ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!


เหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาของ ครส. และศาล article

 

            ในกรณีที่นายจ้างเลิกจ้างลูกจ้างโดยยอมจ่ายค่าชดเชยนั้น ในการต่อสู้คดีในศาลในข้อหาเลิกจ้างไม่เป็นธรรมรวมทั้งการต่อสู้คดีที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ในข้อหาการกระทำอันไม่เป็นธรรมนั้นไม่มีกฎหมายห้ามมิให้นายจ้างยกเหตุอื่นที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้างขึ้นมาต่อสู้ ในทางปฏิบัติศาลเองก็พอจะฟังเหตุเลิกจ้างที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้างบ้างเหมือนกัน แต่กับคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์มักไม่ฟังเหตุที่ไม่ปรากฏในหนังสือเลิกจ้างด้วยเห็นว่า มิใช่เหตุเลิกจ้างที่แท้จริง
 
     ในข้อหาเลิกจ้างในระหว่างข้อตกลงเกี่ยวกับสภาพการจ้างมีผลบังคับใช้โดยลูกจ้างซึ่งเกี่ยวข้องกับข้อเรียกร้องและมิได้กระทำความผิดตามที่กฎหมายกำหนดไว้นั้น ถือเป็นการกระทำอันไม่เป็นธรรม ซึ่งหากลูกจ้างมิได้กระทำผิดตามข้อยกเว้นจริง ทางเดียวที่นายจ้างจะรอด คือ นายจ้างต้องขาดทุนจนถึงขนาดที่ต้องเลิกจ้างลูกจ้างบางส่วนเพื่อรักษาลูกจ้างส่วนใหญ่ให้คงมีงานทำต่อไป ดังนั้น เหตุเลิกจ้างเนื่องจากขาดทุนจึงเป็นสาระสำคัญที่ต้องระบุในหนังสือเลิกจ้างสำหรับการต่อสู้ในข้อหานี้
 
การไม่ระบุเหตุขาดทุนไว้ในหนังสือเลิกจ้าง ไม่ว่าจะเป็นเพราะลืมหรือเพราะเหตุใดก็ตาม แม้กฎหมายจะไม่ห้ามในการยกเหตุนี้ขึ้นต่อสู้คดีทั้งในชั้นคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์และศาลก็ตาม แต่การไม่ระบุย่อมทำให้การต่อสู้คดีของนายจ้างอยู่ในอาการโคม่า เพราะในเบื้องต้น ลูกจ้างจะเริ่มต้นที่เวทีคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ก่อน สำหรับเวทีนี้ แม้นายจ้างจะมีสิทธิยกเหตุขาดทุนขึ้นต่อสู้ได้ก็ตาม แต่โอกาสที่นายจ้างจะชนะแทบจะไม่มี หากแพ้คดีที่เวทีนี้ นายจ้างต้องเป็นฝ่ายเริ่มที่เวทีใหม่ ด้วยการฟ้องเพิกถอนคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ต่อศาล ซึ่งนายจ้างยังมีโอกาสยกเหตุขาดทุนซึ่งไม่ปรากฎในหนังสือเลิกจ้างมาต่อสู้คดีได้อยู่  แต่นายจ้างต้องพยายามอย่างหนักเพื่อมิใช่ศาลเชื่อเหตุเลิกจ้างตามที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยมา โดยต้องทำให้ศาลเชื่อให้ได้ว่า เหตุเลิกจ้างที่แท้จริงเป็นเพราะนายจ้างขาดทุน หากนายจ้างทำไม่ได้ และศาลเชื่อว่าเหตุเลิกจ้างเป็นไปตามที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยจริง ย่อมหมายความว่า ศาลไม่เชื่อว่า นายจ้างเลิกจ้างเพราะขาดทุน เมื่อเป็นเช่นนี้ แม้ข้อต่อสู้ของนายจ้างที่ว่าเลิกจ้างเพราะขาดทุนจะเป็นข้อต่อสู้ที่ได้ยกขึ้นมาว่ากล่าวกันในศาลชั้นต้นแล้ว  นายจ้างย่อมยกขึ้นอุทธรณ์ต่อศาลฎีกาได้ก็จริงอยู่  แต่นายจ้างจะอุทธรณ์อย่างไร ในเมื่อศาลเชื่อว่า เหตุเลิกจ้างเป็นไปตามที่คณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์วินิจฉัยซึ่งไม่มีเรื่องขาดทุนเข้ามาเกี่ยวข้อง การจะอุทธรณ์ให้ศาลเชื่อว่า เหตุเลิกจ้างที่แท้จริงเป็นเพราะขาดทุนจึงเป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ เรื่องเป็นอันจบกัน
 
เห็นไหม เวลาสู้คดีมันลำบาก ต่อไปอย่าชะล่าใจ แม้จะจ่ายค่าชดเชยก็ต้องเขียนหนังสือเลิกจ้างให้ครบถ้วนสมบูรณ์ อย่าลืม อย่าลืม
 
 .......................... สมบัติ ลีกัล 31 กรกฎาคม 2552    กฎหมายวิธีพิจารณาคดีแรงงาน

การบรรยายฟ้อง ละเมิด กับ ผิดสัญญาจ้าง article
เหตุตามหนังสือเลิกจ้าง กับ การพิจารณาคดี article
บอกกล่าวล่วงหน้า กับ เลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
เกษียณอายุ กับ การเลิกจ้างไม่เป็นธรรม article
การรับข้อเท็จจริงในศาลแรงงาน article
การแก้ฟ้องในคดีแรงงาน article
ข้อกฎหมายที่ไม่เป็นสาระแก่การพิจารณาของศาลฎีกา article
การถอนฟ้อง กับ คดีแรงงาน
เมื่อพนักงานตรวจแรงงานลืมสั่งจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้า ทำอย่างไรดี ?
เลิกจ้างเพราะละทิ้งหน้าที่ 3 วัน กับ ละทิ้งหน้าที่ 3 เดือน เลือกอะไรดี ?
การฟ้องผู้รับเหมาชั้นต้นให้รับผิดตามคำสั่งพนักงานตรวจแรงงาน
พนักงานตรวจแรงงานฟ้องแย้งเรียกให้นายจ้างซึ่งเป็นโจทก์จ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าที่ตนมิได้สั่งได้หรือไม่ ?
เหตุผลในการบอกเลิกจ้าง กับ สิทธิในการยกขึ้นอ้างในศาล
สิทธิในดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ กับ การไม่ใช้สิทธิฟ้องแย้งเรียกดอกเบี้ยของลูกจ้าง article
ปัญหาการชำระดอกเบี้ยในค่าเสียหายตามคำสั่งคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์ article
การชำระเงินเพิ่ม กับ การเรียกคืนเงินเพิ่ม article
การฟ้องเพิกถอนคำวินิจฉัยที่กฎหมายบัญญัติให้เป็นที่สุด articleCopyright © 2010 All Rights Reserved.