ReadyPlanet.com


ทำสัญญาส่งพนักงานไปอบรมต่างประเทศเป็นโมฆะหรือไม่


กรณีที่บริษัทจะส่งพนักงานไปอบรมที่ประเทศญี่ปุ่นแต่เกรงว่าเมื่อส่งไปแล้วแทนที่พนักงานจะทำงานเพื่อพัฒนาบริษัทแต่พนักงานกลับลาออก

คำถาม

1. ถ้าบริษัททำสัญญากับตัวพนักงานที่จะส่งไปอบรมให้กลับมาทำงานกับบริษัท สัญญานั้นจะเป็นโมฆะหรือไม่ หากมีการฟ้องร้อง

2. อยากได้ตัวอย่างสัญญา

3. มีกฎหมายเกี่ยวกับสัญญาส่งไปอบรมหรือไม่

รบกวนตอบด้วยนะคะผู้ตั้งกระทู้ ธนกฤตา AAL (nonglak-at-aal-dot-co-dot-th) :: วันที่ลงประกาศ 2009-10-20 14:08:20


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3066398)

1. ไม่เป็นโมฆะ หากมีการฟ้องร้องขึ้นศาลจะดูว่าสัญญานั้นเป็นธรรมหรือไม่ หากส่งไป 6 เดือน ต้องทำงานใช้ 3,5 ปี หรือปรับเงิน 3 เท่า เหล่านี้ ก็น่าจะไม่เป็นธรรม สึ่งศาลจะเป็นผู้วินิจฉัยหากมีเรื่องถึงศาล อาจกำหนดว่า 1 ปีก็น่าจะเพียงพอ

2. สัญญาก็เป็นสัญญาปกติ วัตถุประสงค์ ระยะเวลา การจ่ายเงินค่าเบี่ยเลี่ยง การจ่ายเงินเดือน เงื่อนไขการรับผิดชอบของพนักงาน ต้องทำงานใช้ที่ปี กี่เดือน หรือ หากทำงานไม่ครบจะปรับเงินเป็นจำนวนเท่าไร กี่เท่าของค่าใช้จ่าย และการคำนวนลดเงินต้นว่า หากลาออกก่อนกี่เดือน ต้องชดใช้ลดลงเท่าไร มีการลงนามโดยผู้ให้สัญญาและผู้รับสัญญา

3. มีกฎหมายเรื่องการจัดหางาน ที่ต้องทำสัญญาส่งที่แรงงานให้อนุมัติในสัญญาและให้นำสัญญา(สามารถขอได้ที่สำนักงานจัดหางาน)สัญญานี้เป็นคนละตัวกับสัญญารับผิดรับใช้ที่ต้องกลับมาทำงาน และต้องยื่นให้เจ้าหน้าที่ ตม ที่ด่านขาออก

สัญญาเหล่านี้มีทั้งข้อดีและข้อเสีย ก่อนการดำเนินการต้องพิจารณาให้ดีก่อนทำสัญญา 70% หลังทำสัญญาแล้ว เมื่อกลับมาทำงาน จะมองว่าบริษัทเอาเปรียบและจะหางานใหม่ นายจ้างก็จะเสียพนักงานผู้นั้นไป ต้องคัดเลือกผู้ที่จะส่งไปให้ดี 

 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-10-20 17:30:52[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.