ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


บุษบาผู้น่าสงสาร

เฉลย นิยายดราม่า เรื่อง "บุษบาผู้น่าสงสาร" ลองดูกันซิว่าตรงกับที่คิดกันไว้หรือไม่ ?

บุษบาผู้น่าสงสาร

 

            บุษบาเป็นสาวสวยเด่นกว่าสาวใดในถิ่นเธอทำงานอยู่ที่โรงงานสิ่งทอแห่งหนึ่งในจังหวัดอยุธยา  บุษบาได้รับการคัดเลือกจากตำบลของเธอให้เป็นตัวแทนเข้าประกวดนางนพมาศในเทศกาลแห่งสายน้ำคืนเพ็ญเดือนสิบสองที่อำเภอได้จัดขึ้นประจำปีนี้  แต่ด้วยเหตุที่คืนที่บุษบาต้องเข้าประชันโฉมร่วมกับสาวงามในตำบลอื่นนั้นมิใช่วันหยุดตามประเพณีของบริษัทและเป็นวันทำงานปกติที่เธอต้องเข้าทำงานในกะบ่าย  บุษบาเป็นเด็กสาวที่ขยันเธอไม่อยากขาดงานแต่ก็ไม่อาจขัดใจผู้ใหญ่ที่เคารพที่ต้องการให้เธอเข้าประกวดได้เช่นกัน  บุษบาจึงยื่นใบลากิจล่วงหน้าต่อสุเมธผู้จัดการฝ่ายบุคคลตามระเบียบ  สุเมธเป็นชายหนุ่มที่ไม่ปฏิเสธความงามของบุษบาและลึกๆของหัวใจสุเมธก็อยากเห็นบุษบามีตำแหน่งเป็นนางนพมาศเหมือนกับความเห็นของหนุ่มน้อยใหญ่ทั้งหลายที่ได้พบเห็นเธอ  แต่สุเมธก็จำใจต้องปฏิเสธใบลากิจของบุษบาด้วยข้ออ้างว่างานกำลังเร่งแม้ในใจจะรู้ว่างานมิได้เร่งตามอ้างก็ตาม   บุษบาลังเลใจที่จะเข้าประกวดแต่ในที่สุดเธอก็ตัดสินใจเข้าประกวดพร้อมกับนำความกังวลที่ต้องขาดงานขึ้นเวทีด้วย  แต่ความกังวลใจก็ไม่อาจบดบังความงามดุจเพ็ญของเธอได้  คณะกรรมการเทใจให้บุษบาเธอได้รับเลือกให้เป็นนางนพมาศท่ามกลางความยินดีปรีดาของผู้คนในตำบลและเพื่อนร่วมงานที่มาให้กำลังใจเธอ  วันรุ่งขึ้นนางนพมาศประจำปี  2548  ไปทำงานตามปกติ  สุเมธแอบยินดีกับเธออยู่ในใจแต่ก็จำใจต้องเรียกบุษบามารับทราบหนังสือเตือนด้วยเหตุละทิ้งหน้าที่โดยไม่มีเหตุอันสมควร  หากกระทำความผิดซ้ำอีกบุษบาจะถูกเลิกจ้าง  เธอเสียใจแต่ก็ลงชื่อรับทราบคำเตือน  บุษบาเดินกลับไปที่แผนกเธอตั้งใจทำงานมากกว่าปกติอย่างน้อยอาจชดเชยความรู้สึกของตัวเองที่ตัดสินใจเข้าประกวดจนเป็นเหตุให้เธอต้องได้รับหนังสือเตือนครั้งนี้    ประกาศเชิดชูความงามที่อำเภอออกให้เธอกับหนังสือเตือนที่ผู้จัดการฝ่ายบุคคลออกให้เธอมันชั่งขัดแย้งกันในความรู้สึกของเธอยิ่งนัก   โอละหนอ   บุษบาผู้น่าสงสาร

            ท่านผู้อ่านทั้งหลายครับ  เรื่องนี้แม้จะเป็นนิยายแต่ก็เป็นนิยายชีวิตที่อาจตรงกับความจริงของใครบางคนได้  ท่านลองทำตัวเป็นลูกขุนตัดสินเรื่องนี้ดูสักหน่อยว่า  บุษบาผู้น่าสงสารของเราผิดหรือไม่ผิด  ผมเองก็จะทำตัวเป็นลูกขุนตัดสินบุษบาเหมือนกัน  เราจะมาเฉลยเรื่องนี้กันหลังเทศกาลวันลอยกระทง  ขอให้ทุกท่านมีความสุขกับการลอยกระทงปีนี้ครับ

 

เฉลย  บุษบาผู้น่าสงสาร

 

นิยายเรื่องนี้มีประเด็นที่ต้องพิจารณา  คือ  การไม่มาทำงานของบุษบาถือเป็นการละทิ้งหน้าที่หรือไม่  ถ้าเป็นถือเป็นกรณีมีเหตุอันสมควรหรือไม่  เห็นว่า  บุษบาได้ยื่นใบลากิจตามระเบียบแต่ไม่ได้รับการอนุมัติ  การที่บุษบาไม่มาทำงานจึงถือได้ว่าเป็นการละทิ้งหน้าที่  ส่วนการที่บุษบาเข้าร่วมในการประกวดนางนพมาศในงานลอยกระทงประจำปีซึ่งถือเป็นงานประเพณีท้องถิ่นก็มิอาจถือได้ว่าเป็นกรณีมีเหตุอันสมควร บุษบาได้รับการลงโทษทางวินัยด้วยการตักเตือนเป็นหนังสือจึงชอบแล้วCopyright © 2010 All Rights Reserved.