ReadyPlanet.com


ไม่ผ่านทดลองงาน


พนักงานใหม่ทำงานได้ประมาณ 1 สัปดาห์ แต่ผลการปฏิบัติงานไม่เป็นที่พอใจของเจ้านาย  และเจ้านายบอกว่าจะไม่ให้ผ่านทดลองงาน  เราสามารถแจ้งให้พนักงานทราบว่าผลการทำงานต่ำกว่าเกณฑ์ และให้สิ้นสุดภายในสิ้นเดือนนี้เลยได้หรือไม่  และทางเราจะต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าหรือไม่ อย่างไร

 ผู้ตั้งกระทู้ สายชล :: วันที่ลงประกาศ 2010-08-24 16:34:16


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3209437)

บอกเลิกสัญญาจ้างให้สิ้นสุดภายในเดือนนี้ได้ แต่ต้องจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าไม่น้อยกว่าหนึ่งงวดการจ่ายค่าจ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2010-09-05 11:32:49[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.