ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article

 

            ลูกจ้างทำผิดนิดหน่อย แต่พอถูกนายจ้างตำหนิกลับทำหน้าสำนักผิดเสียมากมายใหญ่โต นายจ้างได้ทีจึงบอกเลิกจ้างเสียเลย (รอมานานแล้ว) แต่พอเห็นแววตาลูกจ้างท่าทางเอาจริงเหมือนจะทุบหม้อข้าวแล้วเข้าตีเมืองจันทบุรี เลยเปลี่ยนใจขอยกเลิกให้ลูกจ้างทำงานต่อไป (กลัวถูกฟ้อง) อย่างนี้เนี่ย นายจ้างยกเลิกได้หรือไม่ ? (ต้องการตัวช่วยไหมครับ) ไม่ต้อง ใครๆก็รู้ (ขอตอบครับ) ยกเลิกไม่ได้เป็นคำตอบสุดท้ายครับ( ถูกต้องแล้วครับ) รู้ทั้งรู้ว่าท่านตอบถูก แต่ก็อยากถาม เพื่อหาเรื่องเขียนถึงเหตุผลในเชิงกฎหมายที่ไม่อาจยกเลิกได้ว่าเป็นไปเพราะเหตุใด เรื่องนี้เกี่ยวกับกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย นิติกรรม เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

 การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงาน กฎหมายเขาเรียกว่า นิติกรรมที่กระทำได้เพียงฝ่ายเดียว (ฝ่ายไหนละ) ก็ฝ่ายนายจ้างนะแหละ และที่ว่าทำได้เพียงฝ่ายเดียวก็หมายความว่า เมื่อแสดงเจตนาออกมาว่าต้องการเลิกจ้างก็เป็นอันใช้ได้แล้ว ไม่ต้องรอลูกจ้างตอบ OK เสียก่อน ที่ว่าแสดงเจตนาออกมาว่าต้องการเลิกจ้างก็เป็นอันใช้ได้นั้น จำเป็นไหมที่ลูกจ้างต้องรับรู้เจตนานั้น ?      (แหม...ถามเหมือนเตี๊ยมกันเลยนะ) เป็นคำถามที่ดีครับ (ชมไปอย่างงั้นแหละ) คำตอบเป็นอย่างนี้ครับ นิติกรรมฝ่ายเดียวมีทั้งประเภทที่ต้องมีและไม่ต้องมีฝ่ายที่รับการแสดงเจตนา ประเภทที่ไม่ต้องมีฝ่ายรับการแสดงเจตนาเมื่อแสดงเจตนาแล้วก็มีผลทันทีเลย (เปิดปุ๊บติดปั๊บ) ก็มีหลายเรื่องเหมือนกัน (เรื่องอะไรบ้างครับ) อย่าไปรู้เลยมันไม่เกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (เอ้าไม่รู้ก็ไม่รู้) ในเรื่องการบอกเลิกสัญญาจ้างนั้น อันนี้แหละเกี่ยวกับกฎหมายแรงงาน (ควรรู้ใช่ไหมละ) ใช่แล้วครับ อันนี้แหละควรรู้ แม้การบอกเลิกจ้างจะเป็นนิติกรรมที่นายจ้างกระทำได้แต่เพียงฝ่ายเดียวก็ตาม แต่การบอกเลิกสัญญาจ้างแรงงานก็เป็นนิติกรรมประเภทที่ต้องมีฝ่ายรับการแสดงเจตนา การแสดงเจตนาจึงจะมีผล ดังนั้น ลูกจ้างซึ่งเป็นฝ่ายรับการแสดงเจตนาจึงต้องรับรู้เสียก่อน เมื่อลูกจ้างรับรู้แล้วและเข้าใจความหมายว่า พรุ่งนี้ตกงานแน่แล้วก็เป็นอันว่า กระบวนการบอกเลิกจ้างเป็นอันเสร็จสิ้นกระบวนความ เมื่อเสร็จแล้วจึงยกเลิกไม่ได้นั้นเอง

นอกจากนี้ การบอกเลิกจ้างยังเป็นการใช้สิทธิบอกเลิกสัญญาโดยอาศัยข้อสัญญาหรือข้อกฎหมาย เมื่อแสดงเจตนาแก่อีกฝ่ายหนึ่งแล้วไม่อาจยกเลิกได้ เพราะกฎหมายบอกว่า การแสดงเจตนาเช่นว่านี้ถอนไม่ได้ ถ้าเข้าใจอย่างนี้ก็ (ถูกต้องแล้วครับ) กฎหมายเขาเขียนไว้อย่างนั้นจริงๆ

ที่เขียนมาเสียยืดยาว ความจริงตั้งใจจะเขียน เรื่อง นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาได้หรือไม่ ? ซึ่งเนื้อหามีความเกี่ยวเนื่องกับเรื่องนี้ เลยเขียนเรื่องนี้ให้อ่านปูพื้นเสียก่อน เดี๋ยวค่อยอ่านเรื่องต่อไปเวลาอ่านจะได้เข้าใจง่ายขึ้น แล้วอย่าลืมอ่านเรื่องต่อไปนะครับ

                                                                 

สมบัติ ลีกัล  13 พ.ย 49
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.