ขอความยุติธรรม


ลูกจ้างไม่ได้รับความยุติธรรมจากหัวหน้างาน โดยการกลั่นแกล้งต่างๆ นานา  แล้วลูกจ้างได้ยื่นข้อร้องเรียนโดยการล่ารายชื่อพนักงานคนอื่น เพื่อเสนอต่อฝ่ายบุคคล  ในระหว่างการทำทางผู้จัดการรู้ก่อน จึงสั่งให้ฝ่ายบุคคลทำการให้ออก  โดยให้ฝ่ายบุคคลเรียกมากล่อมให้เขียนใบลาออก แต่จะจ่ายค่าบอกกล่าวให้ และไม่ยินยอมจ่ายค่าชดเชยให้ พนักงานยินดีเขียนใบลาออกเพราะถ้าไม่เขียนกลัวว่าจะถูกบีบให้ออกโดยวิชามารต่างๆ นานาแต่ ในหนังสือที่แจ้งให้พนักงานรับทราบพร้อมให้เขียนใยลาออกนั้น  มีข้อความว่า เนื่องด้วยบริษัทฯ ได้ทำการเลิกจ้างพนักงาน  และในหนังสือนั้นยังบอกอีกว่าจะจ่ายค่าบอกกล่าวให้ 1 เดือนอีกด้วย  จึงมีคำถามว่า

1. ลูกจ้างถือว่าเป็นการเลิกจ้างได้หรือไม่   และเรียกร้องค่าชดเชยได้หรือไม่       

2. การร้องทุกข์สามารถกระทำได้ตามระเบียบข้อบังคับ สิ่งที่พนักงานทำถือเป็นความผิดวินัยร้ายแรงได้หรือไม่

3. สามารถฟ้องเลิกจ้างไม่เป็นธรรมได้หรือไม่                                      

                                                                                     ผู้ตั้งกระทู้ ผู้น้อย :: วันที่ลงประกาศ 2009-07-04 10:47:44


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3027567)

พนักงานยินดีเขียนใบลาออกไม่เป็นการเลิกจ้าง

ผู้แสดงความคิดเห็น แอ วันที่ตอบ 2009-07-04 15:02:08


ความคิดเห็นที่ 2 (3027716)

ต้องพิจารณาว่ากรรมใดมาก่อนหากหนังสือของนายจ้างแจ้งว่านายจ้างได้ทำการเลิกจ้างพนักงาน นั้นมาก่อน การเขียนใบลาออก ก็ถือว่าได้มีการเลิกจ้างสมบูรณ์ไปแล้วก่อนที่จะเขียนใบลาออก ดังนั้นน่าจะให้ศาลพิจารณาว่า การกระทำของนายจ้างจะเป็นการเลิกจ้าง หรือ เป้นการเขียนใบลาออกของพนักงาน หากศาลพิจารณาว่าเป็นการเลิกจ้างก่อนที่พนักงานเขียนใบลาออก ลูกจ้างก็มีสิทธิได้รับเงินตามกฎหมาย

ผู้แสดงความคิดเห็น ที่ปรึกษา วันที่ตอบ 2009-07-05 10:42:31[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมล


Copyright © 2010 All Rights Reserved.