ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?

 

            ลูกจ้างไปร้องต่อพนักงานตรวจแรงงานอ้างว่า นายจ้างเลิกจ้างโดยไม่จ่ายค่าชดเชยและสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า พนักงานตรวจแรงงานได้เรียกนายจ้างมาสอบข้อเท็จจริงแล้ว  จึงออกคำสั่งให้นายจ้างจ่ายค่าชดเชยให้ลูกจ้าง ส่วนสินจ้างนั้น ในคำสั่งมิได้กล่าวถึงแต่อย่างใด ต่อมานายจ้างเป็นโจทก์ฟ้องพนักงานตรวจแรงงานเป็นจำเลยต่อศาล ขอให้เพิกถอนคำสั่งที่ให้จ่ายค่าชดเชย โดยอ้างว่า จำเลยวินิจฉัยข้อเท็จจริงไม่ถูกต้อง คำสั่งจึงไม่ชอบ จำเลยยื่นคำให้การต่อสู้คดีว่า จำเลยวินิจฉัยข้อเท็จจริงถูกต้องแล้ว คำสั่งให้จ่ายค่าชดเชยจึงชอบแล้ว ขอให้ยกฟ้อง

 

            ในกรณีเช่นนี้ จำเลยจะฟ้องแย้งมากับคำให้การ โดยอ้างว่า โจทก์มีหน้าที่ต้องจ่ายสินจ้างให้ลูกจ้างด้วย นอกจากขอให้ศาลยกฟ้องโจทก์แล้ว ยังขอให้ศาลพิพากษาให้โจทก์จ่ายสินจ้างให้ลูกจ้างอีกด้วย

 

 กรณีจึงมีคำถามว่า จำเลยจะฟ้องแย้งได้หรือไม่ ?

 

            เรื่องนี้ กฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งกำหนดไว้ว่า จำเลยจะฟ้องแย้งมาในคำให้การก็ได้ แต่ถ้าฟ้องแย้งนั้นเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำฟ้องเดิมแล้ว ให้ศาลสั่งให้จำเลยฟ้องเป็นคดีต่างหาก หลักมีแค่นี้เอง

 

            เกี่ยวหรือไม่เกี่ยวดูอย่างไร ?

 

ค่าชดเชยกับสินจ้างเป็นของคู่กัน ลูกจ้างก็ร้องให้พนักงานตรวจแรงงานสั่งให้นายจ้างจ่ายเงินทั้งสองรายการพร้อมกัน เพียงแต่พนักงานตรวจแรงงานสั่งเฉพาะค่าชดเชยเท่านั้น เมื่อสินจ้างไม่ได้สั่ง การจะฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างจ่ายสินจ้างในโอกาสที่นายจ้างเป็นโจทก์ฟ้องเพิกถอนคำสั่งเรื่อง เงินค่าชดเชย ก็น่าจะครบถ้วนสมบูรณ์แบบ  ดูแล้วก็น่าจะเกี่ยวข้องกันน่าจะฟ้องแย้งได้ แต่กฎหมายเขาไม่ได้ดูกันอย่างนั้น กฎหมายให้ดูจากประเด็นพิพาทในคดีเป็นหลัก หากประเด็นที่ต้องพิจารณาในฟ้องแย้งสืบเนื่อง เชื่อมโยง หรือต้องอาศัยประเด็นที่ต้องพิจารณาในฟ้องเดิม ก็ถือว่า ฟ้องแย้งนั้นเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิม

 

ในคดีที่นายจ้างฟ้องเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงานนั้น เห็นว่า ประเด็นพิพาทที่ต้องพิจารณา คือ มีเหตุเพิกถอนคำสั่งหรือไม่ โดยศาลต้องพิจารณาข้อเท็จจริงตามที่โจทก์อ้าง ส่วนในฟ้องแย้งมีประเด็นพิพาทที่ต้องพิจารณา คือ โจทก์ต้องจ่ายสินจ้างให้ลูกจ้างหรือไม่ การที่โจทก์จะต้องรับผิดในค่าชดเชยก็มิได้หมายความว่า โจทก์จะต้องรับผิดในสินจ้างด้วยโดยปริยาย เหตุเพราะ เงินทั้งสองรายการมีกฎหมายบัญญัติความรับผิดไว้แตกต่างกัน โจทก์จะต้องจ่ายสินจ้างให้ลูกจ้างหรือไม่จึงต้องพิจารณาแยกต่างหากจากความรับผิดในค่าชดเชย อีกทั้ง คดีที่โจทก์ฟ้องเป็นการเพิกถอนคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ฟ้องแย้งเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน ดังนั้น ฟ้องแย้ง จึงมิใช่เรื่องที่สืบเนื่อง เชื่อมโยง หรือต้องอาศัยข้อเท็จจริงที่ต้องวินิจฉัยตามประเด็นพิพาทในฟ้องเดิม ฟ้องแย้งจึงเป็นเรื่องอื่นไม่เกี่ยวกับฟ้องเดิม จำเลยจึงไม่อาจฟ้องรวมมาในคำให้การได้ แต่จำเลยมีสิทธินำเรื่องสินจ้างไปฟ้องเป็นคดีใหม่ได้ต่างหาก

 

         .................................................... สมบัติ ลีกัล 7 ธันวาคม 2550
กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article
การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.