ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article

           

คำถามมีอยู่ว่า เมื่อคุณเกษียณอายุ คุณมีสิทธิได้รับเงินทดแทนในกรณีว่างงาน อัตราเท่าใด ?

            ข้อ 1. ร้อยละ 50 ของค่าจ้างรายวันสำหรับการว่างงานเพราะเหตุถูกเลิกจ้าง

            ข้อ 2. ร้อยละ 30 ของค่าจ้างรายวันสำหรับการว่างงานเพราะเหตุสิ้นสุดสัญญาจ้างที่มีกำหนดระยะเวลาการจ้างไว้แน่นอนและเลิกจ้างตามกำหนดระยะเวลานั้น

            คุณมี 3 ตัวช่วย คุณมีสิทธิเปลี่ยนคำถาม ถามใครก็ได้ หรือตอบ 2 ครั้ง     

ผมขอเลือกถามที่ปรึกษากฎหมายของผมครับ

ไม่ทันแล้วครับ (คุณคิดนานเกินไป) เวลาจะหมดแล้ว (ค่าสถานีแพง) ต้องตอบเลยครับ

เอ้า...งั้น...ผมตอบ ข้อ 1. ร้อยละ 50 เป็นคำตอบสุดท้ายครับ

            ข้อ 1. เป็นคำตอบที่......ผิดครับ คำตอบที่ถูก คือ ข้อ 2. ร้อยละ 30 ครับ

 ทำไม่ถึงตอบข้อ 2. ครับ (สงสัยจังเลย)

ไม่มีเวลาเฉลย เวลาหมดแล้วครับ แล้วพบกันใหม่ สวัสดีครับ (คุณ...สวัสดีท่านผู้ชมด้วย)

(ดูสิจบดื้อๆเลย) ผมไม่เห็นด้วยครับ ท่านผู้ชมทั้งหลาย ผมว่าทีมงานน่าจะตอบผิดนะ คำตอบที่ถูกต้องน่าจะเป็นข้อ 1. นะครับ ใครก็ได้ครับ ช่วยตอบให้ผม (หายข้องใจ) ทีเถอะ

เมื่อร้องขอให้ใครก็ได้ช่วยตอบ ผมก็จะขออาสาตอบละนะ (รออยู่พอดีเลย) เรื่องเป็นอย่างนี้ครับ

กรณีตามคำถามมีประเด็นโต้เถียงกันว่า การเลิกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุนั้น ใช่การเลิกจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดไว้แน่นอนในสัญญาจ้างหรือไม่ ? คำตอบเรื่องนี้อยู่ในประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลา (กฎหมายแพ่งอีกแล้ว) หากท่านเข้าใจว่าเงื่อนไขแตกต่างจากเงื่อนเวลาอย่างไรแล้วท่านย่อมหาคำตอบเรื่องนี้ได้แน่นอน ความแตกต่างของเงื่อนไขและเงื่อนเวลาก็คือ เงื่อนไข อาศัยเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนมาเป็นตัวกำหนด ส่วนเงื่อนเวลานั้น อาศัยระยะเวลาในอนาคตที่แน่นอนมาเป็นตัวกำหนด (โอ๊ย ไมเกรน กำเริบแล้ว) เอาเถอะนะ เดี๋ยวมันก็หายเองแหละนะ เมื่อรู้ความแตกต่างแล้วลองค่อยๆพิจารณาปัญหาตามคำถามซิว่า การกำหนดให้สัญญาสิ้นสุดด้วยเหตุเกษียณอายุนั้น ใช้เหตุการณ์มากำหนดหรือใช้ระยะเวลามากำหนดกันแน่ หากเลิกจ้างตามเหตุการณ์ที่กำหนดก็เป็นการเลิกจ้างตามเงื่อนไข หากเลิกจ้างตามระยะเวลาที่กำหนดก็เป็นการเลิกจ้างตามเงื่อนเวลา การเลิกจ้างเนื่องจากสัญญาจ้างสิ้นสุดลงตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ตามคำตอบในข้อ 2. นั้น ถือเป็นการเลิกจ้างเนื่องจากเงื่อนเวลา ส่วนเลิกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุนั้น แท้จริงแล้ว การเกษียณอายุถือเป็นเหตุการณ์ในอนาคตที่ไม่แน่นอนอาจเกิดขึ้นหรือไม่ก็ได้ การเลิกจ้างเนื่องจากครบเกษียณอายุจึงเป็นการเลิกจ้างตามเงื่อนไข มิใช่เลิกจ้างตามเงื่อนเวลา ดังนั้น ลูกจ้างที่ถูกเลิกจ้างเนื่องจากเกษียณอายุจึงมีสิทธิได้รับเงินทดแทนกรณีว่างงานอัตราร้อยละ 50 ตามคำตอบข้อ 1. ครับ (ตอบแล้วตัวใครตัวมันก็แล้วกัน)   

 

หมายเหตุ   ลูกจ้างที่เกษียณอายุอายุ 55 ปี ไม่มีสิทธิรับเงินประกันการว่างงานแต่มีสิทะรับเงินประกันสังคมกรณีชราภาพแทน

 

 

-------------------------------------------------------------

                                               

สมบัติ ลีกัล  8 มกราคม 2550
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.