ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกติสัญญามีกำหนดระยะเวลา (เด็กกรุงเก่า) 2007-04-262007-04-2821021
 
กระทู้ปกตินายจ้างให้ลูกจ้างเขียนใบลาออกล่วงหน้า (hr) 2007-04-262007-04-2821771
 
กระทู้ปกติการโยกย้ายงาน (นาย กระจอก) 2007-04-272007-04-2824441
 
กระทู้ปกติการโยกย้ายงาน (นาย กระจอก) 2007-04-272007-04-2834101
 
กระทู้ปกติกรณีพนักงานลาป่วย (ขอความกรุณาอย่างสูง) 2007-04-272007-04-2822581
 
กระทู้ปกติการลากิจ (วุ้น) 2007-04-292009-03-1633082
 
กระทู้ปกติแจ้งออกล่วงหน้าไม่ครบ 30 วัน (i"m july) 2007-04-292007-05-1525321
 
กระทู้ปกติการให้หยุดงานเพื่อปิดปรับปรุงแล้วจ่ายเงิน50% (แรงงาน) 2007-04-302007-04-3023751
 
กระทู้ปกติการให้หยุดงานเพื่อปิดปรับปรุงแล้วจ่ายเงิน50%(2) (แรงงาน) 2007-04-302007-05-0123101
 
กระทู้ปกติออกก่อนหมดสัญญาจ้างต้องชดใช้ไหม (aaa) 2007-05-012007-05-0121201
 
กระทู้ปกติประกาศแจ้งพ้นสภาพทางหนังสือพิมพ์ (น้อง) 2007-05-022017-02-2366396
 
กระทู้ปกติตอบแล้วเด้อ (CC) 2007-05-022007-05-0220601
 
กระทู้ปกติชั่วโมงการทำงาน (พนักงานคลังฯ) 2007-05-032007-05-0624001
 
กระทู้ปกติกฎระเบียบที่ไม่ชอบด้วยกฏหมาย (cowboy) 2007-05-042007-05-0522931
 
กระทู้ปกติทบทวนความเข้าใจเรื่องการบอกกล่าวล่วงหน้าของการเลิกจ้างพนักงานทดลองงาน (cowboy) 2007-05-042007-05-0521821
 
กระทู้ปกติถูกบีบ (ขอความเห็น) 2007-05-042007-05-0520381
 
กระทู้ปกติความคิดของผู้บริหาร (หนักใจ) 2007-05-042007-05-0421281
 
กระทู้ปกติคนท้อง (ณัช) 2007-05-052007-05-0521591
 
กระทู้ปกติกฎหมายแรงงาน (JAE) 2007-05-052007-05-0723081
 
กระทู้ปกติถูกปลดจากหัวหน้าและไม่ขึ้นเงินเดือน (พรึก) 2007-05-082007-05-0921621
 
กระทู้ปกติการเกษียณอายุ (เกษียณ) 2007-05-092007-05-0920761
 
กระทู้ปกติเลิกจ้างโดยทุจริต (โค้ก) 2007-05-122007-05-1324061
 
กระทู้ปกติโดนให้ออกจากงาน (ก้อย) 2007-05-132007-05-1327821
 
กระทู้ปกติทำงานมา3ปีแล้ว จะลาออก สามารถใช้พักร้อนที่มีทั้งหมดได้ไหม (phazaa) 2007-05-162007-06-1224581
 
กระทู้ปกตินายจ้างบังคับให้เซ็นหนังสือพักงาน (โอ๋) 2007-05-172007-05-1725111
 
กระทู้ปกติอยากเปลี่ยนหัวหน้าแผนก (ลูกน้อง) 2007-05-172007-05-1722521
 
กระทู้ปกติสัญญามีกำหนดระยะเวลา (ชีวิตลูกจ้าง) 2007-05-212007-05-2119421
 
กระทู้ปกติลูกจ้างประสบอุบัติเหตุขณะทำงานนายจ้างต้องดูแลลูกจ้างอย่างไรบ้าง (ปอเปี๊ยะ) 2007-05-212008-11-1735512
 
กระทู้ปกติวันหยุดประจำสัปดาห์ 1 วัน แต่ไม่ครบ 24 ชม. เต็ม (คนอยากรู้) 2007-05-222007-05-2221391
 
กระทู้ปกติถูกเลิกจ้างโดยไม่มีความผิดต้องดำเนินการอย่างไร (ไชยรัฐ ศรีเมืองบุญ) 2007-05-232007-11-1323531
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.