ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?

 

 

            บริษัทแห่งหนึ่งมีหนังสือแจ้งให้ผู้สมัครงานทราบหลังจากสัมภาษณ์แล้วถูกใจว่า บริษัทยินดีรับท่านเข้าทำงาน ในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย เงินเดือน 70,000 บาท เริ่มงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 พอผู้สมัครงานได้รับหนังสือแล้วดีใจเป็นยิ่งนัก (อยู่ที่เก่าเงินเดือน 27,000 เอง) รีบลาออกจากที่ทำงานเก่าล่วงหน้าทันที (นายจ้างได้รับหนังสือลาออกแล้วดีใจ เพราะทำงานเหมือนเงินเดือน 17,000 ) กะว่าพอออกจากที่เก่าก็เข้าทำงานที่ใหม่พอดีเลย แต่พอใกล้วันจะเริ่มงานใจคอไม่ค่อยดี ไม่รู้เป็นอย่างไร (จิ้กจกมันร้องทักบ่อย) มันเป็นลางบอกเหตุอย่างไรก็ไม่รู้ อีกสองสามวันก็ได้รับหนังสืออีกฉบับจากบริษัทคราวนี้บอกว่า บริษัทเสียใจที่ต้องขอยกเลิกการจ้างงานท่าน ด้วยบริษัทเห็นว่า ท่านยังไม่เหมาะสมกับตำแหน่งดังกล่าว (เพิ่งรู้) โดยให้การยกเลิกมีผลทันทีนับแต่ท่านได้รับหนังสือฉบับนี้ เท่านั้นแหละพาลจะเป็นลมให้ได้ ที่เก่าก็เลี้ยงส่งแล้ว ที่ใหม่ก็ไปไม่ได้ จะทำอย่างไรดี ? (จะฟ้องได้ไหมเนี่ย)

 

             บริษัทอีกแห่งหนึ่ง เห็นว่า ผู้สมัครงานมีคุณสมบัติเหมาะสม ค่าตัวก็ไม่แพง ท่าทางก็เอางานเอาการ เลยทำสัญญาจ้างแรงงานต่อกัน โดยตกลงรับเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย เงินเดือน 27,000 บาท เริ่มงานวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 ทั้งสองฝ่ายเซ็นสัญญาต่อกัน ฝ่ายลูกจ้างก็ไปลาออกจากงานเดิม (นายจ้างก็เสียดาย ทำงานเหมือนเงินเดือน 70,000 ) พอช่วงใกล้ๆถึงวันเริ่มงาน (จิ้งจกไม่ร้องทัก) ปรากฏว่าอีกบริษัทหนึ่งมีหนังสือแจ้งมาว่า ตามที่ท่านได้สมัครงานไว้นั้น บริษัทยินดีรับท่านเข้าทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายขาย เงินเดือน 70,000 บาท เริ่มงาน 1 กรกฎาคม 2550 (นายจ้างตาถึง) เท่านั้นแหละ ลูกจ้างรีบแจ้งยกเลิกสัญญาที่ทำไว้ทันที คราวนี้นายจ้างก็จะเป็นลม (เหมือนกัน) กรณีอย่างนี้จะทำอย่างไรดี ? (อยากฟ้องเหมือนกัน)

 

            จะตอบคำถามเรื่องนี้ก็หนีไม่พ้นกฎหมายแพ่ง (อีกแล้ว) ที่ต้องพิจารณาว่า สัญญาจ้างแรงงานเกิดขึ้นหรือยัง หากเกิดแล้ว การขอยกเลิก ถือเป็นการผิดสัญญาหรือไม่ ?

 

            ในกรณีแรก ลูกจ้าง เห็นว่า แม้ทั้งสองฝ่ายจะมิได้เซ็นสัญญาต่อกัน จึงไม่มีสัญญาจ้างแรงงานก็ตาม แต่การจ้างแรงงานไม่จำเป็นต้องทำสัญญาเสมอไป พูดปากเปล่าก็เป็นสัญญาจ้างงานได้เหมือนกัน (ลูกจ้างรู้) แต่นี่ยังมีหนังสือยืนยันการจ้างอีก ยิ่งกว่าพูดปากเปล่าเป็นไหนๆ น่าจะถือว่าสัญญาจ้างงานได้เกิดขึ้นแล้วเช่นกัน (เหตุผลใช้ได้) (จะฟ้อง) ฝ่ายนายจ้าง เห็นว่า มีหนังสือยืนยันการจ้างก็จริงอยู่ แต่วันเริ่มงานยังมาไม่ถึง สัญญาจ้างแรงงานก็ยังไม่เกิดซิ (เหตุผลก็ใช้ได้) (ไม่อยากให้ฟ้อง)

 

            ในกรณีที่สอง นายจ้าง เห็นว่า สัญญาเซ็นแล้ว แม้ยังไม่ถึงวันเริ่มงาน สัญญาก็เกิดแล้ว (ฟ้องแน่) ฝ่ายลูกจ้าง เห็นว่า ยังไม่ถึงวันเริ่มงาน สัญญายังไม่เกิด (จะฟ้องนะ ไปคิดเสียใหม่)

 

            ในกรณีแรก แม้ไม่มีสัญญาจ้างแรงงาน แต่หนังสือยืนยันการจ้างของนายจ้างโดยหลักกฎหมายถือเป็นคำเสนอ เมื่อลูกจ้างตอบรับ คำเสนอ-สนองตรงกันสัญญาก็เกิด สัญญาที่ว่า ก็คือ สัญญาจ้างแรงงานนั้นเอง ในกรณีที่สองยิ่งไม่มีปัญหา เพราะมีสัญญาจ้างงานต่อกัน จึงถือว่า สัญญาจ้างงานได้เกิดขึ้นแล้ว ส่วนปัญหาที่ว่า ยังไม่ถึงวันเริ่มงานจะถือว่า สัญญาจ้างแรงงานจะมีผลใช้บังคับหรือยัง สัญญาอย่างนี้กฎหมาย (แพ่ง) เขาเรียกว่า สัญญาที่มีเงื่อนเวลา สัญญาที่มีเงื่อนเวลานั้น กฎหมาย ถือว่า สัญญาได้เกิดขึ้นแล้ว เพียงแต่จะบังคับให้อีกฝ่ายปฏิบัติตามสัญญาก่อนเงื่อนเวลาที่บังคับไว้ไม่ได้เท่านั้น กล่าวคือ นายจ้างจะบังคับให้ลูกจ้างมาทำงานก่อนวันที่กำหนดไม่ได้ หรือลูกจ้างจะบังคับให้นายจ้างรับเข้าทำงานก่อนวันที่กำหนดก็ไม่ได้เช่นกัน เมื่อทั้งสองกรณี ถือว่า สัญญาจ้างแรงงานได้เกิดขึ้นแล้ว การที่อีกฝ่ายได้ยกเลิกสัญญา แม้จะก่อนวันเริ่มงานก็ตาม ย่อมเป็นการผิดสัญญา เมื่อผิดสัญญาย่อมต้องรับผิดตามสัญญา (สัญญาต้องเป็นสัญญา) ทั้งสองกรณี ฝ่ายที่จะเป็นลมเพราะอีกฝ่ายบอกเลิกสัญญา จึงชอบที่จะฟ้องคดีต่อศาลเรียกให้ฝ่ายที่ผิดสัญญารับผิดชดใช้ค่าเสียหายได้ (เฮ้ ดีใจจัง ฟ้องได้แล้ว)

 

            แล้วจะฟ้องศาลไหน ศาลแรงงานได้ไหม ? เอามีปัญหาอีกแล้ว กระดาษหมด คราวหน้าค่อยว่ากันนะ

 

                       ...........................................................สมบัติ ลีกัล 7 มิถุนายน 2550     

           
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.