งานที่มิใช่ปกติการค้าของนายจ้าง/งานชั่วคราวที่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด/งานตามฤดูกล


อยากทราบว่างานตามม. 118 ว. 4 นั้น ดูอย่างไรคะ

1. ต้องเป็นงานโครงการเฉพาะทั้งสิ้นหรือไม่ หรือโครงการเฉพาะหมายถึงเงื่อนไขแรกอย่างเดียวคือ โครงการเฉพาะซึ่งมิใช่งานปกติการค้าของนายจ้าง

 

2. ตัวอย่าง บริษัททำกิจการค้าขาย ได้จ้าง แม่บ้าน/ล่าม/การตลาด/บัญชี มีการทำสัญญาจ้างกำหนดระยะเวลาแน่นอน

      2.1 กำหนด 1 ปี ไม่เคยมีการต่อสัญญา >> ถือว่าเข้าเงื่อนไขที่ 2 เรื่องงานอันมีลักษณtเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงานใช่หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นงานโครงการเฉพาะ

      2.2 กำหนด 1 ปี ต่อสัญญาปีต่อปี >> กรณีนี้เข้าใจว่าเป็นสัญญาจ้างที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน เมื่อเลิกจ้าง ต้องจ่ายค่าชดเชย และนับอายุงานทุกช่วงเข้าด้วยกัน แต่ไม่ต้องจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า ถูกหรือไม่คะ

             2.2.1 ค่าชดเชยที่ต้องจ่ายนี้จ่ายทุกกรณีแม้นายจ้างไม่ได้บอกเลิกจ้าง แต่เป็นการจ้างสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ในสัญญาถัด

      2.3 กำหนด 1 ปี ครบสัญญาแล้วไม่ต่อ แต่เว้นไป 1 เดือนแล้วกลับมาต่อ เช่นนี้จะเข้าม.20 หรือไม่  

     

3. งานทุกประเภทต้องไม่เกิน 2 ปี ถ้าเกิน 2 ปี ถือว่าไม่ใช่งานที่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอน และนายจ้างต้องจ่ายค่าชดเชยเมื่อครบกำหนดสัญญาใช่หรือไม่

 

รบกวนด้วยนะคะ ขอบคุณมากค่ะผู้ตั้งกระทู้ T :: วันที่ลงประกาศ 2010-04-20 10:53:28


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3172157)

1. งานโครงการตามมาตรา 118 นั้น เป็นโครงการที่นายจ้างต้องการให้มีขึ้นเพื่อผลสำเร็จของงาน และต้องไม่ใช่ปกติธุรกิจของนายจ้างด้วย เช่น นายจ้างประกอบกิจการผลิตเสื้อผ้า ต้องการจะติดตั้งระบบคอมพิวเตอร์ในบริษัท ก็จ้างพนักงานเข้ามาเพื่อติดตั้งระบบและทดลองระบบภายใน 6 เดือน และเมื่อสิ้นสุดโครงการก็ถือว่าสัญญาสิ้นสุด เช่นนี้ งานติดตั้งระบบ ไม่เกี่ยวข้องกับปกติธุรกิจที่ทำการผลิตเสื้อผ้า เช่นนี้เป็นงานโครงการ และต้องไม่ใช่ปกติธุรกิจของบริษัท หรือต้องการทำ marketing research ดูความต้องการและแนวโน้มของลูกค้า ที่มีกำหนดระยะเวลาทำ research แน่นอน ก็ไม่ใช่ปกตอธุรกิจของนายจ้างผลิตเสื้อผ้า

2. งานที่เกี่ยวข้องกับปกติธุรกิจของนายจ้าง ถือว่าเป็นงานปกติธุรกิจของนายจ้าง เช่นที่คุณถามมา บริษัท ค้าขาย ต้องมีการทำบัญชี มีการออกงบดุล งบกำไรขาดทุน เพื่อต้องการรู้ผลการประกอบการ หรือไม่ ดังนั้นงานบัญชีถือว่าเป็นงานปกติของบริษัท ยามเช่นเดียวกัน หากจ้างยามมาเองเพื่อดูแลทรัพย์สิน เพื่อปกป้องประโยชน์ของนายจ้าง ก็ถือว่าเป็นปกติธุรกิขของบริษัท แม่บ้านเช่นเดียวกัน การมีลูกค้ามาเยี่ยม มาซื้อสินค้า คงไม่ต้องการให้ลูกค้าอดน้ำ หรือห้องน้ำไม่สะอาด เพื่อที่จะได้ขายสินค้าได้ ดังนั้นหากจ้างเองก็ไม่ใช่งานที่สามารถจ้างเป็นการชั่วคราวได้ และเมื่อครบสัญญาแล้วจะไม่ต้องจ้างต่อหรือ เมื่อต้องจ้างต่อไปเรื่อยๆ เพื่อให้ธุรกิจของนายจ้างไปได้ด้วยดี ก็กลายเป็นงานที่เป้นปกติธุรกิจของนายจ้าง ดังนั้นนายจ้างส่วนใหญ่ที่จะไม่ต้องการให้เป็นพนักงานประจำ ก็จ้างงานโดยหาบริษัท outsource มารับภาระไป เช่นจ้าง บริษัทยามมาดูแลทรัพย์สิน บริษัทแม่บ้านมาทำความสะอาด บริษัทรับทำบัญชีมาทำและตรวจสอบบัญชี ให้จะเป็นการลดภาระในเรื่องการจ้างพนักงาน 

3. การหมดสัญญาจ้างถือว่าเป้นการเลิกจ้าง ดังนั้น หากไม่เข้าข่ายมาตรา 118 วรรคท้ายแล้ว ก้ต้องจ่ายค่าชดเชยตามกฎหมายทุกกรณี และหากหมดสัญญาหยุดไป 1 เดือน แล้วเรียกมาทำงานต่อ ก็ถือว่างานนั้นไม่มีกำหนดระยะเวลาสิ้นสุด หากมีเจตนาที่ไม่ต้องการให้ลูกจ้างได้สิทธิตามกฎหมายแล้ว ก็จะนับอายุงานต่อเนื่องทุกสัญญา

4. การทำสัญญาที่มีกำหนดระยะเวลา แต่เปิดช่องให้นายจ้างสามารถเลิกจ้างก่อนได้ เช่นไม่ผ่านทำลองงาน หรือทั้งสองฝ่ายสามารถบอกเลิกสัญญาก่อนได้โดยทำเป้นหนังสือให้อีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้า......เช่นนี้ สัญญานั้นจะกลายเป้นสัญญาที่ไม่มีกำหนดระยะเวลาแน่นอนทันที แม้จะเข้าข่ายงานตามมาตรา 118 ก็ตาม หากเลิกจ้างก่อนต้องจ่ายค่าชดเชย ค่าบอกกล่าวล่วงหน้า หรือค่าเสียหายจากการเลิกจ้างไม่เป็นธรรมด้วย  

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-04-20 14:24:56


ความคิดเห็นที่ 2 (3172256)

เพิ่มเติมคำถาม ข้อ 2.1 ค่ะ

2.1 กำหนด 1 ปี ไม่เคยมีการต่อสัญญา >> ถือว่าเข้าเงื่อนไขที่ 2 เรื่องงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงานใช่หรือไม่ โดยไม่จำเป็นต้องเป็นงานโครงการเฉพาะ และไม่ต้องดูว่าเป็นงานปกติธุระหรือทางการค้าของนายจ้างแต่อย่างใดใช่หรือไม่คะ

กรณีเช่นนี้จะดูเจตนาอย่างไร โดยเฉพาะแม่บ้าน เพราะบริษัทส่วนใหญ่ย่อมจ้างแม่บ้านทำงานซึ่งบริษัทคงไม่ต้องการให้มีการทำความสะอาดแค่ 2 ปีแน่ๆ

---------------------------------------------------------
ได้ลองศึกษาจากคำพิพากษาฎีกาหลายๆอันปรากฏว่า ศาลดุจะพิจารณาเรื่องงานปกติธุระหรือทางการค้าของนายจ้างด้วย แม้จะเป็นกรณีที่จ้างชั่วคราวใดๆก็ตาม เช่น

คำพิพากษาฎีกาที่ 4027/2548
นายจ้างประกอบกิจการขุดและดูดทรายเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จเพื่อจำหน่าย นายจ้างมีหน่วยงานการขุดและบ่อดูดทรายที่บ่อทรายดังกล่าวรวมทั้งงานอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับกิจการดังกล่าวจึงเป็นงานตามปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้าง การที่นายจ้างว่าจ้างให้ลูกจ้างทำหน้าที่ขับรถบริการทำหน้าที่ส่งเอกสารและพัสดุประจำหน่วยงานดังกล่าวจึงต้อง ถือว่าเป็นการปฏิบัติงานตามปกติของธุรกิจหรือการค้าของนายจ้างด้วย ฉะนั้นแม้การจ้างงานระหว่างนายจ้างกับลูกจ้างจะมีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและโจทก์ไดเลิกจ้างลูกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้นก็ตาม ลูกจ้าง ก็มิใช่ลูกจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนตามพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.2541 มาตรา 118 วรรคสามและวรรคสี่ เมื่อนายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างซึ่งทำงานมาเป็นเวลา 1 ปี 9 เดือน ลูกจ้างย่อมมีสิทธิได้รับค่าชดเชยไม่น้อยกว่าค่าจ้างอัตราสุดท้าย 90 วัน เป็นเงิน 18,000 บาทจึงสงสัยน่ะค่ะว่าการพิจารณา ม. 118 ว.4 นี่พิจารณายังไง แยกลักษณะงานอย่างไร อยากได้ตัวอย่างลักษณะงานงานอันมีลักษณะเป็นครั้งคราวที่มีกำหนดการสิ้นสุด หรือความสำเร็จของงานว่ามีกรณีใดบ้างที่เข้าข่าย

ผู้แสดงความคิดเห็น T วันที่ตอบ 2010-04-20 18:08:43


ความคิดเห็นที่ 3 (3172347)

ขอบคุณมากค่ะ

ผู้แสดงความคิดเห็น T วันที่ตอบ 2010-04-21 08:39:23


ความคิดเห็นที่ 4 (3172404)

มีคำพิพากษาศาลฎีกาหลายคดี โดยเฉพาะบางคดี ที่ท่านอดีต รองประธานศาลฎีกา ได้ให้คำนิยามไว้ ค่อนข้างชัด เช่น ฎีกาที่ 7327/2548, 849/2544, 7335/2549 หรือ 6250/2549  ส่วนใหญ่หลักในการพิจารณาว่า งานใดที่เกี่ยวเนื่องกับงานปกติธุรกิจ ก็จะไม่ใช่งานที่มีกำหนดระยะเวลาตามมาตรา 118 วรรคท้าย

ลองพิจารณาฎีกาดังกล่าวดูก่อนครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2010-04-21 11:15:49


ความคิดเห็นที่ 5 (3246832)

สวัสดีครับ กราบเรียนถาม

ปัจจุบัน ผมอายุ 55 ปี 6 เดือน อายุงาน 22 ปี เกษียณอายุ ตามข้อบังคับและระเบียนที่ประกาศไว้ มีผล 31 ธันวาคม 2554 นี้ ครับนายจ้างปฏิบัติดังนี้ครับ (บริษัทนี้ไม่มีกองทุนเลี้ยงชีพ) นายจ้างแจ้งให้ผมทราบเป็นหนังสือเมื่อ วันที่ 1 มิถุนายน 2554  ว่าให้เกษียณ 31 ธันวาคม 2554 นี้ โดยบริษัทจ่าย เงินเกษียณ ให้ 10 เท่าของอัตราค่าจ้างปัจจุบัน บวกด้วยเงินเพิ่มพิเศษ (ตามอายุงาน  10-15 ปี เพิ่มให้เป็น 2 เท่า 15-20 ปี เพิ่มเป็น 4 เท่า 20-25 ปี เพิ่มเป็น 6 เท่า และ 25 ปีเป็นต้นไป เป็น 8 เท่า) นายจ้างแจ้งว่าจะได้รับทั้งหมด 10+6 เท่า และนายจ้าง เห็นมีความสามารถ ต้องการจ้างเป็นที่ปรึกษา เป็นสัญญาปีต่อปี และ หัก 3%

เรียนถาม จ้างเป็นที่ปรึกษา สัญญาปีต่อปี หัก 3 % โดยทำสัญญา 3 ฉบับล่วงหน้า   ต้องถูกหักส่งประกันสังคมหรือไม่ เวลาครบกำหนดสัญญาจะได้รับเงินชดเชตามอายุเงินอีกหรือไม่

ด้วยความขอบคุณ

 

 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ประพนธ์ นวดุรงค์ (phoh_n-at-hotmail-dot-com)วันที่ตอบ 2011-06-02 08:09:12[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.