dot dot
dot
dot
bulletขอเลิกจ้างกรรมการลูกจ้างโดยไม่จ่าย ค่าชดเชย
bulletเลิกจ้างนอกข้อยกเว้น มาตรา 123
bulletลงชื่อสนับสนุนข้อเรียกร้อง
bulletข้อตกลงที่สิ้นผลผูกพัน
bulletห้ามทำสัญญาจ้างฯขัดข้อตกลงสภาพการจ้าง
dot
dot
bulletคำวินิจฉัยของศาลที่ไม่มีเหตุผลประกอบ
bulletการปฏิบัติตามคำพิพากษา
dot
dot
bulletสิทธิในการเรียกค่าขาดไร้อุปการะ
bullet“บุตร” หมายความว่าอย่างไร ?
bulletไม่ถือว่าได้รับความเดือดร้อน
dot
dot
bulletหนังสือเตือนไม่ใช่โทษ
bulletประมาทเลินเล่อ
bulletไม่ผิดยักยอกแต่เลิกจ้างเป็นธรรม
bulletปิดกิจการชั่วคราว
bulletความหมายของคำว่า “ผู้บังคับบัญชา”
bulletทำงานแต่ละทิ้งหน้าที่
bulletต้องเลือกใช้สิทธิ
bulletการระบุเหตุผลในหนังสือบอกเลิกจ้าง
bulletการใช้สิทธิร้องพนักงานตรวจแรงงานและคณะกรรมการแรงงานสัมพันธ์พร้อมกัน
bulletการสละสิทธิไม่รับเงินประกัน
dot
dot
bulletฟ้องตัวแทนหางานในประเทศไทย
bulletฟ้องละเมิด
dot
dot
bulletจัดหางานไม่ได้รับอนุญาต
dot
dot
bulletประกาศคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจที่เป็นคุณต่อลูกจ้างแต่ออกภายหลังที่ลูกจ้างเกษียณอายุไปแล้ว
dot
dot
bulletศาลฎีกา
bulletศาลอุทธรณ์
bulletศาลแพ่ง
bulletศาลแพ่งกรุงเทพใต้
bulletศาลอาญา
bulletศาลแพ่งธนบุรี
bulletศาลแรงงานกลาง
bulletศาลล้มละลายกลาง
dot

dot
dot
dot
bulletกระทรวงแรงงาน
bulletกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน
bulletกรมการจัดหางาน
bulletกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
bulletสำนักงานประกันสังคม
bulletสถาบันความปลอดภัยในการทำงาน
bulletศูนย์บริการข้อมูลและฝึกอบรมแรงงาน
bulletสมาคมส่งเสริมความปลอดภัยและอนามัยในการทำงาน
bulletสำนักงานบริหารแรงงานไทยไปต่างประเทศ
dot
dot
bulletบุษบาผู้น่าสงสาร
bulletขนมดังโกะ
bulletฤกษ์สึก
dot
dot
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำรายชั่วโมง
bulletอัตราค่าจ้างขั้นต่ำใหม่ ซึ่งได้ประกาศให้มีผลใช้บังคับ ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2550
bulletแนวทางในการส่งเสริมให้นักเรียน นิสิต และนักศึกษาเข้าทำงานในช่วงปิดภาคเรียนหรือภาคฤดูร้อน
bulletหลัก 7 ประการในการบริหารแรงงาน
bullet สาระสำคัญพระราชบัญญัติแรงงานสัมพันธ์ พ.ศ. 2518
bulletหญิงไทยกับกฎหมายแรงงานใหม่
bullet10 เคล็ดลับ เพื่อผูกใจพนักงานไว้กับองค์กร
bulletร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงาน พ.ศ.........
bulletร่างพ.ร.บ.แรงงานสัมพันธ์ ฉบับคณะกรรมการกฤษฎีกา
bulletร่างพระราชบัญญัติค่าจ้างและรายได้
dot
dot
bulletโครงการรณรงค์เพื่อแรงงานไทย
bulletไทยเซฟตี้ดอทเน็ต
bulletสภาทนายความ
bulletทนายป๊อดดอทคอม
bulletสำนักกฎหมายทัศน์พงษ์ สกุลคู
bulletไทยจัสติสดอทคอม
bulletอาจารย์กฤษฎ์ อุทัยรัตน์
bulletThaiJobCenter.com
dot
dot
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนเมษายน 2550
bulletตัวอย่างวารสารกฎหมายแรงงานเดือนพฤษภาคม 2550
dot
dot
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 3 หลักการพัฒนาตนเองให้เป็นพหูสูต
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 2 เทคนิคการปกครองคน 3 รูปแบบ
bulletพุทธธรรมที่ควรนำมาใช้ในการบริหารจัดการ ตอนที่ 1
bulletเคล็ดลับ 12 ประการในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ที่ดี ( 12 Tips for Building Good Human Relations)
bulletผู้นำที่ดีควรมีคุณสมบัติอย่างไร
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ ตอนที่...2
bulletฝ่ายบุคคลมือใหม่กับยายจำปีสุดแสบ
bulletเรื่องของ ค คน โดยจามจุรีสีชมพู
bulletสิทธิและหน้าที่ของนายจ้างและลูกจ้าง


ประชาสัมพันธ์ Add Url ฟรี!ยินดีต้อนรับสู่กระดานสนทนา Sombatlegal

กระดานสนทนานี้เปิดกว้างสำหรับทุกท่าน
โปรดตั้งกระทู้ตอบกระทู้แสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันอย่างสร้างสรรค์


<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>

หัวข้อ วันที่ลงประกาศ วันที่ตอบล่าสุด ดู ตอบ
กระทู้ปกตินายจ้างให้เขียนใบลาออกล่วงหน้าโดยไม่ลงให้วันที่ (singchai) 2011-02-162011-02-2316152
 
กระทู้ปกติใบลาออก กับผลทางกฏหมาย (ผู้ไม่รู้คำตอบ) 2011-02-162011-02-1716531
 
กระทู้ปกติการหารจำนวนวันทำงาน ในเดือนกุมภาพันธ์ (ก้อย) 2011-02-172011-02-1912191
 
กระทู้ปกติบริษัทไม่จ่ายค่าจ้าง (aom) 2011-02-172011-02-1710341
 
กระทู้ปกติขาดลามาสาย (แนน) 2011-02-172011-02-2213891
 
กระทู้ปกติเงินขี้นประจำปี (suttisak) 2011-02-182011-02-2211811
 
กระทู้ปกติปรับเงินขึ้นประจำปี แต่ใส่ตัวเงินขึ้นเป็นค่าตำแหน่ง (สุดารัตน์) 2011-02-182011-02-1812350
 
กระทู้ปกติการเสียภาษีเงินได้ของเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (อุษา หรรษคุณาฒัย) 2011-02-202011-02-2010670
 
กระทู้ปกติการเปลี่ยนสภาพงานโดยปริยาย (มนัสวี) 2011-02-202011-02-209750
 
กระทู้ปกติสอบถาม เรื่องวันลา(ณฤพล) (ณฤพล) 2011-02-212011-02-2312191
 
กระทู้ปกติเงินค่าชดเชย กรณีบริษัทถูกขายกิจการ (พรประภา) 2011-02-222011-02-2212750
 
กระทู้ปกติเลิกจ้างก่อนหมดสัญญา 2 เดือน (ภิรดา) 2011-02-222011-02-2318422
 
กระทู้ปกติเรียนท่านที่ปรึกษา (bk) 2011-02-232011-05-2829529
 
กระทู้ปกติพนักงานขายอิสระ ไม่ได้กำหนดวันเวลาทำงานที่แน่นอนต้องยื่นประกันสังคมหรือไม่? (เอ็ม) 2011-02-242011-02-2618341
 
กระทู้ปกติการขอหนังสือรับรองการทำงาน (ลูกจ้าง) 2011-02-252011-02-2614771
 
กระทู้ปกติการหักเงินพนักงานตามหมายจากกรมบังคับคดี (Porntip) 2011-02-252011-07-0516382
 
กระทู้ปกติการคิดเงินเดือนพนักงานลาออก (บุคคลมือใหม่) 2011-02-252011-03-0333561
 
กระทู้ปกติถูกหักค่าตังค์ เพราะสั่งซื้อผิด (o) 2011-02-262011-03-0311141
 
กระทู้ปกติเซ็นต์สัญญาจ้างงานแต่ไม่ได้สัญญาคู่ฉบับ (กุ้ง) 2011-02-262011-03-0320361
 
กระทู้ปกติลาป่วยผ่าตัดโรคริศสีดวงจมูก7วันไม่ได้ค่าจ้างนายจ้างบอกเป็นโรคเรื้อรังถูกต้องหรือไม่ (ไมตรี) 2011-02-272011-03-0312481
 
กระทู้ปกติการจ่ายเงินชดเชยวันหยุดพักผ่อนประจำปี (Porntip) 2011-02-282011-03-0319771
 
กระทู้ปกติผู้ค้ำประกัน (พลอย) 2011-02-282011-03-0312391
 
กระทู้ปกติเริ่มงานวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2554 คำนวณเงินเดือนอย่างไรจึงจะถูกต้องคะ (New Hired) 2011-02-282011-03-1416282
 
กระทู้ปกติการให้ใบเตือน (ทศพร) 2011-02-282011-03-0320171
 
กระทู้ปกติแจ้งลาออกล่วงหน้าไม่ถึง30วัน(นายจ้างอนุมัติ)แต่ไม่ได้รับค่าจ้าง (จิตร) 2011-02-282011-03-0316221
 
กระทู้ปกติวันหยุดพักผ่อนประจำปี (พนักงาน) 2011-03-022011-03-0522673
 
กระทู้ปกติรางวัลอายุงานครบ 10 ปี (อัฉจรา) 2011-03-032011-03-0420001
 
กระทู้ปกติการเรียกคืนโบนัส (เฮชอาร์มือใหม่) 2011-03-032011-03-0423272
 
กระทู้ปกติเงินเดือนพร้อมด้วยค่าเดินทาง (พนักงาน) 2011-03-042011-03-0411660
 
กระทู้ปกติคำนวณค่าจ้างวันลาพักร้อน (tu) 2011-03-062011-03-0611160
 

<< ก่อนหน้า 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 [90] 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 ถัดไป >>


กระทู้ปกติ  กระทู้ปกติ
กระทู้น่าสนใจ  กระทู้น่าสนใจ
กระทู้ปักหมุด  กระทู้ปักหมุด
กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้น่าสนใจที่ปิดการโพสต์แล้ว
กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว  กระทู้ปักหมุดที่ปิดการโพสต์แล้ว
 Copyright © 2010 All Rights Reserved.