อน ในวันทำงาน 5 วันสุดท้ายได้หรือไม่ค่ะ

1.นายจ้างบอกว่าดิฉันมีสิทธิลาพักร้อนได้ปีละ 5 วัน ผิดหรือไม่ค่ะ

2.นายจ้างบอกว่าดิฉันได้วันลาพักร้อนแค่ 2 วันเพราะคิดตามสัดส่วน ถูกหรือไม่ค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น เจี๊ยบ วันที่ตอบ 2011-05-11 11:39:09


ความคิดเห็นที่ 5 (3249806)

 ขอรบกวนสอบถามครับ ปัญหาลาพักร้อนเหมือนกัน

 คือ ทางบริษัทฯ กำหนดการลาพักร้อน คือ สามารถลาได้ สัดส่วน 2 เดือน / 1 วัน  ผมเองทำงานครบ 1 ปีตามกฎหมายแล้ว

แต่พอจะลาพักร้อน ทางบริษัทฯ บอกสามารถลาได้ แต่ตามสัดส่วน ผมทำงาน มค.-เมย พอวันที่ 1 พค ผมจะลาพักร้อน3 วัน

ทางบริษัทบอกว่า ผมสามารถลาได้แค่ 2 วัน เพราะนับตามสัดส่วน ตั้งแต่ มค-เมย ก้อ4เดือน ได้ลาพักร้อน 2 วันเท่านั้น กรณี

แบบนี้ ทางบริษัทสามารถกำหนดแบบนี้ได้หรือไม่เพราะผมเข้าใจว่าเมื่อผมทำงานครบ 1 ปี แล้วสามารถลาได้ 6วันเลย แต่ทางบริษัท

ก้อยังชี้แจงว่า บริษัทไม่ได้ตัดสิทธิ์ เพียงแต่กำหนดการลาพักร้อน ยังไงพนักงานจะได้ลาพักร้อนครบ 6 วันตามกฎหมายอยู่แล้ว

แล้วหากบริษัท สามารถกำหนดแบบนี้ได้ หากสิ้นเดือน ธค ผมยังเหลือลาพักร้อน ผมสามารถ ลาพักร้อน ในเดือน มค ของปีถัดไปได้หรือไม่

เพราะผมยังเหลือสิทธิ์อีก 4 วัน หรือต้องลาภายในปีนั้น 

ผู้แสดงความคิดเห็น นกน้อยทำรัง วันที่ตอบ 2011-07-02 11:58:45


ความคิดเห็นที่ 6 (3655375)

 ดิฉันทำงานโรงงานอ่ะค่ะแล้วลาออกแต่ก่อนลาออก เค้าให้ดิฉันไปเช็คพักร้อนว่ามีกี่วัน(ดิฉันลาคลอดกลับมาอ่ะค่ะ) แล้วเช้คออกมา ปรากฏว่ามีพักร้อน หวัน กรณีลาออกแบบนี้ดิฉันจะได้เงินชดเชยพักร้อนที่เหลืออยู่มั้ยคะเพราะโรงงานไม่ให้มีพักร้อนสะสมอยู่แล้วอ่ะคะ ของคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หน่อย วันที่ตอบ 2014-06-14 01:12:34


ความคิดเห็นที่ 7 (3655376)

 ดิฉันทำงานโรงงานอ่ะค่ะแล้วลาออกแต่ก่อนลาออก เค้าให้ดิฉันไปเช็คพักร้อนว่ามีกี่วัน(ดิฉันลาคลอดกลับมาอ่ะค่ะ) แล้วเช้คออกมา ปรากฏว่ามีพักร้อน หกวัน กรณีลาออกแบบนี้ดิฉันจะได้เงินชดเชยพักร้อนที่เหลืออยู่มั้ยคะเพราะโรงงานไม่ให้มีพักร้อนสะสมอยู่แล้วอ่ะคะ ของคุณค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น หน่อย วันที่ตอบ 2014-06-14 01:13:58


ความคิดเห็นที่ 8 (3664140)

ขอสอบถามวันหยุดพักร้อนประจำปีครับ...เรื่องก็คือบริษัทผมมีกฎห้ามไม่ให้หยุดต่อกัน(หมายถึงหยุดก่อนหรือหลังวันหยุดยาวๆเช่น ปีไหม่บริษัท หยุดให้ 6 วัน  จะต่ออีกไม่ได้  อะไรประมาณนี่ ครับ)แค่พอดีมีทธุระด่วนมาทำงานไม่ได้โทรมาลา2วันแต่ทางบริษัท ลงให้เป็นวันขางาน  ผมก็ยอมรับตรงนี้ 1.ไม่ได้รับค่าแรง  2.เบี้ยขยันไม่ได้  3.ใบเตือน...   แต่พอครบรอบปี คืนวันหยุดพักร้อนประจำปี  คือผมเหลืออยู่ 2 วันจาก 6 วัน และ บริษัทผมไม่มีสะสมวันหยุดพักร้อน ทางบริษัทบอกได้หักวันหยุดพักร้อนไปไหมแล้วเราะเราขาดงานไป 2 วัน  คือจะถามว่า บริษัททำถูกไหม คือผมก็ไม่ค่อยรู้กฎหมาย  เลยอยากตั้งคำถามครับ  เราขาดงานไม่ได้รับค่าแรงแล้วทไมโดนหักพักร้อนอีก....ขอความชี้แนะทีนะครับ...    .................................................................ขอบคุณครับ.........................................................................................................

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกจ้าง วันที่ตอบ 2014-07-02 15:59:59


ความคิดเห็นที่ 9 (3709135)

 ขอปรึกษาหน่อยค่ะ พอดีแฟนออกจากงานก่อนไม่ครบกำหนดวันที่ยื่นลาออก คือลาออกประมานวันที่20ส.ค.ครบลาออก15วัน คือสิ้นสุดการทำงานคือวันที่5ก.ย. แต่ออกวันที่1ก.ย.โดยออกแบบไม่ได้แจ้งเป็นทางการเพราะทะเลาะกับหัวหน้าฝ่ายขั้นรุนแรงจึงออกเลย ผ่านไป1วันจึงส่งข้อความไปแจ้งให้เจ้าของบริษัททราบว่าขอลาออกและไม่ไปทำงานแล้ว สรุปเงินเดือนออกทุกวันที่5ของเดือน บริษัทไม่จ่ายเงินเข้าบัญชีแจ้งให้ไปเอาเงินสดที่บริษัท พอไปเอาเงิน เจ้าของบริษัทจ่ายมาแค่6พันกว่า(เงินเดือน2หมื่น)บอกเราว่าบริษัทเช็คตามเวลาที่เราสแกนนิ้วเข้างานซึ่งนับวันแล้วเราจะได้เงินเดือนอยู่หมื่น3 แต่เขาให้มาก่อน6พันกว่า แล้วให้มารับอีกทีอาทิตหน้า พอไปเอาเงินอีกที่เหลือบริษัทก็บ่ายเบี่ยงบอกว่าถ้าอยากได้เงินที่เหลือให้เคลียร์งานให้เสร็จก่อนและให้ตามของที่เราเป็นคนสั่งจ่ายในการทำงานที่ผ่านมา ซึ่งมันไม่สามรถทำได้ภายในวัน2-3วันเสร็จ ถ้าเป็นแบบนี้เราจะสามารถฟ้องร้องเรียกค่าเสียหายหรือเรียกเงินเดือนส่วนที่เราไปทำงานก่อนหน้านี้มาได้ไหมค่ะ

 

 

 

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ลูกจ้าง วันที่ตอบ 2014-09-20 14:46:29


ความคิดเห็นที่ 10 (3880461)

 เรียนสอบถามค่ะ

ดิฉันทำงานรวมระยะเวลา 8 ปี 5 เดือน มีวันลาพักร้อน 10 วัน ตอนนี้เหลือวันลาพักร้อน 5 วัน (วันทำงานคือ จันทร์-ศุกร์ หยุดวันเสาร์-อาทิตย์)

ดิฉันแจ้งลาออกเมื่อวันที่ 5 ต.ค. 58 ถ้าลาออกตามกฏของบริษัทจะมีผลในวันที่ 5 พ.ย. 58 ต้องการใช้วันลาพักร้อนในวันที่ 2,3,4 พ.ย. เพื่อจะได้สิ้นสุดการทำการในเดือน ต.ค.

HR แจ้งว่าวันที่บริษัทจ่ายเงินเดือนคือ 30 ต.ค. (วันศุกร์) หากเราจะใช้พัร้อนเพื่อจะร่นระยะเวลาขึ้นมา บริษัทจะหักพักร้อนเราตั้งแต่ 31 ต.ค., 1,2,3,4 (5 วัน) เท่ากับบริษัทจะไม่จ่ายเงินชดเชยวันพักร้อนเราเลย

ซึ่งวันที่ 31 ต.ค. เป็นวันเสาร์ และ 1 พ.ย. เป็นวันอาทิตย์ อยากถามว่าบริษัทสามารถเอาพักร้อนของเราไปหักวันหยุดประจำสัปดาห์ของเราหรือไม่

HR แจ้งว่าเค้านับตามกฏหมายแรงงาน คือนับหลังจากวันที่เราไม่มาทำงานทันที แม้ว่าวันนั้นจะเป็นวันหยุดประจำสัปดาห์ของเราก็ตาม

ขอทราบข้อมูลเป็นความรู้เพื่อปกป้องสิทธิของตัวเองด้วยค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น nok วันที่ตอบ 2015-10-07 17:37:16


ความคิดเห็นที่ 11 (4265767)

 สอบถามค่ะ

คือว่าเราได้ลาออกจากงานและได้เซ็นใบขอลาออกจากบริษัทธิ์และได้เอามายื่นที่หัวหน้าแผนกและในใบลาออกเราระบุว่า  ออก31สิงหาคม61ก็คือมีพักร้อนยุ่16วันว่าจะใช้พักร้อนด้วยแล้วไล่วันที่จะต้องไปทำงานก็คือวันที่8สิงหาคม61นี้เป็นวัน

สุดท้ายแต่เราขาดงานเพราะว่าแม่ป่วยเข้าโรงบาลกะทันหัน  เราเลยไม่ไปทำงานแล้วฝ่ายบุคคลโทมาถามว่าจะให้พี่ลงว่าออกจากงานวันนี้เลยไหมเราก็ตอบไปว่าค่ะด้วยความเป็นห่วงแม่เราเลยตอบตกลงไปว่าค่ะ

มานั่งคิดดูแล้วว่าเราจะเสียผลประโยชน์อะไรบ้างนะช่วยตอบคำถามด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ปู วันที่ตอบ 2018-08-06 13:23:59[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.