ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?

 

            กฎหมายเขาห้ามมิให้เลิกจ้างลูกจ้างที่เกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้อง ในขณะที่ข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้ เว้นแต่ ลูกจ้างจะกระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้ (กฎหมายเขาคุ้มครองลูกจ้าง) เรื่องที่จะเล่าให้ฟังนี้ ลูกจ้างก็มิได้กระทำความผิดอะไรรุนแรง (ในสายตาชาวบ้าน) อันจะเป็นเหตุให้เลิกจ้างได้ตามข้อยกเว้น แต่นายจ้างก็อยากจะเลิกจ้าง (ใจจะขาด) เฝ้ารอวันรอคืนเมื่อไหร่หนอข้อตกลงที่ทำไว้กับสหภาพจะหมดอายุเสียที จะได้เลิกจ้างให้สมใจอยาก ในที่สุดนายจ้างก็รอไม่ไหว ข้อตกลงจะหมดอายุวันที่ 28 วันที่ 25 จึงบอกเลิกจ้างเสียเลยให้มันรู้แล้วรู้รอดไป (บอกแล้วสบายใจ) แต่เห็นว่าไหนๆอีกสองสามวันข้อตกลงก็จะหมดอายุแล้วก็เลยบอกให้การเลิกจ้างมีผลในวันที่ 29 เลยวันหมดอายุไปสักวัน จะได้ไม่ต้องมาอ้างว่า เลิกจ้างในขณะข้อตกลงมีผลใช้บังคับ

 

ลูกจ้างไม่ยอม อย่างไรเสียก็จะกล่าวหา ลูกจ้างอ้างว่า เรื่องนี้ นายจ้างจะความผิดหรือไม่ พิจารณาจากวันที่บอกเลิกจ้างเป็นสำคัญ หากบอกในขณะข้อตกลงมีผลบังคับใช้ แม้ผลการเลิกจ้างจะเกิดขึ้นหลังจากข้อตกลงสิ้นอายุแล้วก็ตาม ก็ยังถือว่า เป็นการเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลใช้บังคับอยู่ดี  ผิดกฎหมาย (ชัวร์)

 

เรามาดูกันว่า การบอกเลิกจ้างครั้งนี้ถือเป็นการเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลใช้บังคับจริงตามลูกจ้างอ้างหรือไม่ ?

 

การบอกเลิกสัญญาจ้างถือเป็นนิติกรรมฝ่ายเดียวที่มีผลตามปรารถนาของผู้บอกเลิกสัญญา ขอเพียงแต่อีกฝ่ายหนึ่งรับทราบการแสดงเจตนาเท่านั้น การที่นายจ้างบอกเลิกจ้างเมื่อวันที่ 25 จึงเป็นแสดงเจตนาใช้สิทธิโดยชอบ การแสดงเจตนาเช่นนี้มีผลให้สัญญาจ้างสิ้นสุดลง ส่วนสัญญาจ้างจะสิ้นสุดลงในวันใดนั้น ย่อมเป็นไปตามเจตนาของผู้บอกเลิกสัญญา การเลิกจ้างในขณะข้อตกลงมีผลใช้บังคับนั้น ลูกจ้างต้องพ้นสภาพจากการทำงานเสียในขณะที่ข้อตกลงยังมีผลบังคับใช้อยู่ แต่ข้อเท็จจริงเรื่องนี้ ลูกจ้างพ้นสภาพจากการทำงานในวันที่ 29 ระหว่างวันที่ 25 ถึง 28 อายุงานของลูกจ้างยังคงเดินต่อไปตามปกติ ลูกจ้างยังทำงานให้นายจ้าง นายจ้างยังจ่ายค่าจ้างให้ลูกจ้าง สัญญาจ้างแรงงานจึงยังไม่ยุติ วันที่ 25 จึงเป็นเพียงวันบอกเลิกจ้างเท่านั้น มิใช่วันเลิกจ้างตามความหมายของกฎหมาย ดังนั้น การบอกเลิกจ้างในวันที่ 25 ให้มีผลเป็นการเลิกจ้างในวันที่ 29 จึงมิใช่การเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลใช้บังคับ  

 

 

..............................................            สมบัติ ลีกัล  7 มิถุนายน 2550

 

 
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.