นายจ้างไม่ยินยอมเซ็นต์ใบลาพักร้อน (อายูงาน 5 ปี)


ขอถามครับ เนื่องจากนายจ้างไม่เซ็นต์อมุมัติสำหรับการลาพักร้อนติดต่อกัน 4 วัน ทั้งที่อายุงานถึง 5 ปี 7 เดือนและไม่มีการชดเชยค่าจ้างสำหรับลูกจ้างทึ่ไม่ใช้สิทธ์ ลาพักรัอน และไม่ทบวันลาพักร้อนในปีถัดไป

ถ้าเกิดเหตุการณืนี้ขี้น แล้วลูกจ้างขอยื่นใบลาออกและมีการเซ็นต์อนุมัติใบลาออกจากผู้จัดการ แผนกแล้ว แต่ไม่ยินยอมเซ็นต์ใบลาพักร้อนให้ ในกรณีนี้ ถ้าขาดงานไปจะถือเป็นการขาดงานติดต่อกันหรือไม่คับ แล้ว นายจ้างมีสิทธ์ที่จะไม่อนุมัติหรือไม่

ถ้ามีเอกสารใบลาพักร้อนที่ไม่อนุมัติ แต่มีผู้ยินยอมรับทำงานให้ และใบลาออกซึ่งเซ็นต์อนุมัตแล้ว จะสามารถฟ้องร้องบังคับคดีหรือไม่ แล้วมีโอกาศชนะคดีความหรือป่าวครับ  และลูกจ้างจะได้ค่าชดเชย เช่น โบนัสประจำปี หรือเงินสะสมที่บริษัทฯ ต้องสมทบหรือไม่คับผู้ตั้งกระทู้ สุภกร (suppawat1982-at-hotmail-dot-com) :: วันที่ลงประกาศ 2009-12-04 21:28:56


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3137185)

การลาหยุดพักผ่อนประจำปีนายจ้างเป็นผู้กำหนดจึงไม่จำเป็นต้องอนุมัติตามที่ลูกจ้างต้องการเสมอไป หากนายจ้างไม่จัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปี นายจ้างต้องจ่ายเป็นค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีแทน วันหยุดพักผ่อนประจำปีจะสะสมในปีถัดไปได้หรือไม่ ขึ้นอยู่กับระเบียบกำหนดไว้อย่างไร ?

เมื่อยื่นใบลาออกแล้ว สถานะความเป็นนายจ้างลูกจ้างย่อมสิ้นสุดลง โดยไม่จำเป็นต้องได้รับการอนุมัติจากนายจ้างก่อน  การที่ลูกจ้างไม่มาทำงานอีกต่อไปจึงมิใช่การละทิ้งหน้าที่ หรือขาดงาน

นายจ้างไม่อนุมัติให้ลาหยุดพักผ่อนประจำปี กับการมีผู้ยินยอมรับทำงานให้เป็นคนละเรื่องไม่เกี่ยวกัน ลาออกแล้วฟ้องศาลในข้อหาไม่จ่ายค่าทำงานในวันหยุดพักผ่อนประจำปีได้ภายในอายุความ  มีโอกาสชนะคดี  เงินโบนัส เงินสะสมย่อมเป็นไปตามสิทธิที่กำหนดไว้ในระเบียบ

ผู้แสดงความคิดเห็น webmaster วันที่ตอบ 2009-12-13 06:49:15[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.