ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article

ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน

 

ถ้านายจ้างพูดกับประธานสหภาพที่มายื่นข้อเรียกร้องว่า  “ผมจะยังไม่เจรจาข้อเรียกร้องกับพวกคุณ  เพราะผมได้ยื่นเรื่องขอตรวจสอบจำนวนสมาชิกสหภาพของพวกคุณอยู่  ระยะเวลาเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องภายใน  3  วัน  นับแต่ได้รับข้อเรียกร้องต้องสะดุดหยุดลงจนกว่าผมจะทราบผลการตรวจสอบ”  ท่านเห็นว่านายจ้างกำลังพูดถึงกฎหมายเรื่องใด  ?

นายจ้างกำลังพูดถึงกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เรื่อง  ระยะเวลา  และอายุความอยู่ครับ  (คนพูดจะรู้ตัวหรือเปล่าหนอ) แล้วระยะเวลาคืออะไร  (ยังไม่รู้)   มีกฎหมายกำหนดไว้อย่างไร  (ยิ่งไม่รู้ใหญ่)  ระยะเวลาที่สามารถสะดุดหยุดลงได้โดยผลของกฎหมายมีหรือไม่  (จะรู้ได้อย่างไง)  มาตรวจสอบหลักกฎหมายกันดีกว่า  (เอ้า..พบแล้ว)  ระยะเวลามีบัญญัติไว้ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์  บรรพ  1  ตั้งแต่มาตรา  193/1  ถึง  193/8  ไม่มีคำจำกัดความกำหนดไว้ว่ามีความหมายอย่างไร  แต่พอแปลความได้ว่า  ระยะเวลา  คือ ความยาวนานของช่วงเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้นั้นเอง  แล้วกฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาไว้อย่างไร (เปิดกฎหมายดูสิ)  กฎหมายบัญญัติเกี่ยวกับเรื่องระยะเวลาไว้เฉพาะการคำนวณและวิธีการนับเท่านั้น  กฎหมายมิได้บัญญัติให้ระยะเวลาสะดุดหยุดลงได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง  ดังนั้น  ระยะเวลาจึงไม่อาจสะดุดหยุดลงได้ด้วยผลของกฎหมาย (เริ่มรู้แล้ว)

แล้วระยะเวลาที่สามารถสะดุดหยุดลงได้ด้วยผลของกฎหมายมีหรือไม่  คำตอบคือ  มี แล้วแตกต่างกับระยะเวลาที่สะดุดหยุดลงโดยผลของกฎหมายไม่ได้อย่างไร  ระยะเวลาที่สะดุดหยุดลงได้ถูกกำหนดไว้ในบรรพ  1  เรื่อง  อายุความ  ตั้งแต่มาตรา  193/9  ถึง  193/35  แล้วอายุความคืออะไร  (อยากรู้)  อายุความก็คือ  ระยะเวลานั้นแหละ  แต่ต่างกับระยะเวลาทั่วไปคือ  เป็นระยะเวลาให้ใช้สิทธิเรียกร้อง  ถ้ามิได้ใช้ในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดสิทธิเรียกร้องนั้นก็เป็นอันขาดอายุความ  คำว่าถ้ามิได้ใช้สิทธิเรียกร้องในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดนั้น  คำว่า  ใช้  นั้น  หมายถึง  ใช้สิทธิทางศาล  ก็คือเป็นโจทก์ฟ้องคดีนั้นเอง  (เข้าใจแล้ว)  ดังนั้น  อายุความจึงหมายถึงระยะเวลาในการใช้สิทธิฟ้องคดี  ซึ่งกฎหมายกำหนดให้อายุความสามารถสะดุดหยุดลงได้ในหลายกรณีตามความในมาตรา  193/14 ส่วนระยะเวลาที่กฎหมายกำหนดไว้ในกรณีใดเป็นระยะเวลาทั่วไป กรณีใดเป็นอายุความ เรื่องนี้ต้องศึกษาลึกลงไปในแต่ละเรื่องจึงไม่ขอนำมากล่าวในโอกาสนี้ (อย่าเพิ่งรู้เลย) แล้วระยะเวลาต้องเริ่มเจรจาภายใน  3  วันนับแต่วันได้รับข้อเรียกร้องเป็นระยะเวลาทั่วไปหรือเป็นอายุความ  (ถามอีกแหละ)  ระยะเวลาที่ต้องเริ่มเจรจาภายใน  3  วันดังกล่าวหากมิได้เริ่มเจรจากันภายใน  3  วันย่อมก่อให้เกิดสิทธิในการแจ้งให้พนักงานประนอมข้อพิพาทแรงงานเข้ามาไกล่เกลี่ยตามขั้นตอนที่กฎหมายกำหนดไว้เท่านั้น  เป็นคนละกรณีกับการใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล  ระยะเวลา  3  วันดังกล่าวจึงเป็นระยะเวลาทั่วไปมิใช่อายุความจึงไม่อาจสะดุดหยุดลงได้โดยผลของกฎหมาย  (รู้แล้วหนึ่งเรื่อง) ดังนั้น  การที่นายจ้างจะอ้างเหตุขอทราบความถูกต้องของจำนวนสมาชิกสหภาพแรงงานที่ขอตรวจสอบไว้ก่อนโดยให้ถือว่าระยะเวลาดังกล่าวสะดุดหยุดลงจึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (แล้วทำไมพึ่งมาบอก) 

 
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.