ReadyPlanet.com


สัญญาจ้างไม่ระบุระยะเวลา


ในสัญญาจ้างระบุไว้ว่า หากบริษัทส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศเป็นระยะเวลา 1 เดือน ต้องทำงานให้บริษัท 24 เดือน โดยรวมระยะเวลาทดลองงาน ส่วนการฝึกอบรมที่มีระยะเวลามากหรือน้อยกว่านั้นให้คิดตามอัตราส่วน ทางบริษัทจะแจ้งให้ลูกจ้างทราบและตกลงยินยอมก่อนการฝึกอบรม หากพนักงานไม่สามารถทำงานได้ครบระยะเวลาดังกล่าว พนักงานต้องชดใช้ค่าเสียหายเป็นจำนวนสองเท่าของค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมตามอัตราส่วน

 

ขณะนี้ทำงานมาเป็นระยะเวลาเกือบ 3 ปีแล้ว เมื่อไปขอลาออก บริษัท แจ้งว่าจะไปคิดค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมทั้งหมดก่อน ว่าสามารถออกได้หรือไม่

โดยที่ผ่านมาทางบริษัทไม่เคยแจ้งว่าการฝึกอบรมแต่ละครั้ง ต้องทำงานเพิ่มเป็นระยะเวลาเท่าไร และในบางครั้ง ทางบริษัทแจ้งโดยวาจาว่าจะไม่นับเป็นระยะเวลาในสัญญาบังคับ ถ้าเป็นลักษณะนี้เรายังสามารถลาออกได้หรือไม่ และต้องเสียค่าปรับจริงหรือไม่ เพราะเราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าค่าใช้จ่ายแต่ละครั้งเป็นจำนวนเท่าไร (นอกจากค่าอาหาร ค่าเดินทาง และที่พัก)

 

 ผู้ตั้งกระทู้ ไม่รู้จะทำอย่างไร :: วันที่ลงประกาศ 2009-03-27 20:07:46


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (2989129)
ให้บริษัทคำนวณออกมาว่าเป็นจำนวนเท่าใด ถ้าคิดว่าไม่เหมาะสมก็คุยกับบริษัท อย่าวิตกไป ทุกอย่างคู่กรณีต้องคุยกัน
ผู้แสดงความคิดเห็น แอ วันที่ตอบ 2009-03-28 08:11:55


ความคิดเห็นที่ 2 (2989160)

เราได้แจ้งลาออกไปแล้ว โดยบอกล่วงหน้า 60 วัน แต่บริษัทต้องการใช้เวลาตรวจสอบสัญญาข้างต้น และคาดว่าใช่เวลานาน (ประวิงเวลา) ถ้าครบ 60 วันตามกำหนดเราสามารถออกได้โดยชอบด้วยกฎหมายหรือไม่คะ ถ้า

1. บริษัทแจ้งว่าเราอยู่ครบสัญญาแล้ว แต่แจ้งเราช้า และต้องการนับ 60 วันใหม่ ซึ่งเราไม่สามารถทำได้

2. เมื่อครบ 60 วันแล้ว ยังไม่สามารถบอกระยะเวลาครบสัญญาเราได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เข้าใจ วันที่ตอบ 2009-03-28 10:49:54


ความคิดเห็นที่ 3 (2992725)

คุณสามารถออกจากงานได้เลย หากครบกำหนดในหนังสือลาออก นายจ้างก็ไม่มีสิทธิ์ไม่อนุมัติ เนื่องจากเป็นการบอกเลิกสัญญาจากลูกจ้าง

ในเรื่องของสัญญาที่ทำไว้กับนายจ้าง ก็คงต้องเป็นไปตามนั้น ซึ่งปกติสัญญาจะครอบคลุมไว้ 2 แบบ คือ

1. กำหนดเวลาที่ต้องทำงานใช้ หากทำงานครบตามที่ระบุไว้ในสัญญา เช่นไปฝึกงาน 1 เดือน ทำงานใช้ 2 ปี เวลานับเริ่มตั้งแต่วันที่คุณกลับเข้าทำงาน เมื่อครบ 2 ปี ถือว่าได้ชดใช้ตามสัญญานั้นแล้ว

2. กำหนดค่าเสียหายหากออกจากงานก่อนครบสัญญา ซึ่งปกติค่าเสียหายจะลดลงตามระยะเวลาที่ชดใช้ คุณสามารถเทียบเป็นบัญญัติไตรยางค์ง่ายๆ ไม่มีอะไรที่ ยุ่งยาก

ปัญหาคือ ไปอบรมหลายครั้งในช่วงที่ทำงาน หากทำสัญญาไว้ ต้องคิดแยกสัญญากัน ไม่ใช่การคิดรวมระยะเวลาต่อเนื่อง เหมือนกับการลงโทษในคดีอาญา ที่แยกเป็นกรรมเป็นวาระ แล้วเอาเวลาที่ถูกลงโทษมารวมกัน

เช่น สัญญาแรก ต้องทำงานใช้ 2 ปี ทำไป 6 เดือน ถูกส่งไปอีก และทำสัญญาชดใช้ 1 ปี เป็นสัญญาที่สอง คุณทำงานไป 1 ปีครึ่งแล้วขอลาออก สัญญาที่ 2 ได้รับการชดใช้แล้ว เพราะทำงานมาครบ 1 ปี แต่สัญญาที่ 1 ยังเหลืออีก 6 เดือน ซึ่งก็สามารถคำนวนเป็น pro rate ออกมาได้ว่า ต้องชดใช้เท่าไร 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-04-07 14:11:02[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.