ReadyPlanet.com


สิทธิพักร้อน


สอบถามสทิธิพักร้อน คือบริษัทให้พักร้อนตามจำนวนปีที่ทำงาน คือ

- ทำงานครบ 1 ปี มีพักร้อนให้ 10 วัน

- ทำงานครบ 5 -15 ปี   ขึ้นไปมีพักร้อนให้ 15 วัน

- ทำงานครบ 15 ปี ขึ้นไปมีพักร้อนให้ 20 วัน โดยให้ใช้ภายใน 1 ปี ( มค.-ธค.) ถ้าพนักงานใช้พักร้อนไม่หมดภายใน 1 ปีบริษัทต้องจ่ายเงินคืนพนักงานหรือไม่ 

 หรือบริษัทต้องมีหน้าที่กำหนดวันพักร้อนให้พนักงาน ถ้าบริษัทไม่กำหนดถือว่าเป็นความผิดของบริษัทต้องจ่ายเป็นเงินคืนพนักงานใช่หรือไม่

 ผู้ตั้งกระทู้ บุคคล :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-17 15:35:11


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2984335)
ไม่ต้องจ่าย บริษัทบอกแล้วว่าให้ใช้ภายในหนึ่งปี ก็ต้องยื่นขอใช้ บรืษัทให้มากกว่าที่กฏหมายบังคับแล้ว
ผู้แสดงความคิดเห็น แอ วันที่ตอบ 2009-03-17 18:24:21


ความคิดเห็นที่ 2 (2984816)

วันหยุดพักผ่อนประจำปี เป็นสิทธิของลูกจ้างที่จะหยุดหรือไม่ก็ได้ บางสถานประกอบการอาจมีการกำหนดข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน หากลูกจ้างไม่ใช้สิทธิลาและไม่หยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างจะต้องจ่ายเงินตอบแทนพิเศษให้ ลูกจ้างอาจไม่ใช้สิทธิหยุดพักผ่อนประจำปีเพื่อได้รับเงินตอบแทนพิเศษก็ได้

ถ้านายจ้างกำหนดวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แล้ว ลูกจ้างไม่ใช้สิทธิหยุด ถือว่าลูกจ้างสละสิทธิ นายจ้างจึงไม่มีหน้าที่ต้องจ่ายค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีให้แก่ลูกจ้าง

 

ผู้แสดงความคิดเห็น + วันที่ตอบ 2009-03-18 13:48:54[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.