ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article

ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย

 

            เมื่อนายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วจ่ายค่าชดเชยให้กับลูกจ้างในวันที่เลิกจ้าง ลูกจ้างมักปฏิเสธที่จะรับค่าชดเชย อาจจะเป็นเพราะไม่ยอมรับข้อกล่าวหาในหนังสือเลิกจ้าง หรือเพราะโกรธจัดก็แล้วแต่ ลูกจ้างบางรายถึงกับบอกนายจ้างว่า ไว้เจอกันในศาล พอนายจ้างได้ยินเข้าก็ชักร้อนจึงตอบกลับไปว่า เจอก็เจอซิวะ แต่ตอนนี้เงินค่าชดเชยอยู่ตรงหน้าแล้วเอาไปก่อน ลูกจ้างตอบว่า ไม่เอา นายจ้างเลยเก็บใส่กระเป๋ากลับบ้านไป แทนที่จะเอาเงินค่าชดเชยไปมอบไว้กับอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนดไว้ พออารมณ์เย็นลงก็เริ่มกังวลว่า ตัวเองต้องรับผิดในดอกเบี้ยและเงินเพิ่มของค่าชดเชยที่เอากลับบ้าน หรือเปล่า ?

            ปัญหานี้น่าคิด ความเห็นของนักกฎหมายส่วนใหญ่ (เหลือส่วนน้อยนิดเดียว) เห็นว่า กรณีเช่นนี้ นายจ้างต้องรับผิดในดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่ม จนกว่าจะนำเงินค่าชดเชยไปมอบไว้กับอธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างตามที่กฎหมายกำหนด ถามว่า ทำไมถึงเห็นเช่นนั้น คำตอบก็ง่ายนิดเดียว ก็กฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นนี่ เมื่ออ่านกฎหมายแล้วก็เขียนอย่างนั้นจริงๆเลยเคลิบเคลิ้มน่าเชื่อว่าจะเป็นเช่นนั้น แต่ผู้เขียนเป็นนักกฎหมายส่วนน้อยที่เห็นต่างไป โดยผู้เขียนเห็นว่า มาตรา 9 พระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ. 2541 ที่กำหนดไว้ในวรรคแรกว่า กรณีนายจ้างไม่จ่ายค่าชดเชยให้นายจ้างเสียดอกเบี้ยให้แก่ลูกจ้างในระหว่างเวลาผิดนัดร้อยละ 15 ต่อปีนั้น หมายถึง เฉพาะนายจ้างที่เป็นฝ่ายปฏิเสธที่จะจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง มิใช่นายจ้างที่พยายามจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง ข้อเท็จจริงตามปัญหา ลูกจ้างต่างหากที่เป็นฝ่ายปฏิเสธไม่ยอมรับค่าชดเชย เมื่อเป็นเช่นนี้ยังจะให้นายจ้างรับผิดในดอกเบี้ยอีกหรือ ? (ไม่แฟร์นะ) ในเมื่อกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ก็บอกไว้ว่า ถ้าลูกหนี้ขอปฏิบัติการชำระหนี้ และเจ้าหนี้ไม่รับชำระหนี้นั้นโดยปราศจากมูลเหตุอันจะอ้างกฎหมายได้ไซร์ ท่านว่าเจ้าหนี้ตกเป็นผู้ผิดนัด เห็นไหม ใครกันแน่ที่ผิดนัด (ลูกจ้างถือเป็นเจ้าหนี้มีสิทธิเรียกให้นายจ้างในฐานะลูกหนี้ชำระค่าชดเชย ส่วนค่าชดเชยถือเป็นหนี้) นอกจากนี้กฎหมายยังเขียนต่อไปอีกว่า หนี้เงินอันต้องเสียดอกเบี้ยนั้น ท่านว่าจะคิดดอกเบี้ยระหว่างเจ้าหนี้ผิดนัดหาได้ไม่ เห็นไหม ลูกจ้างเป็นฝ่ายไม่รับค่าชดเชยเอง นายจ้างจึงไม่ต้องเสียดอกเบี้ย แล้วความในวรรคสามหมายความว่าอย่างไร ? ความในวรรคสามที่กำหนดว่า ในกรณีที่นายจ้างพร้อมที่จะจ่ายเงินค่าชดเชยและได้นำเงินไปมอบไว้แก่อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้แก่ลูกจ้างนายจ้างไม่ต้องเสียดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มนับแต่วันที่นายจ้างนำเงินนั้นไปมอบไว้นั้น หมายถึง เฉพาะนายจ้างที่ปฏิเสธไม่ชำระค่าชดเชยเสียแต่เมื่อเลิกจ้าง นายจ้างประเภทนี้หากประสงค์จะพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่มและบัดนี้พร้อมแล้วที่จะเป็น

ฮีโร่ของลูกจ้าง กฎหมายก็ยังเปิดช่องให้กลับตัวเป็นคนดีสามารถปฏิบัติการชำระหนี้ได้ จึงกำหนดไว้ในวรรคสาม ด้วยการให้นายจ้างชำระหนี้ไว้แก่อธิบดีหรือผู้มอบหมายแทนเพื่อให้หลุดพ้นจากความรับผิดในดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่ม ความในวรรคสามจึงเชื่อมโยงกับความในวรรคแรกอย่างเป็นเหตุเป็นผล ความในวรรคสามจึงมิได้มีจุดประสงค์ใช้กับนายจ้างที่เป็นฝ่ายถูกลูกจ้างปฏิเสธค่าชดเชย (แต่ถ้านายจ้างที่ถูกลูกจ้างปฏิเสธค่าชดเชยจะขอใช้สิทธิตามความในวรรคสามนี้ก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใด) ถามต่อ ถ้าเป็นเช่นนี้ นายจ้างที่ถูกลูกจ้างปฏิเสธค่าชดเชยก็สบายนะซิ เงินต้นก็ไม่ต้องเสีย ดอกเบี้ยก็ไม่ต้องจ่ายอย่างนั้นหรือ ? ก็ไม่สบายนักหรอก ดอกเบี้ยไม่ต้องจ่ายนะใช่ แต่เงินต้นยังต้องรับผิดอยู่ แล้วดอกเบี้ยจะไม่ต้องรับผิดไปนานเพียงใด ? ก็นานเท่าที่ลูกจ้างจะเปลี่ยนใจอยากรับเงินค่าชดเชยแล้วบอกกล่าวทวงถามให้นายจ้างชำระนั้นแหละ เมื่อนั้นดอกเบี้ยเริ่มเดินทันที หากนายจ้างยังนิ่งเฉยเสียก็จะลงล๊อคตามความในวรรคแรกทันที คือ ต้องรับผิดในดอกเบี้ยหรือเงินเพิ่ม หากต้องการพ้นความรับผิดก็ต้องปฏิบัติตามความในวรรคสาม คือ นำเงินไปมอบให้อธิบดีหรือผู้ซึ่งอธิบดีมอบหมายเพื่อจ่ายให้ลูกจ้าง เมื่อนั้นจึงจะพ้นความรับผิด

            ความเห็นนี้ แม้จะเป็นความเห็นของเสียงส่วนน้อย แต่หากเรื่องของท่านตรงกับข้อเท็จจริงในบทความนี้ เมื่อจำเป็นต้องต่อสู้คดี หากท่านจะลองนำข้อต่อสู้นี้ไปใช้ ความสำเร็จอาจเป็นของท่านก็ได้ (ใครจะไปรู้)   

 

                                  ................................................31 ก.ค 49
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.