ReadyPlanet.com


ป่วยเนื่องจากการทำงาน


ไม่เข้าใจมาตรา 32 วรรคสุดท้ายที่ว่าวันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงาน และวันลาเพื่อคลอดบุตรฯมิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามมาตรานี้ วันลาคลอดพอเข้าใจเพราะdEs,kpกำหนดชัดเจนว่าลาได้กี่วัน จ่ายค่าจ้างกี่วัน แต่เจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานไม่มีอะไรที่กำหนดไว้ชัดเจน มีเพียงกฎหมายเงินทดแทนถ้าหยุดเกินสามวันให้จ่ายค่าทดแทน 60%ของค่าจ้างไม่เกิน 1 ปี แล้วค่าจ้างล่ะนายจ้างต้องจ่ายระหว่างที่หยุดหรือไม่และต้องจ่ายกี่วัน จะยึดกฎหมายข้อไหนมาอ้างอิงได้บ้าง หรือมีคำพิพากษาศาลฎีกาเรื่องนี้หรือไม่ผู้ตั้งกระทู้ HR :: วันที่ลงประกาศ 2011-08-30 15:51:44


[1]

ความคิดเห็นที่ 1 (3254779)

ขอแสดงควาเห็นเรื่องนี้ด้วยคน เรื่องนี้รู้สึกว่ากฎหมายมันอึมครึม (ไม่ชัดเจน) บทบัญญัติที่ว่าวันที่ลูกจ้างไม่สามารถทำงานได้เนื่องจากประสบอันตรายหรือเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานมิให้ถือเป็นวันลาป่วยตามมาตรานี้ หมายความว่าอย่างไร ถามกองนิติการ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานท่านก็ตอบได้ไม่ชัดเจน เช่น ไม่นับเป็นวันลาเพื่อขึ้นเงินเดือนบ้าง อะไรไปโน่น ประเด็นที่คนเขาสงสัยกันอย่างมากว่าเมื่อเจ็บป่วยเนื่องจากการทำงานถ้าหยุดงานเกิน 3 วันจะได้ค่าทดแทน 60%ของค่าจ้างตามกฎหมายกองทุนเงินทดแทน แล้วนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างระหว่างหยุดงานนั้นหรือไม่ ถ้าต้องจ่ายจ่ายกี่วัน ใช้หลักกฎหมายข้อใดมาอ้างอิง เคยถามกองนิติการท่านก็ว่านายจ้างไม่ต้องจ่ายเพราะได้จากกองทุนเงินทดแทนแล้ว ไม่ต้องจ่ายซ้ำซ้อน แต่ถ้าหยุดงานไม่เกิน 3 วันนายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างเต็มจำนวน ก็ไม่ทราบว่าตีความเช่นนี้ได้ยึดกฎหมายข้อใด หรือมีคำพิพากษาศาลฎีกาใดมาอ้างอิงหรือไม่ สรุปว่าก็ยังงงๆอยู่ดี

ผู้แสดงความคิดเห็น ลุง วันที่ตอบ 2011-09-02 10:29:03


ความคิดเห็นที่ 2 (3255439)

อ่านแล้วยังงง สรุปว่าต้องจ่ายค่าจ้างหรือเปล่า จ่ายเท่าไหร่ ขอให้ที่ปรึกษาช่วยตอบหน่อย

ผู้แสดงความคิดเห็น แมว วันที่ตอบ 2011-09-09 12:33:31[1]


แสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น *
ผู้แสดงความคิดเห็น  *
อีเมล 
ไม่ต้องการให้แสดงอีเมลCopyright © 2010 All Rights Reserved.