ลงชื่อยินยอมทำงานล่วงเวลา


รบกวนสอบถามเรื่องการลงชื่อยินยอมทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ จำเป็นต้องให้พนักงานลงชื่อยินยอมทุกวันหรือไม่ แต่ที่บริษัทไม่ได้ให้พนักงานลงชื่อยินยอมทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ แต่จะให้ลงชื่อยินยอมในการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด  เนื่องจากประเพณีปฏิบัติบริษัทไม่ได้บังคับให้พนักงานทำงานล่วงเวลาในวันทำงานปกติ พนักงานท่านใดไม่อยากทำก็ให้แจ้งหัวหน้างานเพื่อแจ้งต่อฝ่ายบุคคล เพื่อจัดรถสำหรับส่งพนักงานที่ไม่ทำงานล่วงเวลาแต่จะส่งให้แค่ท่ารถ ซึ่งพนักงานสามารถเดินทางกลับบ้านได้โดยสะดวก แต่ถ้าเป็นวันหยุดจะให้พนักงานลงชื่อยินยอมล่วงหน้าก่อนอย่างน้อย 1 วันทำงานเพื่อจัดแผนการผลิตและจัดรถรับส่ง ถ้าทำเช่นนี้ผิดหรือไม่ หากผิดระเบียบกฎหมายแรงงาน ควรดำเนินการอย่างไร  ขอบคุณ๕ผู้ตั้งกระทู้ ฝ่ายบุคคล :: วันที่ลงประกาศ 2010-09-04 14:55:21


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3209518)

ตามมาตรา 24 พรบ คุ้มครองแรงงาน 2541 กล่าวว่า ห้ามมิให้นายจ้าง ให้ลูกจ้างทำงานล่วงเวลาในวันทำงานเว้นแต่ได้รับความยินยอมจากลูกจ้างก่อนเป็นคราวๆไป หากต้องการทำให้ถูกต้องตามกฎหมายก็ต้องให้ลูกจ้างลงนามยินยอมก่อนทุกครั้ง(ศาลเคยตีความหมายในเรื่องนี้ไว้ว่า คราวๆไป หากทำทุกวันก็ต้องลงนามยินยอมทุกวัน ก่อนที่จะทำงาน) 

หลักเกณฑ์การทำงานล่วงเวลานั้น มีองค์ประกอบอยู่ 3 ประการคือ

1. นายจ้างมีงานจำเป็นเร่งด่วนให้ลูกจ้างทำ (นายจ้าง/หัวหน้างาน ต้องพิจารณาว่ามีงานจำเป็นที่สมควรให้ทำหรือไม่ และควรใช้เวลาเท่าไร) 

2. สั่งให้ลูกจ้างมาทำ

3. ลูกจ้างตกลงทำและลงนามยินยอมที่จะทำ

ครบองค์ประกอบทั้ง 3 นี้ ถือได้ว่ามีการทำงานล่วงเวลา การทำงานในวันหยุด และการทำงานล่วงเวลาในวันหยุด 

ในทางปฏิบัตินั้น นายจ้างลูกจ้างอาจไม่เคร่งครัดนัก หากลูกจ้างทำงานนายจ้างจ่ายเงินถูกต้องก็ไม่น่ามีปัญหาอะไร ก็สามารถทำไปได้เรื่อยๆ แต่ก็น่าจะมีปัญหาในเรื่องของการบริหารงานและการควบคุมค่าใช้จ่าย งานบางอย่างไม่มีความจำเป็นเร่งด่วน แต่ลูกจ้างต้องการทำก็ให้มาทำ ก็เป็นค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยไม่มีความจำเป็น

ส่วนให้หัวหน้างานเห็นว่าลูกจ้างเงินเดือนน้อย การทำOT สามารถเพิ่มรายได้ให้พนักงานได้ ซึ่งน่าจะเป็นความคิดที่ไม่ถูกต้อง ควรเน้นด้านการบริหารค่าจ้างเงินเดือนมากกว่า

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-09-06 08:32:56


ความคิดเห็นที่ 2 (3209526)

รบกวนถามต่อค่ะ เราสามารถให้พนักงานลงชื่อครั้งละ 1 อาทิตย์ได้หรือไม่ โดยระบุวันที่ตั้งแต่วันที่ ....ถึงวันที่.....ลงในใบลงชื่อได้หรือไม่ คือหนึ่งอาทิตย์ลงชื่อ 1 ครั้ง รบกวนช่วยแน่ะนำด้วยค่ะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ฝ่ายบุคคล วันที่ตอบ 2010-09-06 09:15:50


ความคิดเห็นที่ 3 (3209535)

น่าจะได้ครับ ตามที่เรียนไว้ หากลูกจ้างมาทำงาน นายจ้างจ่ายถูกต้องก็ไม่มีปัญหาอะไร แต่จะมีปัญหาเรื่องการควบคุมเท่านั้น

บางกรณี นายจ้างสั่ง ลูกจ้างตกลงทำ แต่เมื่อทำจริง ลูกจ้างเบี้ยว หากไม่มีการตกลงยินยอมกันเป็นหนังสือ แม้นายจ้างเสียหาย นายจ้างก็ไม่สามารถใช้มาตรการทางวินัยกับลูกจ้างได้

นายจ้างบางแห่งก็ทำแบบคุณ คือ ลูกจ้างขอทำเอง นายจ้างไม่รู้ว่าลูกจ้างทำงานล่วงเวลาก็มี และลูกจ้างทำเรื่องขอรถรับส่งเอง และทำเรื่องขอข้าวเย็นเอง ก็ยังสามารถทำได้ หัวหน้างานจะทราบก็ต่อเมื่อสิ้นเดือนที่ลูกจ้างสรุปมาส่งให้ ก็เซนต์กันครั้งเดียวจบ ก็ยังมีคนทำมาแล้ว แต่ไม่สามารถควบคุมค่าใช้จ่ายและ O/T budget ได้เท่านั้น   

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-09-06 10:23:15


ความคิดเห็นที่ 4 (4207061)

 กรณีขอโอทีทำแล้วแต่ทางผู้จัดการไม่ให้ทำควรทำอย่างไรดีค่ะทั้งๆที่มางแผนกก็เปิดโอทีให้ผู้อื่นทำแต่กับข้าพเจ้าไม่ให้ทำอีกอย่างเงินเดือนก็ถูกหักเพราะทางบริษัทำด้ให้หยุดงานโดนหัก่าแรง6000กว่าบาทจากค่าใช้จ่ายรายเดือน10000กว่าเหลือเงินแค่6000ในกรณีควรทำอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น หนู วันที่ตอบ 2017-08-18 19:57:03[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.