การลงโทษพนักงาน


สวัสดีค่ะ มีเรื่องสอบถามดังนี้

พนักงานมาแสกนนิ้วเข้าทำงานแต่ไม่ได้มาทำงาน จึงถูกร้องเรียนจากเพื่อนร่วมงาน  พนักงานคนดังกล่าวอ้างว่าป่วยโดยไม่ทราบว่าภรรยาโทรมาลาป่วยจึงมาแสกนนิ้ว หลังจากนั้นจึงไปพบแพทย์  แล้วนำใบพ.พร้อมใบลาวางไว้บนโต๊ะหัวหน้า แต่หายไป  ดังนั้นจึงนำใบพ.ฉบับถ่ายเอกสารมาให้HR.

HR.จึงส่งให้ฝ่ายกม.สอบสวน เรื่องดังกล่าว  แต่เมื่อฝ่ายกม.ตรวจสอบที่รพ.ที่พนักงานไปพบแพทย์ โรงพยาบาลแจ้งเป็นหนังสือว่าพนักงานไม่ได้มารับการรักษาในวันดังกล่าวและไม่ได้ออกใบพ.ให้กับพนักงานแต่อย่างใดและพนักงานก็ยืนยันในเอกสารใบพ.นั้น  ฝ่ายกม.จึงพิจารณาว่าโทษสูงสุดคือปลอมแปลงเอกสาร ถึงขั้นให้ออก

คำถาม

1.  พนักงานไม่เคยถูกใบเตือนมาก่อน  แต่โทษการปลอมแปลงเอกสารคือโทษสูงสุดในข้อบังคับการทำงานของบริษัท  บริษัทสามารถลงโทษโดยการพักงาน  โดยไม่จ่ายค่าจ้าง ได้หรือไม่หากได้ สูงสุดได้กี่วัน

2.  การออกใบเตือน  ถ้าเป็นโทษสูงสุดของบริษัท  สามารถทำได้อย่างไรบ้าง

3.  พนง.มีความประพฤติไม่ค่อยดี  ทางบริษัทต้องการลงโทษสูงสุดเท่าที่ทำได้  แต่ไม่ถึงให้ออกจะทำได้อย่างไรบ้าง

4.  บริษัทจะคาดโทษสูงสุดเช่น ทำทัณฑ์บน  หากกระทำความผิดอีกครั้งไม่ว่าเรื่องอะไรก็ตามสามารถที่จะพ้นสภาพได้หรือไม่  และต้องทำหนังสืออย่างไร

5.  จำเป็นหรือไม่ว่าต้องเริ่มจากใบเตือนใบที่ 1 ,2 และ3 ตามลำดับ หากเป็นความผิดขั้นร้ายแรงผู้ตั้งกระทู้ HR. :: วันที่ลงประกาศ 2010-07-05 15:52:05


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3194934)

การลงโทษพนักงาน ต้องดูตามระเบียบข้อบังคับของบริษัท ปกติก็จะเป็นการเตือนด้วยวาจา เตือนเป็นหนังสือ พักงาน เลิกจ้าง ซึ่งก็ขึ้นกับว่าการดำเนินมาตรการทางวินัย ระเบียบเขียนว่าอย่างไร

1. การปลอมแปลงเอกสารนั้น ถือว่าผิดกฎหมาย และเป็นความผิดร้ายแรง เป็นการกระทำผิดอาญาโดยเจตนาต่อนายจ้าง ดเป็นไปตามมาตรา 119 (1) นายจ้างสามารถเลิกจ้างได้ แต่หากนายจ้างไม่ต้องการเลิกจ้าง ก็สามารถดำเนินการได้ตั้งแต่เตือนด้วยวาจา ถึงพักงาน จะพักงานกี่วันขึ้นกับระเบียบของนายจ้างอีกเช่นกัน ปกติก็จะพักงานไม่เกิน 7 วัน

2. การออกใบเตือน ไม่น่าจะเป็นโทษสูงสุด สูงสุดน่าจะเป็นการเลิกจ้าง แต่หากต้องการออกเป็นหนังสือเตือนก็ย่อมทำได้

3. สอบสวนหาข้อเท็จจริงแล้วก็ดำเนินการทางวินัย แต่ต้องแยกแยะว่าความประพฤติไม่ดีนั้น ฝ่าฝืนระเบียบข้อบังคับในการทำงานหรือไม่ หากไม่ฝ่าฝืนก็ไม่ผิด ไม่สามารถลงโทษทางวินัยได้ การเตือนเรื่องประพฤติไม่ดี ต้องแยกแยะออกมาก่อน

4. ทัณฑ์บนไม่ใช่การลงโทษทางวินัย เพราะทัณฑ์บนคือลูกจ้างเตือนตัวเอง ไม่เข้าข่ายใบเตือนตามกฎหมาย ดังนั้นหากลูกจ้างฝ่าฝืนอีก นายจ้างก็ไม่สามารถลงโทษได้ เช่นทำอีกครังหนึ่ง ข้าพเจ้ายินยอมให้บริษัทเลิกจ้างได้ หากไปเลิกจ้าง ก็อาจต้องจ่ายค่าชดเชยได้

5. ดูที่ระเบียบดีกว่า ว่าเขียนไว้อย่างไร ส่วนใหญ่ไม่เป็นไปตามขั้นตอนก็สามารถทำได้ เช่น พนักงานมาสามย 10 นาที เตือนด้วยวาจ วันต่อมามาสาย 5 นาที เตือนเป็นหนังสือ วันต่อมา มาสาย 2 นาที ก็สามารถเลิกจ้างได้แล้ว เพราะเข้าข่ายมาตรา 119(4)

แต่หากเป็นความผิดร้ายแรงก็ไม่ต้องเตือนเลิกจ้างได้เลย แต่ต้องดูระเบียบของนายจ้างเองเป็นสำคัญ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-07-06 08:21:52


ความคิดเห็นที่ 2 (3194954)

ขอบคุณมากๆค่ะ  ขอเพิ่มเติมอีกนิด คือ  จะตัดสวัสดิการเพื่อเป็นการลงโทษ  ทำได้ไม่ขัดต่อกม.ใช่มั้ยคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น HR. วันที่ตอบ 2010-07-06 10:06:15


ความคิดเห็นที่ 3 (3195088)

การลงโทษพนักงาน  ในเบื้องต้น นายจ้างจะกำหนดโทษไว้ในระเบียบข้อบังคับการทำงาน ควรดูตามมาตรา๑๑๙ ก่อน ซึ่งโทษจะมีเพียงสองสถานคือ เตือนเป็นหนังสือ กับเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย  แต่ในการบริหารแรงงาน นายจ้างมักำหนดโทษละเอียดย่อยอีก เช่น เตือนด้วยวาจา เตือนเป็นหนังสือ ภาคทัณ ปลดออก ให้ออก ไล่ออก   ในแต่สะสานโทษที่นายจ้างกำหนดต้องอธิบายความหมายให้ได้ด้วยว่ามันคืออย่างไร  และถ้ากำหนดโทษไว้หลายขั้นตอนซึ่งเป็นประโยชน์แก่ลูกจ้างยิ่งกว่าที่กฏหมายกำหนด นายจ้างต้องปฏิบัติตามนั้น      สำหรบกรณีพนักงานลงเวลาทำงานแต่ไม่มาทำงาน มาอ้างว่าป่วยภายหลังและปลอมใบรับรองแพทย์  ตั้งประเด็นสอบดีๆ ก็เป็นเจตนาทุจริตเงินค่าจ้างได้ เพราะไม่ป่วยแต่จะเอาค่าจ้างในวันลาป่วย  หรือไม่มาทำงานแต่แอบลงเวลาทำงานก็เป็นทุริตค่าจ้าง เมื่อจับได้ยังไม่สำนึก ปลอมใบแพทย์มาหลอกนายจ้าง เจตนาชั่วเบิ้ลอีก ไม่สมควรเอาไว้แล้ว   แต่ทั้งนี้ให้กลับไปพิจารณข้อบังคับของนายจ้างว่ากำหนดรายละเอียดไว้อย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น แอ วันที่ตอบ 2010-07-06 20:40:18


ความคิดเห็นที่ 4 (3195157)

สวัสดิการคงไม่สามารถตัดได้ เช่นเดียวกับค่าจ้าง หากไม่ได้รับการยินยอมจากนายจ้าง ดังนั้นควรใช้มาตรการทางวินัย ตามระเบียบจะปลอดภัยกว่า

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-07-07 09:03:08


ความคิดเห็นที่ 5 (3196801)

อยากทราบว่าในกรณีเตือนด้วยวาจาก็แล้ว ออกใบเตือน 3 ครั้งไปแล้ว แต่ก็ยังไม่มีการปรับปรุง เพราะบริษัทฯ ยังไม่ลงโทษด้วยการหักค่าจ้างเท่ากับจำนวนที่ทำงานจริง  เราสามารถหักเงินช่วยเหลือที่จ่ายให้พนักงานทุกๆ เดือนที่กำหนดให้เดือนละ 500 บาท ได้หรือไม่ และขัดต่อกฎหมายหรือเปล่าค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น pook วันที่ตอบ 2010-07-15 21:48:18


ความคิดเห็นที่ 6 (3214057)

 เป็นผมปลดออกครับปลอมแปลงเอกสารถือว่าผิดกฏระเบียบครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น HR วันที่ตอบ 2010-09-23 15:35:46


ความคิดเห็นที่ 7 (3214059)

 จะปลดออกดูดีๆนะครับกฏหมาย 51 ต่างจาก 41 นะครับเรื่องการปลดออก มีอยู่ 1 มาตรานะครับเรื่องการแจ้งออกล่วงหน้า 1 งวดค่าจ้างเล่าให้ฟังนะครับโดนมาเเล้วครับที่ศาลแรงงานสมุทรปราการ เป็นบทเรียนเลยครับ เรื่องมีอยู่ว่าทางบริษัทผมได้รับพนักงานคนหนึ่งประจำแผนกจัดส่งครับโดยไม่ได้ตรวจสอบเอกสารเพราะเห็นว่าเป็นพนักงานรายเดือนและจบปริญญาตรี  ต่อมาได้ทำการตรวจสอบเนื่องจากพนักงานผู้นี้ดูไม่มีประสบการณ์เหมือนที่แจ้งไว้( ตรวจจากประกันสังคม )ทำให้ทราบว่าพนักงานคนนี้ไม่ได้ทำงานบริษัทที่ได้แจ้งไว้ในใบผ่านงานครับ เอาเลยครับผมปลดออกเพื่อไม่ให้เป็นตัวอย่างครับ..ไม่ถึงอาทิตย์งานเข้าครับ พนักงานใจกล้าครับไปฟ้องศาลครับ..คิดว่าบริษัทไม่ผิดไม่กลัวครับไปเลยครับโดนเต็มๆครับ เพราะกฏหมายเขาแยกประเด็นความผิดนะครับอย่างเรื่องนี้ศาลแจ้งว่าให้แยกแบบนี้         1. ปลอมแปลงเอกสารผิดจริงเรียกร้องค่าเสียหายได้ตามที่เกิดขึ้น..ปลดออกได้ครับมีความผิดตามที่ระบุในกฏระเบียบบริษัท

 2. ส่วนเรื่องค่าชดเชยกรณีให้ออก ็ต้องตามกฏหมายแรงงานครับแจ้งออกล่วงหน้า 1 งวดค่าจ้างหรือไม่ก้ต้องจ่าย 1 งวดครับ

เขาแยกประเด็นแบบนี้ครับ สรุปบริษัทผิดที่ไม่ได้แจ้งออกล่วงหน้า 1 งวดค่าจ้างครับ..บทเรียนเลยครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น คนเคยโดน วันที่ตอบ 2010-09-23 15:47:27


ความคิดเห็นที่ 8 (3227968)

เนื่องจากบริษัทมีนโยบายให้หนังานจัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน แต่พนักงานไม่ส่งตามกำหนด บริษัทสามารถลงโทษโดยคิดค่าปรับ เป็นเงินฉบับละ 100 บาท โดยหักจากค่าจ้างจากการทำงาน และเอาเงินที่ตัดนี้เป็นเงินกองกลางเพื่อทำกิจกรรมของพนักงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น HR ลั่นล้า วันที่ตอบ 2010-12-08 13:27:56


ความคิดเห็นที่ 9 (3230259)

มีพนักงานป่วยเรื้อรังไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลา 6 เดือน ทางบริษัทฯจะปลดออกได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น สระบุรี วันที่ตอบ 2010-12-24 15:59:03


ความคิดเห็นที่ 10 (3230260)

มีพนักงานป่วยเรื้อรังไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลา 6 เดือน ทางบริษัทฯจะปลดออกได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น สระบุรี วันที่ตอบ 2010-12-24 15:59:33


ความคิดเห็นที่ 11 (3230586)

มีพนักงานที่ชอบขาดงาน บางครั้งได้มอบหมายงานสำคัญให้ทำในวันรุ่งขึ้นแต่เขาไม่มาทำงานและติดต่อไม่ได้จะมาอีกทีก็ในวันถัดไปพร้อมกับใบรับรองแพทย์และใบลา เป็นแบบนี้บ่อยมาก บางครั้งโทรมาลาป่วยแต่เสียงเหมือนนั่งอยู่ในวงเหล้า เพื่อนร่วมงานก็ร้องเรียนมาแต่ทำอะไรไม่ได้เพราะมีใบรับรองแพทย์มายืนยัน นอกจากเรียกมาเตือนด้วยวาจา ผมควรจะจัดการยังไงดีครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น WN วันที่ตอบ 2010-12-27 14:07:35


ความคิดเห็นที่ 12 (3238401)

เนื่องจากบริษัทมีคำสั่งให้พนักงานส่งรายงานความคืบหน้าประจำสัปดาห์ แล้วพนักงานไม่ส่งหรือส่งไม่ทันตามกำหนด เนื่องจากต้องส่งงานที่ทำตามหน้าที่ จึงอาจจะส่งล่าช้า  ฉะนั้นบริษัทสามารถปรับเป็นเงินฉบับละ 100 บาท หรือหักเงินเดือน เนื่องจากส่งรายงานล่าช้าหรือไม่ส่ง ได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น HR ลั่นล้า วันที่ตอบ 2011-02-26 10:52:49


ความคิดเห็นที่ 13 (3251032)

มีพนักงานป่วยเรื้อรังไม่สามารถทำงานได้เป็นเวลา 6 เดือน ทางบริษัทฯจะเลิกจ้างได้หรือไม่ และตัวอย่างการเขียนจดหมายเลิกจ้างกรณีพนักงานป่วยเรื้อรังมีแบบใดบ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น Nop วันที่ตอบ 2011-07-18 11:30:47


ความคิดเห็นที่ 14 (3253274)

 ถ้าพนักงานถูกตำรวจตรวจค้นเนื่องจากมีผู้แจ้งว่าพนักงานมียาบ้าไว้ในครอบครองแต่เมื่อตรวจค้นและตรวจสอบประวัติพนักงานไม่เคยมีส่วนพัวพันกับเรื่องดังกล่าวมาก่อนเลย แต่ตรวจพบโพยหวยใต้ดิน ถือว่าเป็นความผิดร้ายแรงหรือไม่ และต้องทำการเลิกจ้างได้หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น xxx วันที่ตอบ 2011-08-16 15:24:15


ความคิดเห็นที่ 15 (3291927)

การออกใบทัณฑ์บนใครควรเป็นผู้ออกครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น nongtan วันที่ตอบ 2012-07-06 15:37:25


ความคิดเห็นที่ 16 (3291929)

ขั้นตอนการออกใบทัณฑ์บนควรทำอย่างไร

ผู้แสดงความคิดเห็น jaja วันที่ตอบ 2012-07-06 15:41:32


ความคิดเห็นที่ 17 (3825322)

 โดนเจ้านายด่ากระแทกใส่หูเสียงดัง ด้วยวาจาไม่สุภาพ และแจ้งว่าจะออกใบเตือน จากปัญหางานที่ไม่ก่อให้เกิดความเสียหายกับบริษัทฯเป็นเพียงความเข้าใจผิด ที่เราไมถามและทำความเข้าใจกับคู่ค้า ซึ่งแก้ไขได้ทันทีแล้ว ถามว่าเราสมควรจะโดนใบเตือนอยู่หรือไม่

ผู้แสดงความคิดเห็น ไม่เข้าใจ วันที่ตอบ 2015-06-14 06:57:48


ความคิดเห็นที่ 18 (3906326)

 พนักงานไม่ปฏิบัติตามระเบียบบริษัทเราสามารถปรับเงินจากพนักงานได้หรือไม่คะ

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ็HR (chinese_Job-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2015-11-27 10:42:01


ความคิดเห็นที่ 19 (3967033)

 ในวันอาทิตย์ ซึ่งไม่ใช่วันทำงานตามปกติ(ทำงานจันทร์-เสาร์) แต่มีพนักงานคนหนึ่งเมามาที่ทำงาน ไม่สามารถทำงานได้ บริษัทสามารถให้ใบเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรได้ไหมครับ ช่วยตอบผมทีครับ ผมอยากรู้มากครับ 

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงานเงินเดือน วันที่ตอบ 2016-03-21 23:34:59


ความคิดเห็นที่ 20 (4092147)

มีเรื่องสอบถามค่ะ  พนง.โดนบอกเลิกจ้างแต่ไม่ได้แจ้งพนง.ล่วงหน้า

 

       เนื่องจาก นายจ้างแจ้งว่า พนง.แก้ไขใบรับรองแพทย์ แต่ไม่ได้มีการสอบถามหรือเรียกคุยในเบื้องต้น แต่ได้เรียกคุยและให้เซนต์ใบยอมรับผิดเลย แต่เราได้แจ้งแล้วว่า เราไม่ได้แก้ไข แต่จนท.ที่โรงพยาบาลแก้ไข และเอาใบนั้นมาให้เรา แต่พอนายจ้างตรวจสอบจากทางโรงพยาบาล ข้อมูลไม่ตรงกับใบรับรองแพทย์ที่พนง.ยื่นไว้ และได้แจ้งนายจ้างว่าจะ นำจนท.ของโรงพยาบาลมายืนยัน แต่ทางบริษัทไม่รับฟังแจ้งว่าพนง.เป็นคนแก้ไข และให้พ้นสภาพทันที พนง.สามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ และถ้าจนท.คนนั้นยืนยันว่าแก้ไขจริง เราสามารถดำเนินการอย่างไรได้บ้างคะ แล้วจนท.จะโดนไล่ออกจากโรงพยาบาลเหมือนพนง.ไหมคะ หรือถ้าจนท.ไม่ยอมรับ เราสามารถทำอย่างไรได้บ้างคะ

ผู้แสดงความคิดเห็น พนักงานตัวน้อยนิด มีสิทธิ์หรือไม่ วันที่ตอบ 2016-11-11 16:52:14


ความคิดเห็นที่ 21 (4182523)

 เรียนถามด้วยความเคารพครับ

 ผมทำงานแผนกคลังสินค้า มีพนักงาน 3 คน มีหัวหน้า 1 คน และพนักงาน 2 คนซึ่งคนที่ทำงานจริงๆก็เพียงพนักงาน เพราะหัวหน้าต้องทำเอกสารและงานในออฟฟิตคนเดียวซึ่งเยอะมากผมเข้าใจ แต่งานที่ทำกัน 2 คนนั้น เยอะมาก บางทีไม่ได้กินข้าวเที่ยงเลย เข้างานก่อนเวลา กลับหลังเวลาประจำเพราะงานล้นมือ จนเกินการผิดพลาดบ่อย แล้วก็ได้เอกสาร หัวกระดาษบอกว่า บันทึกข้อความ และในเมื่องานมันเยอะจริงๆ ความผิดพลาดก็มีอีกคราวนี้เป็นสินค้าราคาแพงมาก 1 ถัง 25 กก. ราคา 270,000 บาท ซึ่งมันไม่ได้มาแต่หัวหน้าได้บันทึกเข้าระบบไปแล้ว ทำให้จำนวนคงเหลือไม่เท่ากับของจริง และให้ทางฝ่ายจัดซื้อขอให้ทางผู้ขายเช็คสินค้าที่เขาเองก็เงียบ  เลยได้รับใบเตือนจากฝ่ายบุคคลครับแต่น่าแปลกที่เขาแจ้งว่าใบเตือนนี้จะมีผล 2 ทางคือ 1 .การปรับค่าจ้างและโบนัส 1 รอบปี 2. ใบเตือนนี้จะมีผลควบคุมความประพฤติตลอดไปของผม ส่วนค่าเสียหายนั้นคงต้องมีการหักเงินด้วยแต่ขอไปคิดมูลค่าความเสียหายก่อน ซึ่งบริษัทเองก็ไม่ได้รับฟังความเดือดร้อนและผลงานที่ได้ทำมาว่า คน 3 คน กับงานมีมากมายขนาดนี้ทำได้อย่างไร ยอมกลับบ้าน มึดๆ ทั้งๆที่งานเลิก 17.00 น. เข้าก่อนเวลา 8.00 น. วันหยุดก็มาทำให้โดยไม่เรียกร้องค่าจ้างหวังเพื่อให้งานของตัวเองจะเบาลงบ้าง จึงอยากทราบว่าการลงโทษทั้ง ใบเตือนนี้ และการหักเงิน จะสมควรตามกฏหมายหรือไม่ครัลถ้าชอบด้วยกฏหมาย ผมก็น้อมรับการลงโทษ

ผู้แสดงความคิดเห็น เด็กดอย ลูกพ่อขุน วันที่ตอบ 2017-05-09 17:40:41[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.