ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article

อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี

ใจดีไปหน่อยเลยเขียนระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานว่า  ให้พนักงานมีวันหยุดพักผ่อนประจำปีได้ปีละ  10  วัน  และมีสิทธิสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่มิได้ใช้ได้ตลอดอายุการเป็นพนักงานโดยไม่มีข้อจำกัด  ถ้าไม่ใช้สิทธินายจ้างจะจ่ายเป็นเงินค่าจ้างแทนวันหยุดพักผ่อนประจำปีในส่วนที่มิได้ใช้  มาปวดหัวเมื่อตอนลูกจ้างมีอายุงาน  20  ปี  ไม่เคยใช้สิทธิในวันหยุดพักผ่อนประจำปีเลย  โดยสะสมมาตลอดเป็นจำนวน  200  วัน  แล้วนายจ้างเผลอใจ  (อีกแล้ว)  ไปเลิกจ้างลูกจ้างเข้าแล้ว  ค่าชดเชยนะพร้อมจ่ายอยู่แล้วหละ  แต่มิได้  (เตรียมใจ)  ไว้จ่ายเงินค่าจ้างแทนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่สะสมมาทั้งหมด  ก็เลยทำเป็นลืมๆมันไป  แต่ลูกจ้างนึกได้จึงไปฟ้องคดีต่อศาลหลังถูกเลิกจ้าง  2  เดือน  เรียกให้นายจ้างจ่ายเงินค่าจ้างสำหรับวันหยุดพักผ่อนประจำปีจำนวน  200  วัน  เป็นเวลาย้อนหลัง  20  ปีให้  นายจ้างต่อสู้คดีว่า  ลูกจ้างมีสิทธิในเงินค่าจ้างแทนวันหยุดพักผ่อนประจำปีย้อนหลังไม่เกิน  2  ปีนับแต่วันฟ้อง  ค่าจ้างแทนวันหยุดพักผ่อนประจำปีส่วนที่เกิน  2  ปี  (เกินอยู่ตั้ง 18  ปี)  คดีขาดอายุความ  ข้อต่อสู้ของนายจ้างชอบหรือไม่ เพราะเหตุใด  ?

(คำถามน่าคิดนะ)  ข้อพิพาทคดีนี้มีประเด็นว่า  คดีโจทก์ขาดอายุความหรือไม่  (กฎหมายแพ่งอีกแล้ว)  แล้วอายุความคืออะไร  (เพิ่งอ่านผ่านตามาทำไมจะไม่รู้)  อายุความก็คือ  ระยะเวลาให้ใช้สิทธิเรียกร้องทางศาล  ถ้ามิได้ใช้ในเวลาที่กฎหมายกำหนดก็เป็นอันขาดอายุความ

แล้วค่าจ้างแทนวันหยุดพักผ่อนประจำปีกฎหมายกำหนดอายุความไว้เพียงใด  คำตอบคือ  2  ปี เหตุเพราะ  ค่าจ้างแทนวันหยุดพักผ่อนประจำปีถือเป็นค่าจ้างหรือสินจ้าง ตามความในมาตรา  193/34  (9)  ถ้าเกิน  2  ปี  แล้วฟ้องคดีไปลูกหนี้ก็มีสิทธิปฏิเสธการชำระหนี้ได้

 ถ้าเช่นนั้น  การดูว่าคดีขาดอายุความแล้วหรือไม่ดูอย่างไร คำตอบคือ  ให้ดูว่าอายุความเริ่มนับแต่เมื่อใดก็ให้นับแต่เมื่อนั้นเป็นต้นไปจนครบ  2  ปีก็เป็นอันขาดอายุความ  แล้วอายุความเริ่มนับแต่เมื่อใด  กฎหมายกำหนดให้อายุความเริ่มนับแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป  ตามมาตรา  193/12  แล้วกรณีตามปัญหาจะดูอย่างไรว่าเมื่อใดที่ถือว่าอาจบังคับตามสิทธิเรียกร้องได้แล้วจึงจะเริ่มนับอายุความ  กรณีตามปัญหาให้ดูว่าตลอดระยะเวลา  20  ปีที่ผ่านมานายจ้างไม่จัดให้หยุดพักผ่อนประจำปีให้ลูกจ้างเป็นเพราะนายจ้างเป็นฝ่ายผิดสัญญาหรือไม่  หากใช่  ย่อมหมายความว่าลูกจ้างอาจใช้สิทธิเรียกร้องบังคับให้นายจ้างปฎิบัติตามสัญญาได้นับแต่วันที่นายจ้างผิดสัญญาเป็นต้นไปอายุความก็จะเริ่มนับแต่บัดนั้นเป็นต้นไป  แต่ความจริงมิได้เป็นเช่นนั้นตลอดเวลา  20  ปีที่ผ่านมานายจ้างมิได้จัดให้ลูกจ้างหยุดพักผ่อนประจำปีก็จริง  แต่เป็นเพราะลูกจ้างใช้สิทธิสะสมวันหยุดตามระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงานต่างหาก  การใช้สิทธิสะสมวันหยุดจึงเป็นไปโดยความสมัครใจของนายจ้างและลูกจ้างตามข้อตกลงในสัญญาไม่มีฝ่ายใดผิดสัญญา  การบังคับตามสิทธิจึงยังไม่เกิดขึ้น  อายุความจึงยังไม่เริ่มนับ  แล้วอายุความจะเริ่มนับเมื่อใด  คำตอบคือ  เริ่มนับเมื่อบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน  การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานถือได้ว่าข้อตกลงเรื่องการสะสมวันหยุดพักผ่อนประจำปีเป็นอันยุติ   ลูกจ้างชอบที่จะบังคับตามสิทธิของตนได้นับแต่บัดนั้นเป็นต้นไป  อายุความจึงเริ่มนับแต่วันที่อาจบังคับได้ตามสิทธิก็คือ  นับแต่วันเลิกจ้างเป็นต้นไปนับไปเรื่อยๆครบ  2  ปีเมื่อใดฟ้องโจทก์ก็ขาดอายุความเมื่อนั้น  แต่เรื่องนี้ลูกจ้างฟ้องคดีหลังเลิกจ้างเพียง  2  เดือนยังไม่เกิน  2  ปี  คดีจึงไม่ขาดอายุความ  ข้อต่อสู้ของนายจ้างจึงฟังไม่ขึ้น  (แพ้เขาเราไม่เศร้าไม่โศก  เพราะว่าโชคของเราไม่ดี)
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.