ลากิจถูกหักค่าจ้างไหม


นายจ้างบางรายมีระเบียบกำหนดให้ลูกจ้างที่ลากิจต้องถูกหักค่าจ้าง 3 แรง ลูกจ้างเลยสงสัยว่า นายจ้างมีสิทธ์หักค่าจ้างไหมผู้ตั้งกระทู้ mmm :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-02 00:27:12


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3026662)

นายจ้างไม่มีสิทธิ์หักค่าจ้าง เพราะทำการลากิจแล้วแต่บริษัทอาจกำหนดไว้ด้วยว่าการลากิจแต่ละคัร้งควรไม่เกินเท่าไร ถ้าเราลากิจเกินจำนวนวันที่กำหนด จะทำให้นายสามารถไล่ออกได้เนื่องจากหย่อนประสิทธิภาพในการทำงาน

ผู้แสดงความคิดเห็น tony วันที่ตอบ 2009-07-02 00:52:27


ความคิดเห็นที่ 2 (3026665)

มีสิทธิ์ เพราะนายจ้างมีข้อกำหนดไว้แล้ว สามารถหักได้

ผู้แสดงความคิดเห็น ผู้ไฝ่ วันที่ตอบ 2009-07-02 01:16:26


ความคิดเห็นที่ 3 (3027018)

ระเบียบเช่นนี้ เจตนารมย์ไม่ให้พนักงานลากิจได้ตามกฎหมาย แม้กฎหมายจะให้สิทธิแก่นายจ้างที่จะประกาศออกมาเป็นระเบียบก็ตาม ดังนั้นการออกระเบียบเช่นนี้ น่าจะเป็นการฝ่าฝืนเจตนารมย์ของกฎหมายที่พนักงานสามารถขอลากิจได้ตามระเบียบของบริษัท ซึ่งหากพนักงานไม่มาทำงานในวันใด นายจ้างก็สามารถไม่จ่ายค่าจ้างในวันนั้นได้ แต่ไม่ใช่ไปตัดค่าจ้างอีก 2 วัน ทั้งที่พนักงานผู้นั้นมาทำงาน

คิดว่าน่าจะให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัยให้ว่าสามารถทำได้หรือไม่ 

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-07-03 08:21:55


ความคิดเห็นที่ 4 (3029600)

ข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน ระเบียบหรือคำสั่งของนายจ้างที่ทำให้นายจ้างได้เปรียบลูกจ้างเกินสมควร ให้ศาลมีอำนาจสั่งข้อบังคับฯนั้นมีผลใช้บังคับเพียงเท่าที่เป็นธรรมและพอสมควร ตามมาตรา 14/1 ครับ

ผู้แสดงความคิดเห็น พรเทพ วันที่ตอบ 2009-07-12 09:49:40[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.