เรียนท่านที่ปรึกษา


เนื่องจากบริษัทต้องการจะเพิ่มสวัสดิการบางตัวกับพนักงาน แต่เนื่องจากว่าหากจ่ายเป็นประจำก็จะกลายเป็นสภาพการจ้างและบริษัทก็ต้องรับผิดชอบตลอดไป ผู้บริหารชาวต่างชาติมีความเห็นว่าการให้สวัสดิการต่อไปจะต้องมีระยะเวลาการให้ที่ชัดเจน หากกิจการบริษัทไม่มีปัญหาก็จะต่ออายุการจ่ายสวัสดิการนี้ไปเรื่อย ๆ แต่หากมีปัญหาก็ยุติการจ่ายตามระยะเวลาที่กำหนด ท่านมีความคิดเห็นอย่างไรกับเงื่อนไขดังกล่าวและท่านคิดว่าพนักงานจะมีความรู้สึกอย่างไรในเรื่องนี้คะ ขอบคุณค่ะผู้ตั้งกระทู้ bk :: วันที่ลงประกาศ 2011-01-14 16:31:41


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3233607)

เรียน คุณ BK

การให้สวัสดิการพนักงานอยู่ที่เจตนาของนายจ้าง ว่าจะกำหนดไว้อยางไร ให้เมื่อไร จบเมื่อไร สามารถทำได้ ไม่ถือว่าเป็นสภาพการจ้างที่ต้องทำอย่างต่อเนื่อง การต่ออายุสามารถทำได้แต่ตองเขียนสวัสดิการที่ให้นั้นให้ดี ให้รัดกุม

การให้สวัสดิการแบบนี้ หากทำความเข้าใจกับพนักงานให้ดี แต่ก็ต้องระวังหากสวัสดิการนี้ดี สหภาพจะถือโอกาส ทำเป็นข้อเรียกร้องได้ในอนาคต และถือโอกาสให้เป็นผลงานของตนเองได้

แต่หากเห็นว่าสวัสดิกรนั้นดี และเป็นประโยชน์กับพนักงานมากกว่า น่าจะทำไปเลย เพราะบริษัทเป็นผู้ให้ไม่ต้องให้สหภาพมาร้องขอ ซึ่งสามารถจะได้ใจพนักงานกลับคืนมาได้บ้างครับ  

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-01-15 10:52:44


ความคิดเห็นที่ 2 (3233626)

ขอเพิ่มเติมค่ะ การให้สวัสดิการต่าง ๆ นั้นบางตัวผู้บริหารชาวต่างชาติให้นำคะแนนการประเมินผลการทำงานมาประกอบการพิจารณาการจ่ายให้ด้วย ส่วนตัวหนูคิดว่าหากจะให้ก็ไม่ควรนำมาประกอบการพิจารณาเพราะคะแนนการประเมินผลนั้นควรจะนำมาพิจารณาเฉพาะการปรับเงินเดือนเท่านั้น ท่านคิดเห็นอย่างไรคะ (เช่นรางวัลการทำงานกับบริษัทมานานเป็นต้น) ขอขอบพระคุณมากค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น bk วันที่ตอบ 2011-01-15 14:13:24


ความคิดเห็นที่ 3 (3233815)

สวัสดิการคือสวัสดิการ ที่พนักงานทุกคนสามารถใช้ได้ ยดเว้นสวัสดิการที่เกี่ยวกับเงินโบนัส ที่อาจเอาผลการประเมินมาใช้บางส่วนได้ แต่ก็ไม่สมควร การเอาผลการประเมินประจำปีมาพิจารณาให้สวัสดิการนั้น น่าจะเป็น double punishment ซึ่งเป็นการใช้หลักการเดียวมาใช้หลายครั้งที่ไม่ค่อยเป็นธรรมกับพนักงาน

บางบริษัท ให้เงินโบนัส แล้วเอาวันลามาคิดตัดเงินโบนัสด้วย ซึ่งก็เป็นการลงโทษซ้ำซ้อน ซึ่งไม่สมควร อย่างที่ท่านยกตัวอย่างมา เช่น เงินรางวัลการทำงานกับบริษัทมานาน ไม่น่าจะเกี่ยวกับผลการประเมิน เพราะเนื้อหาอยู่ที่ต้องการตอบแทนพนักงานที่ทนอยู่ หรือ อยู่ทนกับบริษัท มาเป็นช่วงระยะเวลาหนึ่ง แม้ผลงานไม่ดี แต่พนักงานคนนั้นก็ยังทำงานกับบริษัท ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม จึงไม่เกี่ยวกับผลการปฎิบัติงานของเขา ซึ่งหากทำงานไม่ดี ก็ขึ้นเงินเดือนไม่ดีอยู่แล้ว

การจัดสวัสดิการให้พนักงานควรที่พนักงานทุกคนสามารถได้รับโดยทัดเทียมกัน ที่แตกต่างกันอาจจะเป็น ตำแหน่งหน้าที่การงานที่อาจได้รับสวัสดิการที่แตกต่างกันออกไปครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2011-01-17 08:23:17


ความคิดเห็นที่ 4 (3233832)

ขอบคุณท่านที่ปรึกษามากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น bk วันที่ตอบ 2011-01-17 10:37:56[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.