ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ขนมดังโกะ

 

ถึง แมนสรวง

 

นานแล้วไม่ได้คุยกัน ฉันอยากบอกให้เธอรู้ว่า พรุ่งนี้ ฉันจะไปญี่ปุ่นฉันคงมีความสุขขณะอยู่ที่ญี่ปุ่น แม้การไปครั้งนี้จะเป็นการไปเพื่อฝึกงานและต้องกลับมาทำงานใช้หนี้เขาก็ตาม สองเดือนที่นั่น ฉันคงมีเวลาได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวญี่ปุ่นบ้างไม่มากก็น้อย คงมีโอกาสได้เห็นดอกซากุระเห็นเขาว่ากำลังบานในช่วงนี้พอดี ที่สำคัญเหนือสิ่งอื่นใด ฉันอยากกินขนมดังโกะที่แสนอร่อย คิดแล้วมีความสุขนะ

 

ไว้ค่อยคุยกันใหม่

                                                           

                                                            คิดถึง

                                                            เอมอร              

           

 

แมนสรวงได้รับจดหมายเอมอรในวันนี้ หลังจากที่เขาเสร็จจากการทำสัญญายอมในศาลช่วงบ่าย แมนสรวงยอมชำระเงินค่าเสียหายให้นายญี่ปุ่นเพื่อหลีกเลี่ยงการต่อสู้คดีในข้อหา ผิดสัญญาฝึกงาน ที่แมนสรวงเคยถูกส่งไปฝึกงานที่ญี่ปุ่นเมื่อ 2 ปีก่อน ใช่ แมนสรวงก็ฝึกงาน 2 เดือนเหมือนกับเอมอร ก่อนไป แมนสรวงก็เคยมีความสุขกับความฝันที่จะได้ใช้ชีวิตแม้เพียงช่วงสั้นๆในญี่ปุ่นเหมือนความฝันของเอมอรในขณะนี้ แต่ความจริงกับความฝันอาจแตกต่างกัน สองเดือนที่ญี่ปุ่นแมนสรวงอยู่กับเครื่องจักรในโรงงานเป็นส่วนใหญ่ กลางวันก็กินราเมงที่โรงอาหาร เลิกงานก็อยู่กับห้องพัก มีโอกาสก็เพียงเดินเล่นใกล้ๆโรงงานที่ตั้งอยู่ในชุมชนเล็กๆชานเมือง แมนสรวงได้เรียนรู้วิถีชีวิตชาวญี่ปุ่นผ่านการมองจากหน้าต่างห้องพัก ดอกซากุระก็ได้เห็นจากภาพวาดในห้องประชุมโรงงานในวันแรกที่เดินทางถึงญี่ปุ่น  สองปีที่แมนสรวงกลับมาทำงานชดใช้ให้นายญี่ปุ่น แต่ไม่มากพอที่จะทำให้นายพอใจ ยังเหลือสัญญาอีกสองปี แต่แมนสรวงไม่อาจอยู่ต่อได้ นี่คือสาเหตุที่ทำให้แมนสรวงต้องนั่งสับสนอยู่เพียงลำพังในคืนนี้ แมนสรวงเดินออกจากศาลอย่างผู้ปราชัย เงินที่เขาต้องจ่ายให้นายญี่ปุ่นจำนวนมากโขอยู่สำหรับเด็กหนุ่มที่เพิ่งจบปริญญาตรีอย่างเขา แม้ในใจจะยอมรับว่าตนเองเป็นฝ่ายผิดก็ตาม แต่แมนสรวงอดคิดไม่ได้ว่า สัญญาฝึกงานที่ตนทำกับนายญี่ปุ่นกำหนดให้ต้องชดใช้ค่าเสียหายหนึ่งล้านบาทหากกลับมาทำงานไม่ครบสี่ปีนั้นเป็นธรรมกับเขาแล้วหรือ ? และสัญญาฝึกงานที่นายญี่ปุ่นส่งให้กรมจัดหางานตามที่กฎหมายกำหนดไม่มีข้อความเหล่านี้ การที่นายญี่ปุ่นปิดบังข้อความเหล่านี้มิให้ราชการรับทราบ ทำได้หรือ ? ข้อสัญญาอย่างนี้ถือเป็นการเรียกค่าตอบแทนการฝึกงานตามที่กฎหมายห้ามไว้ หรือไม่ ? ยิ่งคิดยิ่งสับสน เอาเถอะ สายน้ำไม่ไหลกลับ คิดไปคงไม่เกิดประโยชน์อะไร บทเรียนวันนี้ราคาแพงพอที่จะทำให้เราแข็งแกร่งในวันข้างหน้า แมนสรวงพยายามบอกกับตัวเองอย่างนั้น แต่ก็ไม่อาจข่มตาให้หลับได้ ในขณะเดียวกันใจก็อดเป็นห่วงเอมอรไม่ได้  พรุ่งนี้แล้วซินะ เอมอรจะไปญี่ปุ่น แมนสรวงได้แต่ภาวนาขอให้เอมอรได้กินขนมดังโกะที่แสนอร่อยให้สมใจเธอ ขอให้โชคดี เอมอร แมนสรวงมองออกไปนอกหน้าต่างห้องพัก คืนนี้ มันช่างเงียบกระไรอย่างนี้  

 

 ดึกแล้ว หลับเถอะแมนสรวง พรุ่งนี้ยังรออยู่

 

 

                           ............................................9 ส.ค 49Copyright © 2010 All Rights Reserved.