ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


ฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2

 

หลังจากเลิกจ้างคุณนายจำปี ไป 4 สัปดาห์โดยประมาณ ทางบริษัทฯ  

ได้รับหนังสือเชิญเจราจาที่สำนักงานแรงงานจังหวัด

แจ้งข้อกล่าวหาจากลูกจ้างที่ชื่อ นางจำปี นามสมมุติ ว่า บริษัทฯ

 

เลิกจ้างไม่เป็นธรรม

เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชย

เลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้า

ทาง บริษัทฯ ได้ชี้แจงเหตุผลในการเลิกจ้างว่า

 

นางจำปีกระทำผิดกฎระเบียบข้อ.....ตาม ม. 119 ข้อย่อย....

นางจำปีทุจริตต่อหน้าที่และต่อบริษัทฯ บริษัทฯ จึงไม่ประสงค์จะจ่ายค่าเรียกร้องข้างต้น

บทขยายคำชี้แจงของบริษัทฯ

 

หลักฐานจากไข่ 2 ถุงที่ทางบริษัทฯ ทำเครื่องหมาย

พยานบุคคลและคำให้การของพ่อครัว/บันทึก

หนังสือเลิกจ้าง 1 ฉบับ

ขยายคำชี้แจงของคุณนายจำปี

 

1. ไข่ที่ทำเครื่องหมายของบริษัทฯ จากเธอ 1 ถุง หน้าตาเดียวกับบริษัทฯ เด๊ะ

 

2. พยานบุคคล เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ ที่คุณนายจำปีอ้างถึง

 

3. คำให้การของพยานบุคคล /บันทึก

 

 

อยากให้นักบริหารงานบุคคล ช่วยกันทำหน้าที่แทนบริษัทฯ หากท่านยืนอยู่บนแท่นของตัวแทนนายจ้าง ในฐานะเกิดพิพาทว่า เราจะบริหารงานเชิงรุกอย่างไรบ้าง ให้ได้เปรียบ?

 

........................................

 

คิด คิด คิด

 

ลองทายดูซิครับว่า งานนี้บริษัทฯ ได้รับแจ้งการวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่แรงงานว่าอย่างไร?

 

ค่อยมาคุยกันต่อเรื่องผลวินิจฉัยครับ.................

 

 

มาคุยกันต่อเรื่องผลวินิจฉัยครับ.................

 

ผลวินิจฉัยจากเจ้าหน้าที่แรงงานจังหวัด

 

หนังสือเลิกจ้างอธิบายไม่ชัดเจนถึงลักษณะความผิด และไม่ได้ระบุว่าผิดกฎข้อใด 

บริษัทฯ ไม่ได้ระบุถึงผลเสียหายที่เป็นรูปธรรมว่า เสียหายอย่างไร 

หนังสือเลิกจ้างไม่ได้ระบุให้แน่ชัดว่า เข้าข่ายความผิดมาตรา 11 ข้อใด

คำให้การของลูกจ้าง(นางจำปี)มีความเป็นไปได้จริง ตามที่เจ้าของฟาร์มยืนยัน

เครื่องหมายของทั้งสองฝ่ายที่เหมือนกัน มีความเป็นไปได้เท่าๆ กัน ในการทำเครื่องหมายแสดงความเป็นเจ้าของ ต่างฝ่ายต่างสามารถใช้เป็นข้ออ้างได้เท่าๆ กัน

ทางเจ้าหน้าที่จึงแนะนำมา 2 ทางคือ

 

ให้รับพนักงานกลับเข้าทำงานตามเดิม

ให้จ่ายค่าชดเชยในเบื้องต้นตามกฎหมาย และให้จ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าตามกฎหมาย ผลที่บริษัทฯ ต้องเลือกคือ................

 

ทายถูก.......รับ...........

 

ทายผิด........................

 

 

มิสเตอร์ทรายนายซีน

 30/1/49Copyright © 2010 All Rights Reserved.