นายจ้างฟ้องทุจริตได้หรือไม่


เรื่องมีอยู่ว่าทางบริษัทได้เรียกแม่ของดิฉันเข้าไปรับสภาพทุจริตโดยเตรียมใบลาออกไว้ให้มีข้อความประมาณว่าข้าพเจ้ายอมรับว่าทุจริตจริงตามที่ได้กล่าวหามา เนื่องจากมีพนักงานโกงเงินบริษัทไปจำนวนกว่า 2 แสนบาทและให้การว่านำมาใช้หนี้ให้แม่ดิฉัน แต่เรามีหลักฐานว่าเขาไม่ได้นำเงินมาใช้คืน ตรงนี้เอามาโต้แย้งได้หรือไม่ แต่บริษัทไม่มีการถามไม่มีการให้พิสูนจ์ตนก่อนไ