ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article

            บอกเลิกสัญญาจ้างแล้ว แต่เรื่องนี้ไม่ได้ขอยกเลิกเหมือนเรื่องที่แล้ว แต่ขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นจากเดิมที่นายจ้างเคยบอกไว้ว่าให้การเลิกจ้างมีผลในสิ้นเดือนหน้านั้น บัดนี้ ไม่เอาแล้วมันช้าไป (ลืมไป ถ้าสิ้นเดือนหน้าอายุงานลูกจ้างครบปีพอดี ต้องจ่ายค่าชดเชยสามเดือน)  ดังนั้น ขอให้การเลิกจ้างมีผลสิ้นเดือนนี้เสียเลยจะดีกว่า (ค่าชดเชยเดือนเดียว) อย่างนี้ทำได้หรือไม่ ?

น่าคิดนะ (ค่อยๆคิด อย่ารีบตอบนะ) ไหนทบทวนกันหน่อยซิ บทความที่แล้วบอกว่า การเลิกสัญญาจ้างเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีผลทันทีเมื่อลูกจ้างรับรู้การแสดงเจตนา จึงยกเลิกไม่ได้ ยังจำได้ไหม (จำได้จ๊ะ) แล้วบทความนี้บอกเลิกสัญญาจ้างเหมือนกัน แต่ขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นมันจะต่างกับการขอยกเลิกนิติกรรมตรงไหม ไม่ว่าจะยกเลิกทั้งหมดหรือยกเลิกบางส่วน มันก็ยกเลิกเหมือนกันนั้นแหละ (ไหนบอกหน่อยซิ มันต่างกันอย่างไร) ใจเย็นๆครับ กำลังจะบอกเดี๋ยวนี้แหละ แท้จริงแล้วต่างกัน  การขอเลื่อนเวลาเลิกจ้างให้เร็วขึ้นมิใช่การยกเลิกนิติกรรม เนื่องจากนายจ้างยังประสงค์จะเลิกจ้างอยู่ เพียงแต่ต้องการเร่งเวลาให้เร็วขึ้นเท่านั้น (ใกล้สิ้นปีแล้วยอดขายไม่เข้าเป้าเลยใจร้อน) กำหนดวันที่เลิกจ้างที่นายจ้างเคยบอกไปนั้น ในทางกฎหมายเขาเรียกว่า เงื่อนเวลา ซึ่งเงื่อนเวลานี้ ระหว่างที่ยังไม่ถึงวันที่ที่กำหนดสัญญาจ้างย่อมไม่ยุติ ระหว่างนี้นายจ้างจึงต้องจ่ายค่าจ้าง และลูกจ้างต้องทนทำงานให้นายจ้างต่อไปจนกว่าจะจึงสิ้นเดือนหน้าทุกอย่างจึงจะเลิกแล้วต่อกัน (นี่แหละอิทธิฤทธิ์ของเงื่อนเวลาเขาหละ)

กฎหมายยังกำหนดต่อไปอีกว่า เงื่อนเวลาถ้ากำหนดไว้เป็นประโยชน์ต่อฝ่ายใด ฝ่ายนั้นสละประโยชน์จากเงื่อนเวลาได้ ในกรณีนี้ นายจ้างเป็นผู้ได้รับประโยชน์จากเงื่อนเวลา กล่าวคือ นายจ้างมีสิทธิให้ลูกจ้างทำงานต่อไปถึงสิ้นเดือนหน้าได้ สิทธิที่ว่านี้จึงเป็นประโยชน์ที่ได้รับจากเงื่อนเวลา หากนายจ้างไม่ต้องการประโยชน์จากเงื่อนเวลานี้ นายจ้างอาจสละเสียตามที่กฎหมายกำหนดได้ โดยการเลื่อนวันเลิกจ้างให้เร็วขึ้นได้เท่าที่ตนต้องการ แต่กฎหมายยังกำหนดต่อไปอีกว่า การสละประโยชน์แห่งเงื่อนเวลานั้นจะกระทำให้กระทบกระเทือนสิทธิของคู่กรณีอีกฝ่ายหนึ่งที่ได้รับประโยชน์จากเงื่อนเวลาไม่ได้ นั้นก็หมายความว่า การเลื่อนเวลาเลิกจ้างให้เร็วขึ้นต้องไม่กระทบต่อสิทธิการได้รับค่าจ้างของลูกจ้างจนถึงวันสิ้นเดือนหน้า ดังนั้น หากนายจ้างประสงค์จะเลื่อนวันเลิกจ้างให้เร็วขึ้น นายจ้างต้องจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้างจนถึงวันที่เคยกำหนดในการบอกเลิกจ้างก็คือวันสิ้นเดือนหน้านั้นเอง

ในกฎหมายคุ้มครองแรงงานก็ได้เขียนให้สิทธินายจ้างไว้ในทำนองนี้โดยใช้หลักการสละประโยชน์จากเงื่อนเวลาเช่นกัน คือ เมื่อนายจ้างบอกเลิกจ้างล่วงหน้าแล้ว หากไม่ประสงค์จะให้ลูกจ้างอยู่ทำงานต่อไป หากยอมจ่ายค่าจ้างจนถึงวันที่การเลิกจ้างมีผลแล้วปล่อยให้ลูกจ้างออกจากงานไปทันทีย่อมกระทำได้โดยชอบ ดังนั้น คำตอบของเรื่องนี้ ก็คือ นายจ้างสามารถเลื่อนเวลาเลิกจ้างให้เร็วขึ้นได้ หากยอมจ่ายค่าจ้างส่วนที่เหลือให้ลูกจ้าง (อย่าทำหน้างงๆซิ เดี๋ยวคนเขียนก็งงตามไปด้วยหรอก)  

 

                                                     สมบัติ ลีกัล  13 พ.ย 49
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.