ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article

ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร

 

เอและบีต่างก็เป็นผู้ค้ำประกันการทำงานของลูกจ้างคนเดียวกันวงเงินรับผิดคนละ  15,000  บาท  โดยค้ำประกันต่างวันต่างเวลากัน  เมื่อลูกจ้างทำความเสียหายให้แก่นายจ้างเป็นเงิน  60,000  บาท  นายจ้างฟ้องลูกจ้างและผู้ค้ำประกันทั้งสองเป็นจำเลยต่อศาลแรงงานให้ลูกจ้างรับผิดในเงินดังกล่าวและให้เอและบีรับผิดรายละ  15,000  บาท  เอและบีต้องรับผิดตามฟ้องหรือไม่  เพราะเหตุใด  ?เมื่อต้องถามหาความรับผิดของผู้ค้ำประกันหลายคนว่าจะรับผิดอย่างไร  การหาคำตอบเรื่องนี้ต้องพึ่งกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  เรื่อง  ค้ำประกัน  ดูซิว่ากำหนดความรับผิดไว้อย่างไร  หากกฎหมายกำหนดไว้อย่างไรก็คงต้องเป็นอย่างนั้น  เมื่อตรวจสอบแล้วพบว่า  มาตรา  682  วรรค  2  บอกไว้ว่า  ถ้าบุคคลหลายคนยอมตนเข้าเป็นผู้ค้ำประกันในหนี้รายเดียวกันไซร์  ท่านว่าผู้ค้ำประกันเหล่านั้น  มีความรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน  แม้ถึงว่าจะมิได้เข้ารับค้ำประกันร่วมกัน  เมื่ออ่านกฎหมายแล้วได้ความชัดเจนมากตรงกับคำถามทุกประการเลย  มีผู้ค้ำประกัน  2  คนก็ถือว่าหลายคนตามที่กฎหมายบัญญัติไว้  ค้ำประกันหนี้ลูกจ้างรายเดียวกัน  แม้จะต่างคนต่างค้ำกฎหมายก็ถือว่าไม่สำคัญ  อย่างไรเสียก็ต้องรับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน  ถ้าเช่นนั้น  คำตอบก็คือ  รับผิดอย่างลูกหนี้ร่วมกัน  (ใช่เลย)  แล้วลูกหนี้ร่วมคืออะไร  (นั่นนะซิ)  สรุปแล้ว  เอจะต้องรับผิดเท่าใด  บีต้องรับผิดเท่าใด  (ยังนึกไม่ออก)  ถ้าเช่นนั้นต้องหาต่อไปว่า  ลูกหนี้ร่วมคืออะไร  (เจออีกแล้ว)  มาตรา  291  บัญญัติไว้ว่า  ถ้าบุคคลหลายคนต้องทำการชำระหนี้โดยทำนองซึ่งแต่ละคนจำต้องชำระหนี้โดยสิ้นเชิงไซร์  แม้ถึงว่าเจ้าหนี้ชอบที่จะได้รับชำระหนี้สิ้นเชิงได้แต่เพียงครั้งเดียว  (กล่าวคือลูกหนี้ร่วมกัน)  ก็ดี  เจ้าหนี้จะเรียกชำระหนี้จากลูกหนี้แต่คนใดคนหนึ่งสิ้นเชิง  หรือแต่โดยส่วนก็ได้ตามแต่จะเลือก  แต่ลูกหนี้ทั้งปวงก็ยังคงผูกพันอยู่ทั่วทุกคนจนกว่าหนี้นั้นจะได้ชำระเสร็จสิ้นเชิง  (เข้าใจยากนะ)  เห็นด้วยนะว่าเข้าใจยากต้องช่วยกันแปลไทยเป็นไทยเผื่อจะเข้าใจดีขึ้น  เมื่อแปลแล้วก็สรุปได้ความว่าลูกหนี้ร่วม  คือ  มีหนี้ที่ลูกหนี้หลายคนต้องชำระโดยสิ้นเชิง  ลูกหนี้คนใดคนหนึ่งอาจถูกบังคับให้ชำระหนี้ได้ทั้งหมดหรือเพียงบางส่วนก็ได้  (ตามแต่เจ้าหนี้จะเห็นสมควร)  มาดูข้อเท็จจริงตามปัญหาลูกจ้างทำความเสียหายให้นายจ้างเป็นเงิน  60,000  บาท  ตามกฎหมายลูกจ้างตกเป็นลูกหนี้ต้องชำระหนี้ให้นายจ้างจำนวน  60,000  บาทแน่นอน  (นี่ซิเข้าใจง่าย)  ส่วนเอกับบีเป็นผู้ค้ำประกันโดยทำสัญญารับผิดไว้คนละ 15,000  บาท  ดังนั้น  เอและบีจึงตกอยู่ในฐานะผู้ที่จะถูกบังคับให้ชำระหนี้ได้โดยสิ้นเชิงตามที่กฎหมายกำหนด  เอกับบีจึงเป็นลูกหนี้ร่วมกัน  (กฎหมายบอกไว้อย่างนั้น)  แต่เอต้องรับผิด  15,000  บาท บีต้องรับผิด  15,000  บาท  รวมเป็นเงิน  30,000  บาท  ตามที่นายจ้างอ้างหรือไม่  ถ้าต้องรับผิดก็น่าจะตรงไปตรงมาดีเพราะสัญญาเขียนไว้เช่นนั้น   แล้วมีปัญหาอะไรหรือ  ปัญหามีอยู่ว่าถ้าต่างคนต่างรับผิดสัญญาใครสัญญามันก็ไม่เรียกว่าลูกหนี้ร่วมกันนะซิ   เอกับบีจึงต้องรับผิดร่วมกัน (ช่วยๆกันชำระห้ามเกี่ยงกัน)  วงเงินไม่เกิน  15,000  บาท  ที่ว่ารับผิดร่วมกันก็หมายความว่าแล้วแต่เจ้าหนี้เขาจะเรียกให้แต่ละคนชำระหนี้อย่างไรก็ได้  เช่น  เจ้าหนี้อาจเรียกให้เอชำระคนเดียวทั้งหมด  15,000  บาท  ไม่เรียกให้บีชำระเลยก็ได้  หรือจะเรียกให้เอชำระบางส่วนบีชำระบางส่วนก็ได้   ดังนั้น  ความรับผิดของเอและบีจึงรวมกันไม่เกิน  15,000  บาท  ไม่ใช่รวมกันไม่เกิน  30,000  บาท  อย่างที่นายจ้างเข้าใจ  (ฎีกาที่ 4200/2536,2243/2536) 

 

 
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.