ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


หลักการแสดงเจตนา กับ การเจรจาข้อเรียกร้อง article

 

            ลูกจ้างยื่นข้อเรียกร้องต่อนายจ้างเจรจากันเองอย่างไรก็ไม่ยุติ (ไม่ปล่อยวาง) ในต้นเดือนมีนาคมพนักงานประนอมข้อพิพาทเข้ามาไกล่เกลี่ย (เขย่าไปเขย่ามา) นายจ้างเลยยอมรับข้อเรียกร้องของลูกจ้าง 2 ข้อ (นอกนั้นไม่เอา)  และทำบันทึกลงชื่อไว้ต่อหน้าพนักงานประนอม ฝ่ายลูกจ้างก็พอใจ (แอบยิ้มอยู่ในใจ) แต่ไม่ยอมลงชื่อ (จะเอาข้ออื่นๆด้วย) เรื่องเลยไม่จบ นายจ้างลงชื่อฝ่ายเดียว (เลยเดินเหนียมๆกลับบ้านไป) ปล่อยให้ฝ่ายลูกจ้างนั่ง (ตบยุง) อยู่กับพนักงานประนอมสองฝ่าย ต่างคนต่างมองหน้ากันแล้วคิดในใจว่า (จะเอาอย่างไงดี) ?

 

นายจ้างไม่ว่ากระไร ทนจนถึงวันที่ 28 มีนาคม จึงมีหนังสือแจ้งให้ฝ่ายลูกจ้างและพนักงานประนอมทราบว่าจะใช้สิทธิปิดงานให้มีผลตั้งแต่วันที่ 30 มีนาคม เป็นต้นไป (ถ้าจะจบต้องถอนข้อเรียกร้องออกไปให้เกลี้ยง) พอได้รับหนังสือเท่านั้นแหละ วันที่ 29 มีนาคม (แต่เช้า) ฝ่ายลูกจ้างไปพบพนักงานประนอมแล้วแจ้งว่า สองข้อก็สองข้อ ยอมแล้วครับ (ข้ออื่นๆไม่เอาก็ได้) พนักงานประนอมเลยให้ฝ่ายลูกจ้างลงชื่อในบันทึกที่นายจ้างลงชื่อไว้ฝ่ายเดียว ด้วยมุ่งหวังว่าจะให้เรื่องมันจบเสียที (เหนื่อยแล้ว) ตั้งใจว่า เมื่อฝ่ายลูกจ้างลงชื่อแล้วค่อยบอกฝ่ายนายจ้างก็ได้ (คงไม่เป็นไรดอก) แต่เรื่องไม่เป็นอย่างที่หวัง นายจ้างไม่ยอม (ลุยแล้ว) นายจ้างยังคงใช้สิทธิปิดงานตามที่ลั่นวาจาไว้ ก็เลยเกิดคำถามว่า นายจ้างปิดงานชอบด้วยกฎหมายหรือไม่ ?

 

ท่านผู้อ่านทั้งหลาย มาเปิดประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ว่าด้วย สัญญา พร้อมๆกัน แล้วตอบเลย (จะตอบว่าอย่างไรดี) ?

 

ตอบอย่างนี้ บันทึกการไกล่เกลี่ยที่นายจ้างลงชื่อไว้ต่อหน้าพนักงานประนอม (ต่อหน้าฝ่ายลูกจ้างด้วย)  โดยแสดงเจตนายอมรับข้อเรียกร้องของลูกจ้าง 2 ข้อ นั้น กฎหมายเขาเรียกว่า คำเสนอ และกฎหมายยังบอกต่อไปอีกว่า คำเสนอทำแก่บุคคลผู้อยู่เฉพาะหน้านั้น เสนอ ณ ที่ใดเวลาใดก็ย่อมจะสนองรับได้แต่ ณ ที่นั้นเวลานั้น คำเสนอใดที่มิได้สนองรับตามหลักดังกล่าว กฎหมายบอกว่า คำเสนอนั้นสิ้นความผูกพันแต่นั้นไป การที่ฝ่ายลูกจ้างไม่ยอมลงชื่อในบันทึกฉบับที่นายจ้างยอมรับข้อเรียกร้องของลูกจ้าง 2 ข้อนั้น ถือได้ว่า เป็นการไม่สนองรับข้อเสนอของนายจ้าง บันทึกดังกล่าวจึงสิ้นผลไม่ผูกพันนายจ้าง การที่ฝ่ายลูกจ้างยอมลงชื่อในบันทึกที่สิ้นผลผูกพันไปแล้ว ย่อมไม่มีผลใดๆทั้งสิ้น การลงชื่อของฝ่ายลูกจ้างไม่เป็นเหตุให้ข้อเสนอที่สิ้นผลผูกพันแล้วกลับมามีผลผูกพันนายจ้างได้อีก จึงยังถือว่าข้อพิพาทแรงงานตามข้อเรียกร้องยังเป็นข้อพิพาทแรงงานที่ตกลงกันไม่ได้อยู่ นายจ้างจึงปิดงานได้โดยชอบด้วยพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518 มาตรา 34 (อุ๊ยตาย นึกไม่ถึงเลยนะเนียะ) นึกว่าจบแล้ว

 

 ป่านนี้ลูกจ้างจะเป็นอย่างไรบ้างหนอ ?

 

                            ................................. สมบัติ ลีกัล  7 กรกฎาคม 2551
กฎหมายอื่นใน กฎหมายแรงงาน

เกษียณอายุ กับ การบอกกล่าวล่วงหน้า article
ลิขสิทธิ์ กับ ลูกจ้างผู้รับเหมาแรงงาน article
การปรับค่าจ้างย้อนหลัง กับ ดอกเบี้ย article
ลูกจ้างทำหนังสือรับสภาพหนี้ให้นายจ้าง โดยมีผู้ค้ำประกันคนใหม่ยอมรับผิด ผู้ค้ำประกันคนเก่าพ้นความรับผิดหรือไม่ ? article
No Work No Pay
จ่ายค่าชดเชยอย่างมีเงื่อนไข กับ สิทธิการได้รับดอกเบี้ย
ทำสัญญาจ้างงานแล้ว ก่อนถึงวันเริ่มงาน เปลี่ยนใจยกเลิกสัญญา ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
บอกเลิกจ้างขณะข้อตกลงมีผลบังคับ แต่ให้มีผลในวันที่ข้อตกลงสิ้นอายุแล้ว ผลทางกฎหมาย ?
ลงชื่อทำงานล่วงเวลาแล้วขอยกเลิก ผลทางกฎหมายเป็นอย่างไร ?
เป็นลูกจ้างก่อนนายจ้างเป็นนิติบุคคลอายุงานนับอย่างไร ?
ละเมิด กับ ผิดสัญญา เหมือนและต่างกันอย่างไร ? article
อายุความ กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
ดอกเบี้ย กรณีละเมิด กับ ผิดสัญญา ต่างกันอย่างไร ? article
การอุทธรณ์คัดค้านคำพิพากษาของศาลแรงงาน กรณี เงินเพิ่ม กับ ความรับผิดในการชำระเงินเพิ่ม article
เงินทดแทนกรณีว่างงาน กับ การเกษียณอายุ article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วยกเลิกได้หรือไม่ ? article
นายจ้างบอกเลิกจ้างแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
ลูกจ้างแจ้งลาออกล่วงหน้าแล้วขอเลื่อนเวลาให้เร็วขึ้นได้หรือไม่ ? article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอน 2 ..ไม่มีกฎหมายบัญญัติไว้ article
คณะกรรมการสหภาพที่ถูกนายทะเบียนเพิกถอน ตอนที่ 1 article
การประนีประนอมยอมความค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
ปัญหาดอกเบี้ยและเงินเพิ่ม กรณีลูกจ้างปฏิเสธเงินชดเชย article
ความเห็นในเชิงกฎหมายกับการทำหน้าที่ที่ปรึกษากฎหมายแรงงานสัมพันธ์ article
อายุความ กับ วันหยุดพักผ่อนประจำปี article
ผู้ค้ำประกัน 2 คน ค้ำประกันการทำงานลูกจ้างคนเดียวกัน รับผิดอย่างไร article
การจ่ายค่าจ้าง กับ การไม่มอบงานให้ทำ article
ระยะเวลา อายุความ การเริ่มเจรจาข้อเรียกร้องใน 3 วัน article
การจ่ายเงินสกุลอื่นตามสัญญาจ้างเป็นเงินไทยทำอย่างไร?จึงถูกกฎหมาย article
การทำหน้าที่ฝ่ายบุคคลกับความรับผิดในทางแพ่ง article
การฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ อายุความ articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.