ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article

ตอนที่ 1

ข้อเรียกร้องที่มิได้เกิดจากกฎหมายแรงงานสัมพันธ์

 

            (มีเรื่องเศร้าจะเล่าให้ฟัง) บริษัทแห่งหนึ่งประกาศจ่ายโบนัสให้พนักงานจำนวนต่ำกว่าทุกปีที่ผ่านมา (กำไรลดลง) เป็นเหตุให้พนักงานไม่พอใจพากันหยุดงานประท้วง (ความคาดหวังไม่ได้ลดลง) ในขณะเดียวกันก็ได้แต่งตั้งตัวแทนเข้าเจรจากับนายจ้าง ทั้งสองฝ่ายได้แต่งตั้งที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์เข้าร่วมเจรจาด้วย ในขณะที่ตัวแทนพนักงานกำลังเจรจาอยู่กับนายจ้างนั้น พนักงานที่ชุมนุมอยู่เริ่มทำลายทรัพย์สินของนายจ้าง (เริ่มเมาแล้ว) แต่การเจรจายังคงดำเนินต่อไปจนได้ข้อยุติว่า บริษัทตกลงจ่ายโบนัสเพิ่มให้พนักงานตามที่ตกลงกัน โดยตัวแทนพนักงานและนายจ้างได้ชี้แจงให้พนักงานที่ร่วมชุมนุมทราบและแจ้งว่า จะทำข้อตกลงกันเป็นการต่อไป (เรื่องน่าจะจบแล้วนะ) แต่ผลของการเจรจาไม่ทำให้สถานการณ์ดีขึ้น (เรื่องไม่ยอมจบ) พนักงานยังคงทำลายทรัพย์สินของนายจ้างเพิ่มขึ้นอย่างรุนแรงจนถึงขั้นวิกฤติเป็นเหตุให้ทรัพย์สินนายจ้างเสียหายจำนวนมาก (นี่แหละเรื่องเศร้า) นายจ้างต้องประกาศปิดงานเป็นการชั่วคราว และประกาศยกเลิกผลการเจรจาที่เคยตกลงกับผู้แทนพนักงานโดยอ้างเหตุว่า ตัวแทนพนักงานไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมายและไม่มีเจตนาบริสุทธิ์ที่จะยุติปัญหาทั้งที่บริษัทได้ยอมแล้วแต่กลับเกิดเหตุการณ์ร้ายแรงทำให้บริษัทได้รับความเสียหายอย่างร้ายแรง (น่าเห็นใจนายจ้างนะ)

            เรื่องนี้มีประเด็นที่น่าสนใจ (ต้องเขียน ต้องเขียน) เกี่ยวกับข้ออ้างของบริษัทในการยกเลิกผลการเจรจาการจ่ายโบนัสเพิ่มที่ได้ตกลงไว้กับตัวแทนพนักงานนั้น ในเชิงกฎหมายแล้วเป็นคำตอบที่รับฟังได้เพียงใด ? (ตรงนี้แหละที่เป็นบทบาทของที่ปรึกษากฎหมาย)

            ข้ออ้างที่ว่า ตัวแทนพนักงานไม่ได้ยื่นข้อเรียกร้องตามกฎหมายนั้น (กฎหมายอะไร) ก็กฎหมายแรงงานสัมพันธ์ไง แล้วจริงไหม (ก็จริงอยู่) แล้วข้อเรียกร้องให้บริษัทจ่ายโบนัสเพิ่มนั้นถ้ามิใช่ข้อเรียกร้องที่ยื่นตามกฎหมาย (แรงงานสัมพันธ์) แล้ว ข้อเรียกร้องดังกล่าวมีกฎหมายใดรองรับหรือไม่ (อยากรู้) คำตอบก็คือ มี  ข้อเรียกร้องดังกล่าวเป็นคำเสนอตามความในกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ว่าด้วยนิติกรรมสัญญาทั่วไปนั้นเอง แล้วต่างกันกับข้อเรียกร้องที่ยื่นตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์อย่างไร (อยากรู้อีก) ข้อต่างก็คือ คำเสนอตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ก็ไอ้ข้อเรียกร้องขอเพิ่มโบนัสนั้นแหละ) การเจรจาหาข้อยุติต้องเป็นไปโดยความสมัครใจของทั้งสองฝ่าย (บังคับไม่ได้) แต่ข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ กฎหมายบังคับให้ต้องเจรจาหาข้อยุติต่อกันไม่สมัครใจก็ต้องเจรจา (บังคับได้) และข้อยุติที่ได้จากการเจรจาข้อเรียกร้องตามกฎหมายแพ่งและพาณิชย์นั้น หากฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งผิดสัญญาอีกฝ่ายหนึ่งย่อมมีสิทธิฟ้องให้ปฏิบัติตามสัญญาหรือบอกเลิกสัญญาเรียกค่าเสียหายได้ ไม่มีโทษอาญาบังคับไว้ (เสียเงินอย่างเดียว)แต่ข้อยุติที่ได้จากการเจรจาข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์นั้น หากผิดสัญญามีโทษอาญากำกับอยู่ (นอกจากจะเสียเงินแล้ว จะติดคุกด้วย) เห็นความแตกต่างกันแล้วใช่ไหม (ใช่) ถ้าเช่นนั้นเข้าใจแล้วใช่ไหม ว่าข้ออ้างของบริษัทที่ยกเลิกข้อตกลงด้วยเหตุนี้ไม่ถูกต้องตามหลักกฎหมาย (ยังไม่เข้าใจ) เอ้า....งั้นอธิบายต่อ.... แม้ข้อเรียกร้องของตัวแทนพนักงานที่ให้บริษัทจ่ายโบนัสเพิ่มนั้นจะมิใช่ข้อเรียกร้องตามกฎหมายแรงงานสัมพันธ์ก็ตาม ก็มีผลเพียงแต่ไม่สามารถบังคับให้นายจ้างต้องเจรจาด้วยได้เท่านั้น แต่ก็ไม่มีกฎหมายใดห้ามมิให้นายจ้างกับลูกจ้างเจรจาหาข้อยุติต่อกัน ดังนั้น การที่ทั้งสองฝ่ายเจรจาหาข้อยุติในเรื่องนี้ จึงเป็นสิ่งที่ทำได้หากสมัครใจต่อกัน ความสมัครใจย่อมส่งผลให้การเจรจาเป็นไปโดยชอบด้วยกฎหมาย (กฎหมายอะไรวะ) ก็กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ไง เมื่อการเจรจาชอบด้วยกฎหมายข้อยุติที่ได้จากการเจรจาย่อมชอบด้วยกฎหมายเช่นกัน (เอ้า...แล้วจะยกเลิกข้อตกลงได้อย่างไร อย่าบอกนะว่ายกเลิกไม่ได้) ไม่ต้องห่วงน่า หากจะยกเลิกข้อตกลงก็ลองหาคำตอบในเชิงกฎหมายดูสักหน่อยสิ...ว่ามีทางใดหรือไม่ (ไม่ต้องห่วง มีทางแน่) การแปลความกฎหมายแพ่งและพาณิชย์เพื่อหาทางออกให้กับข้อตกลงเรื่องนี้ง่ายกว่าการแปลความรัฐธรรมนูญเพื่อหาทางออกให้กับรัฐบาลตั้งเยอะนะครับ (เนื้อที่หมด เอาไว้จะเขียนให้อ่านใหม่ )

                                                                       

 

4 เมษายน 2549             
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.